TUYỂN SINH VÀ NGHỀ NGHIỆP
Image default
HƯỚNG NGHIỆP

Đào tạo giảng viên nguồn về hướng nghiệp giúp lan tỏa chương trình hướng nghiệp cho học sinh

wcms 783677 HÀ NỘI – Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai Khóa đào tạo giảng viên nguồn về hướng nghiệp tại Hà Nội vào ngày 23-24 tháng 4 năm 2021 cho các đại biểu phía Bắc.

Khóa đào tạo giảng viên tiếp nối chuỗi hoạt động về hướng nghiệp của ILO. Trong năm 2020, ILO đã công bố bộ công cụ hướng nghiệp bao gồm một bộ tài liệu hướng nghiệp cho học sinh lứa tuổi 14-19 ở Việt Nam và một phần mềm hướng nghiệp trên điện thoại thông minh.

Sau khi cho ra đời bộ công cụ, ILO đã phối hợp với VCCI và Viện nghiên cứu phát triển giáo dục và nghề nghiệp để tổ chức khóa đào tạo giảng viên nguồn đầu tiên và tạo mạng lưới kết nối chuyên viên hướng nghiệp vào tháng 10 năm 2020. Sau tập huấn, các học viên tiếp tục kết nối và chia sẻ các chương trình hướng nghiệp áp dụng bộ công cụ của ILO được tổ chức ở các trường và địa phương khác nhau.

Khóa tập huấn lần thứ hai này được mong đợi sẽ tiếp tục phát triển được một đội ngũ giảng viên nguồn và mạng lưới chuyên gia hướng nghiệp để lan tỏa bộ công cụ của ILO đến với nhiều giáo viên trong việc phát triển chương trình hướng nghiệp theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới và nhiều học sinh trong việc lựa chọn con đường học tập và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Đối tượng tham gia tập huấn là lãnh đạo nhà trường, giáo viên hướng nghiệp trong các trường, các tổ chức phi chính phủ, và đại diện doanh nghiệp.

Theo thông tư 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông cơ sở và trung học phổ thông có 105 tiết trải nghiệm và hướng nghiệp trong một năm học. Tuy nhiên, không phải trường nào cũng có những bộ công cụ để đánh giá và định hướng nghề nghiệp cho các bạn học sinh.

Khóa đào tạo giảng viên nguồn về hướng nghiệp cho khu vực phía Nam sẽ được tổ chức vào ngày 07-08 tháng 5 tại thành phố Vũng Tàu.

Đây là chuỗi hoạt động thuộc dự án Áp dụng Chiến lược Đào tạo G20: Hợp tác giữa ILO và Liên Bang Nga (Giai đoạn 2).

HÀ NỘI – Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai Khóa đào tạo giảng viên nguồn về hướng nghiệp tại Hà Nội vào ngày 23-24 tháng 4 năm 2021 cho các đại biểu phía Bắc.Khóa đào tạo tiếp nối chuỗi hoạt động về hướng nghiệp của ILO. Trong năm 2020, ILO đã công bố bộ công cụ hướng nghiệp bao gồm một bộ tài liệu hướng nghiệp cho học sinh lứa tuổi 14-19 ở Việt Nam và một phần mềm hướng nghiệp trên điện thoại thông minh.Sau khi cho ra đời bộ công cụ, ILO đã phối hợp với VCCI và Viện nghiên cứu phát triển giáo dục và nghề nghiệp để tổ chức khóa đào tạo giảng viên nguồn đầu tiên và tạo mạng lưới kết nối chuyên viên hướng nghiệp vào tháng 10 năm 2020. Sau tập huấn, các học viên tiếp tục kết nối và chia sẻ các chương trình hướng nghiệp áp dụng bộ công cụ của ILO được tổ chức ở các trường và địa phương khác nhau.Khóa tập huấn lần thứ hai này được mong đợi sẽ tiếp tục phát triển được một đội ngũ giảng viên nguồn và mạng lưới chuyên gia hướng nghiệp để lan tỏa bộ công cụ của ILO đến với nhiều giáo viên trong việc phát triển chương trình hướng nghiệp theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới và nhiều học sinh trong việc lựa chọn con đường học tập và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.Đối tượng tham gia tập huấn là lãnh đạo nhà trường, giáo viên hướng nghiệp trong các trường, các tổ chức phi chính phủ, và đại diện doanh nghiệp.Theo thông tư 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông cơ sở và trung học phổ thông có 105 tiết trải nghiệm và hướng nghiệp trong một năm học. Tuy nhiên, không phải trường nào cũng có những bộ công cụ để đánh giá và định hướng nghề nghiệp cho các bạn học sinh.Khóa đào tạo giảng viên nguồn về hướng nghiệp cho khu vực phía Nam sẽ được tổ chức vào ngày 07-08 tháng 5 tại thành phố Vũng Tàu.Đây là chuỗi hoạt động thuộc dự án Áp dụng Chiến lược Đào tạo G20: Hợp tác giữa ILO và Liên Bang Nga (Giai đoạn 2).

Xem thêm: Răng Hàm Mặt

Tin liên quan

Viết về dự định trong tương lai bằng tiếng Anh

tuyensinh

Khác nhau giữa y học hiện đại và y học cổ truyền – hiểu để trị bệnh tốt hơn

tuyensinh

Trắc nghiệm hướng nghiệp john holand

tuyensinh