TUYỂN SINH VÀ NGHỀ NGHIỆP
Image default
ÔN TẬP KIẾN THỨC

Đề thi Vật Lí 12 Học kì 1 năm 2021 có đáp án (30 Đề)

Đề thi Vật Lí 12 Học kì 1 năm 2021 có đáp án (30 Đề)

Đề thi Vật Lí 12 Học kì 1 năm 2021 có đáp án (30 Đề)

Phần dưới là Top 4 Đề thi Vật Lí lớp 12 Học kì 1 tinh lọc, có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi môn Vật Lí lớp 12 .

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1

Môn: Sinh Học 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 1)

Câu 1: Pha của dao động dùng để xác định:

A. Biên độ giao động
B. Tần số giao động
C. Trạng thái xê dịch
D. Chu kì xê dịch

Câu 2. Gia tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi

A. Ngược pha với li độ .
B. Cùng pha với li độ .
C. Lệch pha π / 2 so với li độ .
D. Lệch pha π / 4 so với li độ .

Câu 3: Một vật thực hiện dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Chu kì giao động của vật là :
A. 2 ( s ) .
B. 1/2 π ( s ) .
C. 2 π ( s ) .
D. 0,5 ( s ) .

Câu 4: Một vật dao động với phương trình Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)
. Quãng đường vật đi từ thời điểm t1 = 1/10s đến t2 = 6s là:

A. 84,4 cm
B. 333,8 cm
C. 331,4 cm
D. 337,5 cm

Câu 5: Chọn phát biểu đúng. Biên độ dao động của con lắc lò xo không ảnh hưởng đến

A. tần số giao động .
B. tốc độ cực lớn .
C. tần suất cực lớn .
D. động năng cực lớn .

Câu 6: Một con lắc xo dao động điều hòa với chu kỳ T = 0,5s, khối lượng m = 0,4 kg. Lấy π2 = 10 độ cứng của lò xo là.

A. 0,156 N / m
B. 32 N / m
C. 64 N / m
D. 6400 N / m

Câu 7: Một lò xo có độ cứng k = 20 N/m treo thẳng đứng. Treo vào đầu dưới lò xo một vật có khối lượng m = 200g. Từ VTCB nâng vật lên 5cm rồi buông nhẹ ra. Lấy g = 10m/s2. Trong quá trình vật dao động, giá trị cực tiểu và cực đại của lực đàn hồi của lò xo là

A. 2N và 5N .
B. 2N và 3N .
C. 1N và 5N .
D. 1N và 3N .

Câu 8: Tần số của con lắc đơn cho bởi công thức :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Câu 9: Một con ℓắc đơn có chu kì dao động với biên độ nhỏ là 1s dao động tại nơi có g = π2 m/s2. Chiều dài của dây treo con lắc là:

A. 15 cm
B. 20 cm
C. 25 cm
D. 30 cm

Câu 10. Một con lắc đơn gồm một sợi dây dài có khối lượng không đáng kể, đầu sợi dây treo hòn bi bằng kim loại khối lượng m = 0,01 kg mang điện tích q = 2.10-7C. Đặt con lắc trong một điện trường đều Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)
có phương thẳng đứng hướng xuống dưới. Chu kì con lắc khi E = 0 là T0 = 2s. Tìm chu kì dao động của con lắc khi E = 104 V/m. Cho g = 10m/s2.

A. 2,02 s .
B. 1,98 s .
C. 1,01 s .
D. 0,99 s .

Câu 11. Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn trong không khí là

A. Do trọng tải công dụng lên vật .
B. Do lực căng dây treo .
C. Do lực cản môi trường tự nhiên .
D. Do dây treo có khối lượng đáng kể .

Câu 12. Một xe máy đi trên đường có những mô cao cách đều nhau những đoạn 5m. Khi xe chạy với tốc độ 15km/h thì bị xóc mạnh nhất. Tính chu kì dao động riêng của xe.

A. 2 s .
B. 2,2 s .
C. 2,4 s .
D. 1,2 s .

Câu 13: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1 = A1cos(20t + π/6)(cm) và x2 = 3cos(20t + 5π/6)(cm). Biết vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng có độ lớn là 140cm/s. Biên độ dao động A1 có giá trị là:

A. 7 cm .
B. 8 cm .
C. 5 cm .
D. 4 cm .

Câu 14. Phát biểu nào sau đây về sóng cơ là sai?

A. Sóng cơ là quy trình Viral dao động cơ trong một thiên nhiên và môi trường liên tục .
B. Sóng ngang là sóng có những thành phần xê dịch theo phương ngang .
C. Sóng dọc là sóng có những thành phần xê dịch theo phương trùng với phương truyền sóng .
D. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì .

Câu 15: Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 5m/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền đó là: uO = 6cos(5πt + π/2) cm. Phương trình sóng tại M nằm trước O và cách O một khoảng 50cm là:

A. uM = 6 cos ( 5 πt ) cm
B. uM = 6 cos ( 5 πt + π / 2 ) cm
C. uM = 6 cos ( 5 πt – π / 2 ) cm
D. uM = 6 cos ( 5 πt + π ) cm

Câu 16. Để hai sóng giao thoa được với nhau thì chúng phải có:

A. Cùng tần số, cùng biên độ và cùng pha .
B. Cùng tần số, cùng biên độ và hiệu pha không đổi theo thời hạn .
C. Cùng tần số và cùng pha .
D. Cùng phương, cùng tần số và hiệu pha không đổi theo thời hạn .

Câu 17. Thực hiện giao thoa trên mặt chất lỏng với hai nguồn S1, S2 giống nhau. Phương trình dao động tại S1 và S2 đều là: u = 2cos(40πt) cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 8m/s. Bước sóng có giá trị nào trong các giá trị sau?

A. 12 cm
B. 40 cm
C. 16 cm
D. 8 cm

Câu 18: Hai mũi nhọn S1, S2 cách nhau 8 cm, gắn ở đầu một cầu rung có tần số f = 100 Hz được đặt cho chạm nhẹ vào mặt một chất lỏng. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 0,8 m/s. Gõ nhẹ cho cần rung thì 2 điểm S1, S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng: u = a.cos2πft. Phương trình dao động của điểm M trên mặt chất lỏng cách đều S1S2 một khoảng d = 8cm.

A. uM = 2a.cos ( 200 πt – 20 π ) .
B. uM = a.cos ( 200 πt ) .
C. uM = 2a.cos ( 200 πt – π / 2 ) .
D. uM = a.cos ( 200 πt + 20 π ) .

Câu 19: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = u B = acos50πt (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Câu 20. Sóng dừng là trường hợp đặc biệt của giao thoa sóng là vì

A. Sóng dừng Open do sự chồng chất của những sóng có cùng phương truyền sóng
B. Sóng dừng Open do gặp nhau của những sóng phản xạ
C. Sóng dừng là sự giao thoa một sóng tới và một sóng phản xạ trên cùng phương truyền sóng .
D. sóng dừng là giao thoa của hai sóng có cùng tần số .

Câu 21. Một dây thép AB dài 60cm hai đầu được gắn cố định, được kích thích cho dao động bằng một nam châm điện nuôi bằng dòng điện xoay chiều tần số f’ = 50Hz. Trên dây có sóng dừng với 5 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây này là

A. 18 m / s .
B. 20 m / s .
C. 24 m / s .
D. 28 m / s .

Câu 22. Sóng dừng xảy ra trên dây AB = 11cm với đầu B tự do, bước sóng bằng 4cm thì trên dây có

A. 5 bụng, 5 nút .
B. 6 bụng, 5 nút .
C. 6 bụng, 6 nút .
D. 5 bụng, 6 nút .

Câu 23. Đối với âm cơ bản và hoạ âm bậc 2 do cùng một dây đàn ghi ta phát ra thì

A. hoạ âm bậc 2 có cường độ lớn hơn cường độ âm cơ bản .
B. tần số hoạ âm bậc 2 gấp đôi tần số âm cơ bản .
C. tần số âm cơ bản lớn gấp đôi tần số hoạ âm bậc 2 .
D. vận tốc âm cơ bản gấp đôi vận tốc âm bậc 2 .

Câu 24. Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Tính cường độ âm của một sóng âm có mức cường độ âm 80 dB.

