TUYỂN SINH VÀ NGHỀ NGHIỆP
Image default
CẨM NANG NGHỀ NGHIỆP

Một số vấn đề về phát triển kỹ năng nghề nghiệp

Khi nói đến huấn luyện và đào tạo, tăng trưởng nguồn nhân lực, tăng trưởng kỹ năng nghề nghiệp người ta thường bị vướng vứu vào nhiều thuật ngữ có tương quan như thể kỹ năng, kỹ năng nghề, kỹ năng trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm. v.v… Do không hiểu đúng nội hàm của những khái niệm đó, nên đã có những ý niệm hoặc tiếp cận rơi lệch về những yếu tố xung quanh tăng trưởng nguồn nhân lực. Bài viết dưới đây, trình diễn những điều tra và nghiên cứu về nội hàm của những thuật ngữ này .Khi nói đến giảng dạy, tăng trưởng nguồn nhân lực, tăng trưởng kỹ năng nghề nghiệp người ta thường bị vướng vứu vào nhiều thuật ngữ có tương quan như thể kỹ năng, kỹ năng nghề, kỹ năng trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm. v.v… Do không hiểu đúng nội hàm của những khái niệm đó, nên đã có những ý niệm hoặc tiếp cận rơi lệch về những yếu tố xung quanh tăng trưởng nguồn nhân lực. Bài viết dưới đây, trình diễn những nghiên cứu và điều tra về nội hàm của những thuật ngữ này .Khi nói đến huấn luyện và đào tạo, tăng trưởng nguồn nhân lực, tăng trưởng kỹ năng nghề nghiệp người ta thường bị vướng vứu vào nhiều thuật ngữ có tương quan như thể kỹ năng, kỹ năng nghề, kỹ năng trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm. v.v… Do không hiểu đúng nội hàm của những khái niệm đó, nên đã có những ý niệm hoặc tiếp cận rơi lệch về những yếu tố xung quanh tăng trưởng nguồn nhân lực. Bài viết dưới đây, trình diễn những điều tra và nghiên cứu về nội hàm của những thuật ngữ này .Khi nói đến đào tạo và giảng dạy, tăng trưởng nguồn nhân lực, tăng trưởng kỹ năng nghề nghiệp người ta thường bị vướng vứu vào nhiều thuật ngữ có tương quan như thể kỹ năng, kỹ năng nghề, kỹ năng trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm. v.v… Do không hiểu đúng nội hàm của những khái niệm đó, nên đã có những ý niệm hoặc tiếp cận rơi lệch về những yếu tố xung quanh tăng trưởng nguồn nhân lực. Bài viết dưới đây, trình diễn những nghiên cứu và điều tra về nội hàm của những thuật ngữ này .Khi nói đến đào tạo và giảng dạy, tăng trưởng nguồn nhân lực, tăng trưởng kỹ năng nghề nghiệp người ta thường bị vướng vứu vào nhiều thuật ngữ có tương quan như thể kỹ năng, kỹ năng nghề, kỹ năng trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm. v.v… Do không hiểu đúng nội hàm của những khái niệm đó, nên đã có những ý niệm hoặc tiếp cận xô lệch về những yếu tố xung quanh tăng trưởng nguồn nhân lực. Bài viết dưới đây, trình diễn những điều tra và nghiên cứu về nội hàm của những thuật ngữ này .

Khái niệm kỹ năng, kỹ năng nghề

Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về kỹ năng, tùy vào cách tiếp cận. Theo từ điển Oxfort [10], “kỹ năng” là khả năng để làm tốt một công việc nào đó thường có được qua đào tạo hoặc kinh nghiệm

( the ability to do something well, usually gained through training or experience ) .

Theo đó, kỹ năng được hiểu là sự thành thạo, tinh thông về các thao tác, động tác trong quá trình hoàn thành một công việc cụ thể nào đó.