A. 10-2 W / mét vuông .
B. 10-4 W / mét vuông .
C. 10-3 W / mét vuông .
D. 10-1 W / mét vuông .

Câu 25: Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 2 nguồn âm điểm, giống nhau với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB. Để tại trung điểm M của đoạn OA có mức cường độ âm là 30 dB thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O bằng

A. 4 .
B. 3 .
C. 5 .
D. 7 .

Câu 26: Độ to của âm thanh được đặc trưng bằng

A. đồ thị giao động .
B. biên độ giao động âm .
C. mức cường độ âm .
D. áp suất âm thanh .

Câu 27. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên

A. từ trường quay .
B. hiện tượng kỳ lạ quang điện .
C. hiện tượng kỳ lạ tự cảm .
D. hiện tượng kỳ lạ cảm ứng điện từ .

Câu 28. Một dòng điện xoay chiều hình sin có biểu thức i = cos(100πt + π/3) (A), t tính bằng giây.

Kết luận nào sau đây là không đúng ?

A. Tần số của dòng điện là 50 Hz .
B. Chu kì của dòng điện là 0,02 s .
C. Biên độ của dòng điện là 1 A .
D. Cường độ hiệu dụng của dòng điện là 2 A .

Câu 29. Dòng điện chạy qua đoạn mạch xoay chiều có dạng i = 2cos100πt (A), hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là 12V, và sớm pha π/3 so với dòng điện. Biểu thức của điện áp  giữa hai đầu đoạn mạch là:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Câu 30. Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0.cos(120πt – π/3) A. Thời điểm thứ 2009 cường độ dòng điện tức thời bằng cường độ hiệu dụng là:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Câu 31. Điều nào sau đây là đúng khi nói về đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần?

A. Dòng điện qua điện trở và điện áp hai đầu điện trở luôn cùng pha .
B. Pha của dòng điện qua điện trở luôn bằng không .
C. Mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và điện áp hiệu dụng là U = I / R .
D. Nếu điện áp ở hai đầu điện trở là u = U0. sin ( ωt + π / 6 ) V thì biểu thức dòng điện qua điện trở là i = I0sin ( ωt ) A .

Câu 32. Một cuộn dây dẫn điện trở không đáng kể được cuộn lại và nối vào mạng điện xoay chiều 127 V – 50 Hz. Dòng điện cực đại qua nó bằng 10A. Độ tự cảm của cuộn dây là

A. 0,043 ( H ) .
B. 0,081 ( H ) .
C. 0,0572 ( H ) .
D. 0,1141 ( H ) .

Câu 33. Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp phụ thuộc vào

A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch .
B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch .
C. Cách chọn gốc tính thời hạn .
D. Tính chất của mạch điện .

Câu 34. Cho mạch điện RLC có Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)
. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có  tần số 50 Hz. Tổng trở của mạch.

A. Z = 20 Ω .
B. Z = 30 Ω .
C. Z = 40 Ω .
D. Z = 50 Ω .

Câu 35. Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có điện trở thuần 50W mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/p H, đoạn mạch MB chỉ có tụ điện với điện dung thay đổi được. Đặt điện áp u = U0cos100pt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 sao cho điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha p/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của C1 bằng

A. 4.10 – 5 / πF
B. 8.10 – 5 / πF
C. 2.10 – 5 / πF
D. 10-5 / πF

Câu 36. Công suất của dòng điện xoay chiều trên đoạn mạch RLC nối tiếp không phụ thuộc vào đại lượng nào sau đây?

A. Tỉ số giữa điện trở thuần và tổng trở của mạch .
B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch .
C. Độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp giữa hai bản tụ .
D. Cường độ dòng điện hiệu dụng .

Câu 37. Cho mạch xoay chiều R, L, C không phân nhánh có Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)
. Công suất tiêu thụ của mạch là

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Câu 38. Nhận xét nào sau đây về máy biến áp là không đúng?

A. Máy biến áp có tính năng đổi khác cường độ dòng điện .
B. Máy biến áp hoàn toàn có thể giảm điện áp .
C. Máy biến áp hoàn toàn có thể đổi khác tần số dòng điện xoay chiều .
D. Máy biến áp hoàn toàn có thể tăng điện áp .

Câu 39: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng 220 V. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484 V. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là

A. 2500 .
B. 1100 .
C. 2000 .
D. 2200 .

Câu 40: Ta cần truyền một công suất điện 1 MW dưới một điện áp hiệu dụng 10 kV đi xa bằng đường dây một pha. Mạch có hệ số công suất cosφ = 0,8. Muốn cho tỉ lệ năng lượng mất mát trên đường dây không quá 10% thì điện trở của đường dây phải có giá trị là

A. R ≤ 6,4 Ω .
B. R ≤ 3,2 Ω .
C. R ≤ 6,4 kΩ .
D. R ≤ 3,2 kΩ .

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 1

Câu 1: C

Pha của xê dịch dùng để xác lập trạng thái giao động của vật tại thời gian t bất kể

Câu 2. A

Gia tốc tức thời trong giao động điều hòa đổi khác ngược pha với li độ .

Câu 3: D

Một vật thực thi giao động điều hòa xung quanh vị trí cân đối theo phương trình

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Câu 4: C

Nhận thấy Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)
(dùng vòng tròn để xác định)

hoặc dùng máy tính bấm Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)

hoặc Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)
tính được  S = 331,4cm

Câu 5: A

Biên độ giao động của con lắc lò xo không tác động ảnh hưởng đến tần số giao động .

Câu 6. C

Áp dụng công thức tính T của con lắc lò xo Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)
, tính được k = 64N/m

Câu 7: D

Từ VTCB nâng vật lên 5 cm rồi buông nhẹ ra → A = 5 cm

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Tính Fmax = k. ( ∆ l0 + A ) = 3N
Do ∆ l0 > A → Fmin = k. ( ∆ l0 – A ) = 1N

Câu 8: D

Tần số của con lắc đơn cho bởi công thức: Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Câu 9: C

Áp dụng công thức tính chu kỳ luân hồi của con lắc đơn, tính được l = 25 cm

Câu 10: B

Điện trường đều Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)
có phương thẳng đứng hướng xuống dưới và q > 0 nên Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Áp dụng công thức: Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1) tính được T = 1,98s.

Câu 11: C

Nguyên nhân gây ra xê dịch tắt dần của con lắc đơn trong không khí là do lực cản môi trường tự nhiên

Câu 12: D.

Xe bị sóc mạnh nhất khi xảy ra cộng hưởng cơ : Triêng = Tngoại lực

→ Triêng = Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1) = 1,2s

Câu 13. B

Biên độ xê dịch tổng hợp A = vmax / ω = 7 cm ,
Áp dụng công thức tính biên độ xê dịch tổng hợp theo A1 và A2 tính được A1 = 8 cm .

Câu 14: B

Sóng ngang là sóng có những thành phần giao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng

Câu 15: D

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Câu 16. D

Để hai sóng giao thoa được với nhau thì chúng phải là hai nguồn tích hợp : Cùng phương, cùng tần số và hiệu pha không đổi theo thời hạn .

Câu 17. B

Áp dụng :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Câu 18:  A

Vì M cách đều S1 và S2 vận dụng :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Câu 19:  D

Áp dụng : uo = 2 a ;

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Câu 20. C

Sóng dừng là trường hợp đặc biệt quan trọng của giao thoa sóng là vì sóng dừng là sự giao thoa một sóng tới và một sóng phản xạ trên cùng phương truyền sóng .

Câu 21: C

Dây thép AB được kích thích cho giao động bằng một nam châm từ điện nuôi bằng dòng điện xoay chiều tần số f ’ = 50H z nên trong 1 chu kỳ luân hồi nam châm từ điện hút và thả dây thép 2 lần
→ tần số sóng f = 2 f ’ = 100H z ;

Dựa vào đầu bài ta có chiều dài sợi dây AB thỏa mãn: l = 5.Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)
tính được λ = 24cm

từ đó tính được vận tốc : v = λ. f = 24 m / s .

Câu 22: C

Ta có: AB = 5,5.Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)
, với đầu B tự do → dây có 6 bụng, 6 nút.

Câu 23. B

Đối với âm cơ bản và hoạ âm bậc 2 do cùng một dây đàn ghi ta phát ra thì tần số hoạ âm bậc 2 gấp đôi tần số âm cơ bản .

Câu 24. B

Áp dụng Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)
(dB) tính được I = 10-4W/m2.

Câu 25: B

Ta có :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Vậy phải thêm 3 nguồn âm nữa .

Câu 26: C

Độ to của âm thanh được đặc trưng bằng mức cường độ âm .

Câu 27. D

Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng kỳ lạ cảm ứng điện từ .

Câu 28. D

i = cos(100πt + π/3) (A) → f = 50Hz, I0 = 1A, T = 0,02s, I = Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)A

Câu 29. D

Biểu thức của điện áp  giữa hai đầu đoạn mạch là: Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Câu 30. B

Vẽ vòng tròn lượng giác xác định được thời điểm thứ 2009 cường độ dòng điện tức thời bằng cường độ hiệu dụng là: Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Câu 31. A

Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần thì dòng điện qua điện trở và điện áp hai đầu điện trở luôn cùng pha .

Câu 32. C

Tính Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Câu 33. D

Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp phụ thuộc vào tính chất của mạch điện.

Câu 34. A

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Câu 35: B

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch sóng π / 2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM. Ta có giãn đồ véctơ :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)

→ Z2 + ZAM2 = ZC2 tính được ZC = 125 Ω ⇒ C = 8.10 – 5 / πF

Câu 36.C

Công suất của dòng điện xoay chiều trên đoạn mạch RLC nối tiếp không phụ thuộc vào độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp giữa hai bản tụ.

Câu 37. A

áp dụng Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)
, tính được UL = UR = 100V từ đó tính được I = Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)
(A),

tính được P = I2.R = 100Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1) W.

Câu 38. C

Máy biến áp không hề biến hóa tần số dòng điện xoay chiều .

Câu 39: D

Áp dụng công thức máy biến thế Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1) tính được N2 = 2200 vòng

Câu 40: A

Áp dụng công thức tính hao phí trên đường dây :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1

Môn: Sinh Học 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 2)

Đề thi Vật Lí 12 Học kì 1 năm 2021 có đáp án (30 Đề)

Câu 1. Trong dao động điều hòa thì

A. Véctơ tốc độ và véctơ tần suất luôn cùng hướng với hướng hoạt động của vật .
B. Véctơ tốc độ và véctơ tần suất là những véctơ không đổi .
C. Véctơ tốc độ luôn cùng hướng với hướng hoạt động của vật, véctơ tần suất luôn hướng về vị trí cân đối .
D. Véctơ tốc độ và véctơ tần suất luôn đổi hướng khi đi qua vị trí cân đối .

Câu 2: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Gọi A, ω và φ lần lượt là biên độ, tần số góc và pha ban đầu của dao động. Biểu thức gia tốc của vật theo thời gian t là

A. a = A.ω2.cos(ω2.t + φ).

B. a = ω.A.cos(ω.t + φ + π).

C. a = t.cos(φ.A + ω).

D. a = A.ω2cos(t.ω + π + φ).

Câu 3: Một chất điểm M chuyển động đều trên một đường tròn với tốc độ dài 160cm/s và tốc độ góc 4 rad/s. Hình chiếu P của chất điểm M trên một đường thẳng cố định nằm trong mặt phẳng hình tròn dao động điều hoà với biên độ và chu kì lần lượt là

A. 2,5m; 1,57s.

B. 40cm; 0,25s.

C. 40m; 0,25s.

D. 40cm; 1,57s.

Câu 4 Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox có phương trình dao động x = 2cos(2πt + π)(cm). Thời gian ngắn nhất vật đi từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật có li độ x = Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)
cm là:

A. 2,4s.

B. 1,2s.

C. 5/6s.

D. 5/12s.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Biên độ của dao động riêng chỉ phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu để tạo lên dao động.

B. Biên độ của dao động tắt dần giảm dần theo thời gian.

C. Biên độ của dao động duy trì phụ thuộc vào phần năng lượng cung cấp thêm cho dao động trong mỗi chu kỳ.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.

Câu 6:“Nguyên lý ‘cân’ phi hành gia”. Trong mọi hệ quy chiếu chu kì dao động của một con lắc lò xo đều không thay đổi. Ngoài không gian vũ trụ nơi không có trọng lượng để theo dõi sức khỏe của phi hành gia bằng cách đo khối lượng M của phi hành gia, người ta làm như sau: Cho phi hành gia ngồi cố định vào chiếc ghế có khối lượng m được gắn vào lò xo có độ cứng k thì thấy ghế dao động với chu kì T. Hãy tìm biểu thức xác định khối lượng M của phi hành gia:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 7 Một con lắc lò xo gồm một quả nặng có khối lượng m = 0,2kg treo vào lò xo có độ cứng k = 100N/m. Cho vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ A = 3cm. Lực đàn hồi cực tiểu có giá trị là

A. 3N .
B. 2N .
C. 1N .
D. 0N .

Câu 8: Con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kì dao động là

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Một con lắc đơn có chiều dài l, trong khoảng thời gian Δt nó thực hiện được 6 dao động. Người ta giảm bớt độ dài của nó đi 16 cm, cũng trong khoảng thời gian Δt như trước nó thực hiện được 10 dao động. Chiều dài ban đầu của con lắc là :

A. l = 25 m .
B. l = 25 cm .
C. l = 9 m .
D. l = 9 cm .

Câu 10. Cho một con lắc đơn có vật nặng được tích điện dao động trong điện trường đều có phương thẳng đứng thì chu kỳ dao động nhỏ là 2,00s. Nếu đổi chiều điện trường, giữ nguyên cường độ thì chu kỳ dao động nhỏ là 3,00s. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn khi không có điện trường là:

A. 2,35 s .
B. 2,50 s .
C. 1,80 s .
D. 2,81 s .

Câu 11. Dao động cơ tắt dần

A. có biên độ tăng dần theo thời hạn .
B. luôn có hại .
C. có biên độ giảm dần theo thời hạn .
D. luôn có lợi .

Câu 12. Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng là m, chiều dài dây treo là 1m, dao động điều hoà dưới tác dụng của ngoại lực F = F0cos(2πft + Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)) N. Lấy g = π2 = 10m/s2. Nếu tần số f của ngoại lực thay đổi từ 1Hz đến 2Hz thì biên độ dao động của con lắc sẽ

A. không đổi khác .
B. giảm .
C. tăng .
D. tăng rồi giảm .

Câu 13: Một vật nhỏ có m = 100g tham gia đồng thời 2 dao động điều hoà, cùng phương cùng tần số theo các phương trình: x1 = 3cos20t(cm) và x2 = 2cos(20t – π/3)(cm). Năng lượng dao động của vật là

A. 0,016 J .
B. 0,040 J .
C. 0,038 J .
D. 0,032 J .

Câu 14 Khi nói về các đại lượng đặc trưng của sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tần số của sóng là tần số xê dịch của những thành phần giao động .
B. Vận tốc của sóng bằng tốc độ xê dịch của những thành phần giao động .
C. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ luân hồi .
D. Chu kỳ của sóng chính bằng chu kỳ luân hồi giao động của những thành phần giao động sóng .

Câu 15: Sóng tại nguồn O có phương trình u = Acos⁡(2πft), lan truyền với tốc độ v, bước sóng là λ. Biểu thức nào sau đây không phải là phương trình sóng tại điểm M ở cách O đoạn x.

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 16. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có sự gặp nhau của hai sóng

A. xuất phát từ hai nguồn truyền ngược chiều nhau .
B. xuất phát từ hai nguồn sóng tích hợp .
C. xuất phát từ hai nguồn giao động cùng biên độ .
D. xuất phát từ hai nguồn bất kỳ .

Câu 17. Tại hai điểm M và N trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp cùng phương và cùng pha dao động. Biết biên độ, vận tốc của sóng không đổi trong quá trình truyền, tần số của sóng bằng 40Hz và có sự giao thoa sóng trong đoạn MN. Trong đọan MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại gần nhau nhất cách nhau 1,5cm. Vận tốc truyền sóng trong môi trường này bằng

A. 2,4 m / s .
B. 1,2 m / s .
C. 0,3 m / s .
D. 0,6 m / s .

Câu 18. Hai điểm A và B cách nhau 10 cm trên mặt chất lỏng dao động với phương trình uA = uB = 2cos(100πt) cm, tốc độ truyền sóng là v = 100 cm/s. Phương trình sóng tại điểm M nằm trên đường trung trực của AB là

A. uM = 4 cos ( 100 πt – πd ) cm .
B. uM = 4 cos ( 100 πt + πd ) cm .
C. uM = 2 cos ( 100 πt – πd ) cm .
D. uM = 4 cos ( 100 πt – 2 πd ) cm .

Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B có AB = 10 cm dao động cùng pha với tần số ƒ = 20 Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Một đường tròn có tâm tại trung điểm O của AB, nằm trong mặt phẳng chứa các vân giao thoa, bán kính 3 cm. Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là

A. 9 .
B. 14 .
C. 16 .
D. 18 .

Câu 20. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định, bước sóng bằng

A. độ dài của dây .
B. một nửa độ dài của dây .
C. khoảng cách giữa hai nút sóng liên tục .
D. hai lần khoảng cách giữa hai nút sóng liên tục

Câu 21. Một sợi dây sắt dài 1,2 m căng ngang, có hai đầu cố định. Ở phía trên, gần sợi dây có một nam châm điện được nuôi bằng nguồn điện xoay chiều. Cho dòng điện qua nam châm thì trên dây xuất hiện sóng dừng với 6 bụng sóng. Nếu tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s thì tần số của dòng điện xoay chiều là

A. 50 Hz
B. 100 Hz
C. 60 Hz
D. 25 Hz

Câu 22. Trên một sợi dây cố định dài 0,9 m có sóng dừng. Kể cả hai nút ở hai đầu dây thì trên dây có 10 nút sóng. Biết vận tốc truyền sóng truyền trên dây là 40m/s. Sóng truyền trên dây có tần s

A. 100 Hz
B. 200 Hz
C. 300 Hzs
D. 400 Hz

Câu 23. Một nhạc cụ phát ra âm có tần số cơ bản ƒ0 thì hoạ âm bậc 4 của nó là

A. ƒ0
B. 2 ƒ0
C. 3 ƒ0
D. 4 ƒ0

Câu 24. Khi mức cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm tăng thêm 70 dB thì cường độ âm tại điểm đó tăng

A. 107 lần .
B. 106 lần .
C. 105 lần .
D. 103 lần .

Câu 25: Tại một điểm trên trục Ox có một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diển sự phụ thuộc của cường độ âm I tại những điểm trên trục Ox theo toạ độ x. Cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. M là điểm trên trục Ox có toạ độ x = 4 cm. Mức cường độ âm tại M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

A. 24,4 dB
B. 24 dB
C. 23,5 dB
D. 23 dB

Câu 26. Cảm giác về sự trầm, bổng của âm được mô tả bằng khái niệm

A. độ to của âm
B. độ cao của âm
C. âm sắc của âm
D. mức cường độ âm

Câu 27. Trong máy phát điện xoay chiều một pha, lõi thép kĩ thuật điện được sử dụng để quấn các cuộn dây của phần cảm và phần ứng nhằm mục đích:

A. Tăng cường từ thông của chúng .
B. Làm cho từ trải qua những cuộn dây biến thiên điều hòa
C. Tránh dòng tỏa nhiệt do có dòng Phu-cô Open
D. Làm cho những cuộn dây phần cảm hoàn toàn có thể tạo ra từ trường quay .

Câu 28. Một dòng điện có biểu thức i = 5Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)sin100πt (A) đi qua ampe kế. Tần số của dòng điện và số chỉ của ampe kế lần lượt là

A. 100 Hz; 5Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2) A

B. 50 Hz; 5Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2) A

C. 50 Hz ; 5 A
D. 100 Hz ; 5 A

Câu 29.  Đặt điện áp u = U0cos(100πt + π/3)(V) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)
(H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)
thì cường độ dòng điện trong mạch là 2A. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 30. Một khung dây phẳng có diện tích 10 cm2 đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 30o. Độ lớn từ thông qua khung là

3.10 – 5 Wb. Cảm ứng từ có giá trị là :

A. 6.10-2 T.

B. 3.10-2 T.

C. 4.10-2 T.

D. 5.10-2 T.

Câu 31. Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt hiệu điện thế u = Uocos(ωt + π/6) lên hai đầu A và B thì dòng điện trong mạch có biểu thức i = Iocos(ωt – π/3). Đoạn mạch AB chứa

A. cuộn dây thuần cảm
B. điện trở thuần
C. tụ điện
D. cuộn dây có điện trở thuần

Câu 32. Một cuộn dây dẫn điện trở không đáng kể được cuộn lại và nối vào mạng điện xoay chiều

127 V – 50 Hz. Dòng điện cực lớn qua nó bằng 10A. Độ tự cảm của cuộn dây là
A. 0,043 ( H ) .
B. 0,081 ( H ) .
C. 0,0572 ( H ) .
D. 0,1141 ( H ) .

Câu 33. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tụ điện cho cả dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đi qua .
B. Điện áp giữa hai bản tụ biến thiên sớm pha π / 2 so với dòng điện .
C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều qua tụ điện tỉ lệ nghịch với tần số dòng điện .
D. Dung kháng của tụ điện tỉ lệ với chu kì của dòng điện xoay chiều .

Câu 34. Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)
, R thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp có biểu thức: u = U0cos⁡(100πt) (V). Để uC chậm pha Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)
so với uAB thì R phải có giá trị

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 35. Đặt hai điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng hai đầu R gấp Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)
lần điện áp hiệu hai đầu R lúc đầu và dòng điện trong hai trường hợp vuông pha với nhau. Hệ số công suất của mạch sau khi nối tắt C là:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 36. Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch RLC nối tiếp nhỏ hơn tích UI là do

A. một phần điện năng tiêu thụ trong tụ điện .
B. trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng .
C. điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện lệch sóng không đổi với nhau .
D. có hiện tượng kỳ lạ cộng hưởng điện trên đoạn mạch .

Câu 37. Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở mắc nối tiếp với một hộp kín X. Khi đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng hai đầu R0 và hộp X lần lượt là Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)
. Biết X chứa một trong các phần tử: cuộn dây hoặc điện trở thuần hoặc tụ điện. Hệ số công suất của mạch bằng bao nhiêu?

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 38. Máy phát điện xoay chiều một pha và ba pha giống nhau ở điểm nào?

A. Đều có phần ứng quang, phần cảm cố định và thắt chặt .
B. Đều có bộ góp điện để dẫn điện ra mạch ngoài .
C. đều có nguyên tắc hoạt động giải trí dựa trên hiện tượng kỳ lạ cảm ứng điện từ .
D. Trong mỗi vòng dây của rôto, suất điện động của máy đều biến thiên tuần hoàn hai lần .

Câu 39: Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp 1000 vòng, cuộn thứ cấp 50 vòng. Điện áp hiệu dụng đặt ở hai đầu cuộn sơ cấp là 220V. Bỏ qua hao phí. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là.

A. 440V
B. 44V
C. 110V
D. 11V

Câu 40: Điện năng được truyền từ nguồn điện U = 50 kV được truyền đến nơi tiêu thụ với công suất 100 kW bằng dây điện có hai lõi riêng biệt đường kính tiết diện d, độ dài 10 km. Biết điện trở suất dây dẫn là 1,5.10-8 Ωm. Để độ điện năng hao phí trên dây không vượt quá 2% điện năng nguồn thì d nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

A. 1,0 mm

B. 0,45 mm

C. 0,87 mm.

D. 0,25 mm

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 2

Câu 1. C

Trong xê dịch điều hòa, véctơ tốc độ luôn cùng hướng với hướng hoạt động của vật, tần suất a = – w2x tỷ suất và trái dấu với li độ ( thông số tỉ lệ là – w2 ) và luôn hướng về vị trí cân đối .

Câu 2. D

Gia tốc tức thời trong xê dịch điều hòa đổi khác ngược pha với li độ .

Câu 3: D

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 4: D

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

+ Sử vòng tròn :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 5: D

Biên độ của giao động cưỡng bức nhờ vào vào biên độ của lực cưỡng bức, tần số của ngoại lực và tần số giao động riêng, phụ thuộc vào vào lực cản của môi trường tự nhiên .

Câu 6. A

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 7: D

+ Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

+ Do A = 3 cm > Δlo nên lực đàn hồi cực tiểu có giá trị là 0N .

Câu 8: A

Câu 9: B                                

+ Ta có :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

+ Giải phương trình ta được : l = 25 cm .

Câu 10: A

Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn khi không có điện trường là Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Trường hợp lực điện trường hướng lên (ngược chiều trọng lực): Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

(Độ lớn Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2))

Đổi chiều điện trường: Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Ta có T ’ > T nên theo giả thiết ta được T ’ = T2 = 3 s, T = T1 = 2 s

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 11: C

Dao động tắt dần : Là xê dịch có biên độ giảm dần ( hay cơ năng giảm dần ) theo thời hạn ( nguyên do do công dụng cản của lực ma sát ). Lực ma sát lớn quy trình tắt dần càng nhanh và ngược lại. Ứng dụng trong những mạng lưới hệ thống giảm xóc của ôtô, xe máy, chống rung, cách âm …

Câu 12: B

+ Chu kì dao động riêng của con lắc đơn là: Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

+ Do | f1 – fo | < | f1 – fo | ( vì 1 – 0,5 < 2 – 0,5 ) nên A1 > A2 ⇒ biên độ xê dịch của con lắc sẽ giảm .

Câu 13. C

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 14: B

Vận tốc truyền sóng là tốc độ truyền pha của giao động .

Câu 15: D

Câu 16. B

Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có sự gặp nhau của hai sóng xuất phát từ hai nguồn sóng phối hợp .

Câu 17. B

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)
, v = 3.40 = 120cm/s = 1,2m/s

Câu 18: A

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 19: C

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Số điểm xê dịch cực lớn trên đoạn CD thỏa mãn nhu cầu :
CA – CB ≤ 1,5 k ≤ DA – DB ⇔ – 6 ≤ 1,5 k ≤ 6 ⇔ – 4 ≤ k ≤ 4
→ có 9 cực lớn trên CD .
Số cực lớn trên đường tròn tâm O là 7.2 + 2 = 16

Câu 20. D

Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tục là λ / 2 nên hai lần khoảng cách giữa hai nút sóng liên tục là một bước sóng

Câu 21. D

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 22: B

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 23. D

Hoạ âm bậc 4 có tần số là 4 f0

Câu 24. A

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 25: A

Do cường độ âm giảm dần từ O theo chiều dương của trục Ox, nên nguồn đặt trước O một đoạn a .

Xét tại O và tại điểm x = 2 ta có Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 26: B

Cảm giác về sự trầm, bổng của âm được miêu tả bằng khái niệm độ cao của âm .

Câu 27. A

Nhận xét những đáp án :
A. Đúng, vì khi mục tiêu khi sử dụng lõi thép kỹ thuật điện là tăng cường từ thông cho phần cảm và phần ứng
B. Sai, vì lõi thép kỹ thuật điện không có công dụng làm cho từ trải qua những cuộn dây khác biến thiên điều hòa
C. Sai, vì để giảm hao phí do dòng Phu-cô có người ta ghép những lá thép kỹ thuật điện lại với nhau, chứ không hề tránh sự tỏa nhiệt của dòng này được
D. Sai, vì lõi thép kỹ thuật điện khong phải là nguyên do gây ra từ trường quay

Câu 28. C

Ampe kế đo giá trị hiệu dụng của dòng xoay chiều, nên số chỉ của ampe kế Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 29. A

Đáp án : ZL = 50 Ω
Đoạn mạch chỉ có tụ điện thì :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 30. A

Sử dụng công thức tính từ thông
Chú ý là góc α là góc hợp bởi pháp tuyến và vecto cảm ứng từ, trong đề bài, góc tạo bởi vecto cảm ứng từ với mặt phẳng khung dây là 300. Nên ta chọn pháp tuyến sao cho α = 600

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 31. A

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)
đoạn chứa cuộn cảm thuần.

Câu 32. C

Ta có: Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)
⇒ L = 0,0572 (H).

Câu 33. D

Dung kháng  Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)
nên tỉ lệ với chu kì T

Câu 34. C

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Để uC chậm pha 3 π / 4 so với uAB nên từ giản đồ véc tơ ta có : φ = π / 4
Ta lại có :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 35: C

Vì dòng điện trong hai trường hợp vuông pha với nhau nên :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 36. C

Nếu có sự chênh lệch pha giữa u và i thì P = I.U.cos φ < U.I.

Câu 37: A

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Ta có mạch gồm R0 tiếp nối đuôi nhau với X

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Vẽ trên giản đồ véc tơ ta có hình vẽ
Vận dụng định lý hàm số cosin ta có :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 38. C

Nguyên tắc hoạt động giải trí của máy phát điện xoay chiều một pha và ba pha đều dựa trên hiện tượng kỳ lạ cảm ứng điện từ .

Câu 39. D

Áp dụng công thức máy biến thế Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)
tính được Đáp án: U2 = 11V.

Câu 40: C

Ta có :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1

Môn: Sinh Học 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 3)

Câu 1: Trong mạch dao động điện từ, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì chu kì dao động điện từ trong mạch là

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Phương trình nào sau đây không biểu diễn một dao động điều hòa:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Một khung dây phẳng đặt trong từ trường đều B = 5.10-2 T. Mặt phẳng khung dây hợp với Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)
một góc α = 300. Khung dây giới hạn bởi diện tích 12 cm2. Độ lớn từ thông qua diện tích S là:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 4: Một đoạn mạch gồm R, L, C nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cos2πft V với f thay đổi được. Khi f = f1 = 49 Hz và f = f2 = 64 Hz thì công suất tiêu thụ của mạch là như nhau P1 = P2. Khi f = f3 = 56 Hz thì công suất tiêu thụ của mạch là P3, khi f = f4 = 60 Hz thì công suất tiêu thụ của mạch là P4. Hệ thức đúng là:

A. P1> P3.

B. P2> P4.

C. P4> P3.

D. P3> P4.

Câu 5: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Khoảng cách từ một nút đến một bụng kề nó bằng:

A. một phần tư bước sóng.

B. một bước sóng.

C. hai bước sóng.

D. nửa bước sóng.

Câu 6: Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

A. tần số của sóng không thay đổi.

B. chu kì của sóng tăng.

C. bước sóng của sóng không thay đổi.

D. bước sóng giảm.

Câu 7: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chỉ có biến trở R, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần r mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Điều chỉnh R đến giá trị 80 Ω thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại và tổng trở của đoạn mạch AB chia hết cho 40. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch AB có giá trị là:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Trong bài hát “Tiếng đàn bầu” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc có câu “cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha”. “Thanh” và “trầm” là nói đến đặc tính nào của âm?

A. Âm sắc của âm.

B. Năng lượng của âm.

C. Độ to của âm.

D. Độ cao của âm.

Câu 9: Một con lắc đơn, quả nặng có khối lượng 40 g dao động nhỏ với chu kì 2s. Nếu gắn thêm một gia trọng có khối lượng 120 g thì con lắc sẽ dao động nhỏ với chu kì

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 10: Trong dao động điều hòa, đồ thị của lực kéo về phụ thuộc vào tọa độ là

A. một đường elip.

B. một đường sin.

C. một đoạn thẳng qua gốc tọa độ.

D. một đường thẳng song song với trục hoành.

Câu 11: Mức cường độ của một âm là L = 5,5 dB. So với cường độ âm chuẩn I0 thì cường độ âm tại đó bằng

A. 25I0.

B. 3,548I0.

C. 3,162I0.

D. 2,255I0.

Câu 12: Máy biến áp là một thiết bị dùng để

A. thay đổi điện áp và cường độ dòng điện.

B. thay đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi tần số.

C. thay đổi tần số của nguồn điện xoay chiều.

D. thay đổi điện áp và công suất của nguồn điện xoay chiều.

Câu 13: Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hóa từ

A. nhiệt năng.

B. cơ năng.

C. hóa năng.

D. quang năng.

Câu 14: Một con lắc đơn có dây treo vật là một sợi dây kim loại nhẹ thẳng dài 1m, dao động điều hòa với biên độ góc 0,2 rad trong một từ trường đều mà cảm ứng từ có hướng vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc và có độ lớn 1T. Lấy g = 10 m/s2. Suất điện động cực đại xuất hiện trên dây treo con lắc có giá trị là:

A. 0,63 V.

B. 0,22 V.

C. 0,32 V.

D. 0,45 V.

Câu 15: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, biểu thức điện tích của một bản tụ điện là Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)
. Khi điện tích của bản này là 4,8 nC thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng:

A. 3,6 mA.

B. 3 mA.

C. 4,2 mA.

D. 2,4 mA.

Câu 16: Trong một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ (với 0 < φ < 0,5π) so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó:

A. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm.

B. gồm điện trở thuần và tụ điện.

C. chỉ có cuộn cảm.

D. gồm cuộn thuần cảm và tụ điện.

Câu 17: Sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp là 20 cm. Bước sóng λ bằng:

A. 5 cm.

B. 10 cm.

C. 40 cm.

D. 20 cm.

Câu 18: Cơ năng của một con lắc lò xo tỉ lệ thuận với

A. biên độ dao động.

B. li độ dao động.

C. bình phương biên độ dao động.

D. tần số dao động.

Câu 19: Sự cộng hưởng dao động cơ xảy ra khi:

A. dao động trong điều kiện ma sát nhỏ.

B. ngoại lực tác dụng biến thiên tuần hoàn.

C. hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực đủ lớn.

D. tần số dao động cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.

Câu 20: Dây đàn hồi AB dài 24 cm với đầu A cố định, đầu B nối với nguồn sóng. M và N là hai điểm trên dây chia thành 3 đoạn bằng nhau khi dây duỗi thẳng. Khi trên dây xuất hiện sóng dừng, quan sát thấy có hai bụng sóng và biên độ của bụng sóng là Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)
cm, B gần sát một nút sóng. Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa vị trí của M và của N khi dây dao động là:

A. 1,5.

B. 1,4.

C. 1,25.

D. 1,2.

Câu 21: Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng cách nhau 14,5 cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình u1 = acos40πt cm và u2 = acos(40πt + π)cm. Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M, N, P là ba điểm trên đoạn AB sao cho AM = MN = NP = PB. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên AP là

A. 10

B. 9.

C. 11.

D. 12.

Câu 22: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A = 5 cm và chu kì T = 0,3 s. Trong khoảng thời gian 0,1 s, chất điểm không thể đi được quãng đường bằng

A. 9 cm.

B. 8 cm.

C. 7,5 cm.

D. 8,5 cm.

Câu 23: Đồ thị biến đổi theo thời gian của hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong đoạn mạch xoay chiều AB như hình vẽ. Tổng trở và công suất tiêu thụ của mạch có giá trị

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

A. Z = 100 Ω, P = 50 W.

B. Z = 50 Ω, P = 100 W.

C. Z = 50 Ω, P = 0 W.

D. Z = 50Ω, P = 50 W.

Câu 24: Cho hai vật nhỏ A và B có khối lượng bằng nhau và bằng 1 kg. Hai vật được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh, nhẹ, không dãn và không dẫn điện dài 10 cm, vật B tích điện tích q = 10-6 C còn vật A được gắn vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 10 N/m. Hệ được đặt nằm ngang trên một bàn không ma sát trong điện trường đều có cường độ điện trường E = 105 V/m hướng dọc theo trục lò xo. Ban đầu hệ nằm yên, lò xo bị dãn. Cắt dây nối hai vật, vật B rời xa vật A và chuyển động dọc theo chiều điện trường, vật A dao động điều hòa. Lấy π2 =10. Khi lò xo có chiều dài ngắn nhất lần đầu tiên thì A và B cách nhau một khoảng là

A. 17 cm.

B. 19 cm.

C. 4 cm.

D. 24 cm.

Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều u có tần số góc 173,2 rad/s vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Gọi i là cường độ dòng điện trong đoạn mạch, φ là độ lệch pha giữa u và i. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của φ theo L. Giá trị của R là

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

A. 31 Ω.

B. 30 Ω.

C. 15,7 Ω.

D. 15 Ω.

Câu 26: Một nguồn sáng điểm A thuộc trục chính của một thấu kính mỏng, cách quang tâm O của thấu kính 18 cm, qua thấu kính cho ảnh A’. Chọn trục tọa độ O1x và O1’x’ vuông góc với trục chính của thấu kính, có cùng chiều dương, gốc O1 và O1’ thuộc trục chính.Biết O1x đi qua A và O1’x’ đi qua A’. Khi A dao động trên trục O1x với phương trình x = 4cos(5πt + π) cm thì A’ dao động trên trục O1’x’ với phương trình x’ = 2cos(5πt + π) cm. Tiêu cự của thấu kính là:

A. – 18 cm.

B. 36 cm.

C. 6 cm.

D. -9 cm.

Câu 27: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm cuộn dây thuần cảm nối tiếp với tụ điện theo thứ tự đó, đoạn mạch MB chỉ có điện trở thuần R. Điện áp đặt vào AB có biểu thức Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)
hệ số công suất của đoạn mạch AB là Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)
. Khi điện áp tức thời giữa hai điểm A và M là 48 V thì điện áp tức thời giữa hai điểm M và B có độ lớn là

A. 64 V.

B. 102,5 V.

C. 48 V.

D. 56 V.

Câu 28: Một chất điểm chuyển động tròn đều trên đường tròn tâm O với tốc độ dài là 30 cm/s, có gia tốc hướng tâm là 1,5 m/s2 thì hình chiếu của nó trên đường kính quỹ đạo dao động điều hòa với biên độ

A. 6 cm.

B. 4,5 cm.

C. 5 cm.

D. 7,5 cm.

Câu 29: Một vật dao động điều hòa dọc theo một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vật.Tại thời điểm t thì vật xa M nhất, sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất là ∆t vật gần M nhất. Độ lớn vận tốc của vật bằng nửa tốc độ cực đại vào thời điểm gần nhất là

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 30: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất bằng 160W và có hệ số công suất bằng 1. Nếu nối tắt hai đầu tụ điện thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau 600, công suất tiêu thụ trên mạch AB trong trường hợp này bằng

A. 160 W.

B. 90 W.

C. 180 W.

D. 120 W.

Câu 31: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(πt + 0,25π) cm. Kể từ lúc t = 0, vật đi qua vị trí lực kéo về triệt tiêu lần thứ ba vào thời điểm

A. 2,5 s.

B. 2,75 s.

C. 2,25 s.

D. 2 s.

Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi 150 V vào đoạn mạch AMB gồm đoạn AM chỉ chứa điện trở R, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết sau khi thay đổi độ tự cảm L thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB tăng Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)
lần và dòng điện trong mạch trước và sau khi thay đổi lệch pha nhau một góc 0,5π. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch AM khi ta chưa thay đổi L có giá trị bằng

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 33: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r, mạch ngoài có một biến trở R. Thay đổi giá trị của biến trở R, khi đó đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn vào cường độ dòng điện trong mạch có dạng

A. một đoạn thẳng đi qua gốc tọa độ.

B. một phần của đường parabol.

C. một phần của đường hypebol.

D. một đoạn thẳng không đi qua gốc tọa độ.

Câu 34: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)
(x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s), A1 có giá trị thay đổi được. Phương trình dao động tổng hợp của vật có dạng Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3).  Độ lớn gia tốc lớn nhất của vật có thể nhận giá trị là

A. 2 m/s2.

B. 8 m/s2.

C. 4 m/s2.

D. 8,3 m/s2.

Câu 35: Sóng cơ trên mặt nước truyền đi với vận tốc 32 m/s, tần số dao động tại nguồn là 50 Hz. Có hai điểm M và N dao động ngược pha nhau. Biết rằng giữa hai điểm M và N còn có 3 điểm khác dao động cùng pha với M. Khoảng cách giữa hai điểm M, N bằng

A. 2,28 m.

B. 1,6 m.

C. 0,96 m.

D. 2,24 m.

Câu 36: Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất, I là trung điểm của AB với AB = 10 cm. Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại I là 0,2 s. Quãng đường sóng truyền đi trong thời gian 2 s là

A. 1 m.

B. 0,5 m.

C. 2 m.

D. 1,5 m.

Câu 37: Mối liên hệ giữa bước sóng λ vận tốc truyền sóng v, chu kì T và tần số f của một sóng là:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 38: Máy phát điện xoay chiều 1 pha có rôto là phần cảm gồm 10 cặp cực quay với tốc độ 360 vòng/phút. Tần số dòng điện do máy phát ra có giá trị

A. 36 Hz.

B. 50 Hz.

C. 60 Hz.

D. 3600 Hz.

Câu 39: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, ban đầu vật đứng tại vị trí có li độ x = –5 cm. Sau khoảng thời gian t1 vật về đến vị trí x = 5 cm nhưng chưa đổi chiều chuyển động. Tiếp tục chuyển động thêm 18 cm nữa vật về đến vị trí ban đầu và đủ một chu kì. Chiều dài quỹ đạo của vật có giá trị là

A. 20 cm.

B. 14 cm.

C. 12 cm.

D. 10 cm.

Câu 40: Cho một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm. Tại thời điểm t1 điện áp và dòng điện qua cuộn cảm có giá trị lần lượt là 25 V; 0,3 A. Tại thời điểm t2 điện áp và dòng điện qua cuộn cảm có giá trị lần lượt là 15 V; 0,5 A. Cảm kháng của mạch có giá trị là

A. 100 Ω

B. 50Ω

C. 30 Ω

D. 40 Ω

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Đáp án D

+ Chu kì của mạch dao động LC: Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Đáp án C

+ Phương trình x = 2 tcos ⁡ 0,5 πt cm không màn biểu diễn giao động điều hòa .

Câu 3: Đáp án B

+ Từ trải qua diện tích quy hoạnh S được xác lập bởi Φ = B.Scos ⁡ α = 5.10-2.12.10-4.cos ⁡ 60 ° = 3.10 – 5 Wb .

Câu 4: Đáp án D

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

+ f1 và f2 là hai giá trị của tần số cho cùng hiệu suất tiêu thụ trên mạch

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3) Hz là giá trị của tần số để công suất tiêu thụ trên mạch là cực đại (mạch xảy ra cộng hưởng).

→ P3 > P4

Câu 5: Đáp án A

+ Trên một sợi dây đang có sóng dừng, khoảng cách giữa một bụng và một nút liền kề là một phần tư lần bước sóng .

Câu 6: Đáp án A

+ Khi sóng âm truyền qua những thiên nhiên và môi trường thì tần số của sóng luôn không đổi .

Câu 7: Đáp án B

+ Công suất tiêu thụ trên biến trở :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

→ Để hiệu suất này là cực lớn thì mẫu số phải nhỏ nhất :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

+ Tổng trở của mạch khi đó :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

→ Để Z chia hết cho 40 thì Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)
số nguyên, vậy r chỉ có thể là một bội số của 10

+ Hệ số hiệu suất của đoạn MB

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)
chỉ có đáp án A và D là thỏa mãn

→ Đáp án A với :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)
(loại)

→ Đáp án D với :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Đáp án D

+ Thanh và trầm ở đây nói đến độ cao của âm

Câu 9: Đáp án D

+ Chu kì của con lắc đơn không phụ thuộc vào vào khối lượng của vật, do vậy T ‘ = T = 2 s

Câu 10: Đáp án C

+ Trong xê dịch điều hòa, đồ thị lực kéo về phụ thuộc vào vào tọa độ có dạng là một đoạn thẳng đi qua gốc tọa độ .

Câu 11: Đáp án B

+ Ta có: Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 12: Đáp án B

+ Máy biến áp là thiết bị dùng để biến hóa điện áp xoay chiều mà không làm đổi khác tần số .

Câu 13: Đáp án B

+ Điện năng của mạch điện được chuyển hóa từ cơ năng .

Câu 14: Đáp án C

+ Giả sử vật xê dịch với phương trình li độ góc : α = α0cos ⁡ ωt
→ Diện tích tương ứng mà thanh quét được trong khoảng chừng thời hạn t là :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

→ Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh: Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 15: Đáp án A

+ Cường độ dòng điện cực lớn trong mạch I0 = q0ω = 6.10 – 9.106 = 6 mA .
→ Cường độ dòng điện trong mạch khi q = 4,8 nC .

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 16: Đáp án B

+ Mạch có tính dung kháng φ < 0,5 π rad → mạch chứa cuộn cảm thuần và tụ điện

Câu 17: Đáp án D

+ Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tục bằng một bước sóng λ = 20 cm

Câu 18: Đáp án C

+ Cơ năng của con lắc tỉ lệ thuận với bình phương biên độ xê dịch

Câu 19: Đáp án D

+ Cộng hưởng cơ xảy ra khi tần số giao động của ngoại lực bằng với tần số giao động riêng của hệ .

Câu 20: Đáp án C

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

+ Khi Open sóng dừng, trên dây có hai bụng sóng → sóng dừng trên dây với hai bó sóng → λ = 24 cm → M và N lần lượt cách nút gần nhất một đoạn λ / 6 = 4 cm

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

+ M và N thuộc hai bó sóng liên tục nên xê dịch ngược pha nhau → MN lớn nhất khi M và N cùng đến biên, MN nhỏ nhất khi M và N cùng đến biên, MN nhỏ nhất khi M, N cùng đi qua vị trí cân đối .

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 21: Đáp án C

+ Điều kiện để có cực lớn giao thoa với hai nguồn ngược pha : Δd = d_2 – d_1 = ( k + 0,5 ) λ
Với khoảng chừng giá trị của Δd : 0 – 14,5 cm ≤ Δd ≤ 10,875 – 3,625 cm → – 7,75 ≤ k ≤ 3,125
→ Có 11 điểm giao động với biên độ cực lớn

Câu 22: Đáp án A

+ Quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất mà vật hoàn toàn có thể đi được trong khoảng chừng thời hạn một phần ba chu kì : cm .

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

→ Smin ≤ S ≤ Smax → S không hề là 9 cm

Câu 23: Đáp án C

+ Từ đồ thị, ta thấy u và i vuông pha nhau → cos ⁡ φ = 0 → P = 0

Tổng trở của mạch Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 24: Đáp án A

+ Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng của hệ Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

+ Sau khi cắt dây nối, vật A dao động điều hòa quanh vị trí lò xo không biến dạng với biên độ A = Δl0 = 1 cm, và chu kì Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

+ Vật B chuyển động cùng chiều với điện trường dưới tác dụng của lực điện gây ra gia tốc Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

+ Chiều dài lò xo ngắn nhất lần tiên phong ứng với khoảng chừng thời hạn 0,5 T kể từ khi dây nối bị đứt, vật A đến vị trí lò xo bị nén 1 cm

→ Khoảng cách giữa hai vật Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 25: Đáp án B

+ Từ hình vẽ ta thu được Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Ta có :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 26: Đáp án A

+ Từ phương trình xê dịch ta thấy ảnh A ’ cùng chiều, bằng 50% vật → thấu kính là phân kì
Dễ thấy ngay rằng vị trí đặt vật đúng bằng tiêu cự của thấu kính f = – 18 cm

Câu 27: Đáp án A

+ Hệ số hiệu suất của đoạn mạch AB là :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

+ Điện áp tức thời giữa hai điểm AM và MB vuông pha nhau

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 28: Đáp án A

+ Ta có: Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 29: Đáp án D

+ Tại thời gian t vật ở xa M nhất đến thời gian t + Δt vật ở gần M nhất
→ Δt = 0,5 T → T = 2 Δt

+ Tại thời điểm t vật ở biên → vật đến vị trí có tốc độ bằng một nửa tốc độ cực đại sau khoảng thời gian Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 30: Đáp án D

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

+ Công suất tiêu thụ của mạch AB khi chưa nối tắt tụ P = Pmax = 180 W
+ Khi nối tắt tụ, trình diễn vecto những điện áp, ta thu được φ = 30 ° ( do UAM = UMB nên ∆ AMB cân tại M ) .
→ Công suất tiêu thụ của mạch khi đó :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 31: Đáp án C

+ Tại t = 0 vật đi qua vị trí Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)
theo chiều âm. Lực kéo về của vật bị triệt tiêu khi vật đi qua vị trí cân bằng.

→ Tổng thời gian để lực kéo về triệt tiêu lần thứ ba là Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 32: Đáp án C

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

+ Biểu diễn vecto các điện áp Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Vì uAM luôn vuông pha với uMB nên quỹ tích của M là đường tròn nhận U là đường kính
+ Từ hình vẽ, ta có :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 33: Đáp án D

+ Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện :
UN = Ir → đồ thị có dạng là một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ ( I > 0 )

Câu 34: Đáp án B

+ Ta có :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)
, để phương trình này có nghiệm A1 thì Δ = -A2 + 64 ≥ 0 → A ≤ 8 cm → Amax

→ Gia tốc cực đại có độ lớn Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 35: Đáp án D

+ Bước sóng của sóng: Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

M và N ngược pha, giữa MN còn có 3 điểm cùng pha với M
→ MN = λ + λ + λ + 0,5. λ = 224 cm

Câu 36: Đáp án A

+ I là trung điểm của Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

I dao động với biên độ Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)
Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần li độ của B bằng biên độ của I là Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

→ Quãng đường sóng truyền đi trong 2s là Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 37: Đáp án A

+ Mối liên hệ giữa chu kì sóng T, tần số f, vận tốc truyền sóng v và bước sóng λ là Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 38: Đáp án C

+ Tần số do máy phát ra Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 39: Đáp án B

+ Quãng đường vật đi được trong 1 chu kì là :
S = 4. A = 10 + 18 = 28 cm → A = 7 cm → L = 2. A = 14 cm

Câu 40: Đáp án C

+ Đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thì điện áp luôn vuông pha với dòng điện .

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1

Môn: Sinh Học 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 4)

Câu 1. Trong dao động điều hòa, chất điểm đổi chiều chuyển động khi lực kéo về

A. có độ lớn cực lớn .
B. có độ lớn cực tiểu .
C. bằng không .
D. đổi chiều .

Câu 2. Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc

A. biên độ .
B. vị trí địa lý .
C. cách kích thích .
D. khối lượng .

Câu 3. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

A. pha bắt đầu của ngoại lực tuần hoàn .
B. biên độ của ngoại lực tuần hoàn .
C. tần số của ngoại lực tuần hoàn .
D. thông số lực cản tính năng lên hệ giao động .

Câu 4. Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc .
B. Sóng cơ học là sự Viral xê dịch cơ học trong thiên nhiên và môi trường vật chất .
C. Sóng cơ học có phương xê dịch vuông góc với phương truyền sóng là sóng ngang .
D. Sóng cơ học truyền được trong toàn bộ những thiên nhiên và môi trường rắn, lỏng, khí và chân không .

Câu 5. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp S1 và S2 ngược pha, cùng biên độ, những điểm nằm trên đường trung trực của S1S2 sẽ dao động với biên độ

A. có giá trị trung bình .
B. không xác lập được .
C. lớn nhất .
D. bằng không .

Câu 6. Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và bằng 0,008 s, cường độ âm đủ lớn. Âm do lá thép phát ra là

A. âm không nghe được
B. hạ âm .
C. âm nghe được .
D. siêu âm .

Câu 7. Chúng ta phân biệt được hai sóng âm cùng tần số phát ra từ hai nguồn âm khác nhau là nhờ chúng có

A. độ cao khác nhau .
B. âm sắc khác nhau .
C. độ to khác nhau .
D. vận tốc truyền khác nhau .

Câu 8. Dòng điện xoay chiều là dòng điện

A. có chiều đổi khác tuần hoàn theo thời hạn .
B. biến hóa theo thời hạn .
C. biến hóa theo thời hạn .
D. có cường độ biến thiên điều hoà theo thời hạn .

Câu 9. Đặt điện áp Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)
vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu cuộn dây thuần cảm là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)

Câu 10. Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp đang xẩy ra hiện tượng cộng hưởng. Tăng dần tần số dòng điện và giữ nguyên các thông số của mạch, kết luận nào sau đây là không đúng?

A. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm .
B. Điện áp hiệu dụng trên tụ tăng .
C. Điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch LC tăng .
D. Hệ số hiệu suất của đoạn mạch giảm .

Câu 11. Đặt điện áp u = U0.cos⁡ωt vào hai đầu điện trở thuần R. Tại thời điểm điện áp  giữa hai đầu R có giá trị cực đại thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua R bằng

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)

Câu 12. Đặt điện áp u = U0cos(wt + j) (U0 không đổi, tần số góc w thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh w = w1 thì đoạn mạch có tính cảm kháng, cường độ dòng điện hiệu dụng và hệ số công suất của đoạn mạch lần lượt là I1 và k1. Sau đó, tăng tần số góc đến giá trị w = w2 thì cường độ dòng điện hiệu dụng và hệ số công suất của đoạn mạch lần lượt là I2 và k2. Khi đó ta có

A. I2 > I1 và k2 > k1 .
B. I2 > I1 và k2 < k1 .
C. I2 < I1 và k2 < k1 .
D. I2 < I1 và k2 > k1 .

Câu 13. Một con lắc đơn có chiều dài ℓ thực hiện được 8 dao động trong thời gian Dt. Nếu thay đổi chiều dài một lượng 0,7 m thì cũng trong khoảng thời gian đó nó thực hiện được 6 dao động. Chiều dài ban đầu là:

A. 1,6 m .
B. 0,9 m .
C. 1,2 m .
D. 2,5 m .

Câu 14. Một con lắc đơn có chiều dài 64 cm treo tại nơi có g = π2 = 10 m/s2. Tần số của con lắc khi dao động là

A. 0,625 Hz .
B. 6,25 Hz .
C. 0,25 Hz .
D. 2,5 Hz .

Câu 15. Treo con lắc đơn vào trần một ôtô tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Khi ôtô đứng yên thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2 s. Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đường nằm ngang với gia tốc 2 m/s2 thì chu kì dao động điều hòa của con lắc xấp xỉ bằng

A. 1,98 s .
B. 1,82 s .
C. 2,00 s .
D. 2,02 s .

Câu 16. Một con lắc đơn dao động điều hoà trong điện trường đều, có véc tơ cường độ điện trường phương thẳng đứng và chiều hướng xuống. Biết khi vật không tích điện thì chu kì dao động của con lắc là 1,5 s, khi con lắc tích điện q1 thì chu kì con lắc là 2,5 s, khi con lắc tích điện q2 thì chu kì con lắc là 0,5 s. Tỉ số q1/q2 là:

A. – 2/25 .
B. – 5/17 .
C. – 2/15 .
D. – 1/5 .

B. Phần bài tập tự luận: (4 điểm)

Bài 1. (2 điểm). Một sợi dây mảnh AB không dãn, được căng ngang có chiều dài ℓ = 1,2 m, đầu B cố định, đầu A dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 1,5cos(200πt) cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 40 m/s.

a. Tìm số bụng sóng và số nút sóng trên dây ?

b. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp li độ của bụng sóng bằng Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4) cm?

Bài 2. (2 điểm). Cho mạch điện như R,L,C nối tiếp như hình vẽ.

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)

Biết: Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)
Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch AB có biểu thức Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)

a. Cho ω = 100 π rad / s. Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch điện .
b. Thay đổi w để điện áp hiệu dụng UMN cực lớn. Tính giá trị UMN cực lớn .

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)

Đáp án chi tiết.

Câu 13: B

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)

Câu 14: A

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)

Câu 15: A

+ Khi xe hơi có tần suất theo phương ngang :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)

Câu 16: A

Ta có công thức con lắc đơn trong điện trường đều là: Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)

+ Khi con lắc tích điện q1 thì T1 = 2,5 s

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)

+ Khi con lắc tích điện q2 thì T2 = 0,5 s

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)

II. Phần tự luận (4 điểm)

Bài 1. (2 điểm)

a ) Tìm số bụng sóng và số nút sóng trên dây ?

Tính Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)
(0,5 điểm)

Nhận xét Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)
(0,25 điểm)

Kết luận có 6 bụng, 7 nút sóng trên dây ( 0,25 điểm )

b) Tìm khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp li độ của bụng sóng bằng Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)
cm?

Biên độ bụng sóng Ab = 2. A = 2.1,5 cm = 3 cm ( 0,25 điểm )
Vẽ vòng tròn lượng giác màn biểu diễn những thời gian li độ của bụng sóng bằng :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)   (0,25 điểm)

Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp li độ của bụng sóng bằng Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)
(0,5 điểm)

Bài 2. (2 điểm).

a ) Cho w = 100 π rad / s. Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch điện .
Tính ZC = 100 Ω ; ZL = 40 Ω ( 0,25 điểm )

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)
(0,25 điểm)

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)
(0,25 điểm)

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)
(0,25 điểm)

b ) Thay đổi ω để điện áp hiệu dụng UMN cực lớn. Tính giá trị UMN cực lớn .

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)
(0,25 điểm)

Ta thấy tử số U = const, nên UMN cực đại khi Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)
nhỏ nhất (0,25 điểm)

Viết được Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)
(0,5 điểm)

Xem thêm bộ đề thi Vật Lí lớp 12 mới năm học 2021 – 2022 tinh lọc khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

Tin liên quan

Top 8 Sách Ôn Luyện Thi THPT Môn Văn

tuyensinh

Khái quát các tác phẩm trong chương trình thi THPT Quốc Gia môn văn

tuyensinh

Lộ trình ôn thi môn sinh học THPT Quốc gia từ cuối tháng 11 đến khi thi

tuyensinh