Theo Từ điển Giáo dục học [ 2 ], kỹ năng được phân loại thành 2 bậc : Kỹ năng bậc thấp ( bậc I ) và kỹ năng bậc cao ( bậc II ). Kỹ năng bậc thấp là năng lực triển khai đúng hành vi, tương thích với những tiềm năng và điều kiện kèm theo đơn cử. Ở bậc này có những kỹ năng hình thành không cần qua rèn luyện, nếu biết tận dụng hiểu biết và kỹ năng tựa như đã có để chuyển sang những hành vi mới. Kỹ năng bậc cao là năng lực thực thi hành vi, hoạt động giải trí một cách thành thạo linh động, phát minh sáng tạo tương thích với những tiềm năng trong những điều kiện kèm theo khác nhau. Để đạt tới kỹ năng này cần trải qua tiến trình rèn luyện những kỹ năng đơn thuần, sao cho mỗi khi hành vi, người ta không còn bận tâm nhiều đến thao tác nữa vì nhiều thao tác đã tự động hóa .

Theo Tâm lý học [ 4 ], kỹ năng là năng lực vận dụng kỹ năng và kiến thức để xử lý một trách nhiệm .

Theo tác giả Đặng Thành Hưng [ 5 ], kĩ năng là dạng hành vi tự giác, được thực thi có kĩ thuật, dựa và những điều kiện kèm theo sinh học, tâm lí và xã hội ở cá thể, và có tác dụng nhất định phân phối tiềm năng hay chuẩn đã định trước. Có kĩ thuật tức là không tùy tiện, mà tuân theo trình tự, qui tắc và nhu yếu kĩ thuật .

Trên quốc tế, thuật ngữ kỹ năng đã được luật hóa trong nhiều luật đạo của nhiều vương quốc .


Theo Đạo luật

TESDA 1994

của Philippines [12], kỹ năng có nghĩa là khả năng được học và được thực hành để thực hiện một nhiệm vụ hay một công việc

( Skill shall mean the acquired and practiced ability to carry out a task or job )

Tương tự như vậy, Luật Phát triển kỹ năng nghề nghiệp của Malayxia cho rằng [11]: Kỹ năng được hiểu là khả năng được học và được thực hành để thực hiện thành thạo một nhiệm vụ hay một công việc

( skill means an acquired and practised ability to competently carry out a task or job )

Từ những ý niệm nêu trên, hoàn toàn có thể rút ra một số ít những đặc thù về kỹ năng như sau :

 • Kỹ năng có một số ít nội dung là những quy trình tâm ý, vì nó là tổng hợp của hàng loạt những yếu tố hợp thành như tri thức, kỹ năng, kỹ xảo đã có ; năng lực quan tâm, tư duy …. ;
 • Kỹ năng có tính linh động và hoàn toàn có thể chuyển dời từ thực trạng này sang thực trạng khác ; kỹ năng có tính kĩ thuật, tức là có cấu trúc thao tác và trình tự tổ chức triển khai những thao tác đó ;
 • Kỹ năng được hình thành do rèn luyện, được hình thành trong quy trình hoạt động giải trí của con người. Kỹ năng ở một hoạt động giải trí được bộc lộ bằng những phẩm chất như tính đúng chuẩn, vận tốc thực thi hành vi, năng lực thực thi độc lập việc làm, tính linh động, hành vi hài hòa và hợp lý, trong những thực trạng khác nhau .

Các giai đoạn hình thành kỹ năngHình 1. Các giai đoạn hình thành kỹ năng

Kỹ năng được hình thành qua 05 quá trình :

 • Giai đoạn 1 ( bắt chước ) :Hình thành kỹ năng sơ bộ (giai đoạn bắt chước): Hành động theo mẫu, khi điều kiện làm việc thay đổi thì gặp nhiều sai sót hoặc không hoàn thành công việc.
 • Giai đoạn 2 ( làm được ) :Hiểu nhiệm vụ, quy trình làm việc nhưng còn có những sai sót, thời gian hoàn thành chậm và đôi khi còn cần có sự chỉ dẫn.
 • Giai đoạn 3 ( làm đúng mực ) :Làm việc theo quy trình, chính xác và hoàn thiện công việc nhanh chóng.
 • Giai đoạn 4 ( hình thành kỹ xảo ) :Kỹ năng được tự động hoá, trên cơ sở đó hình thành nên kỹ xảo.
 • Giai đoạn 5 ( làm biến hóa ) :Thể hiện khả năng di chuyển kỹ năng sang các tình huống mới hoặc hình thành các kỹ năng phức tạp( Hình 1 )

Như vậy có thể thấy mặc dù có những định nghĩa khác nhau về kỹ năng, tuy nhiên, đều thừa nhận rằng kỹ năng là một quá trình tâm lý, được hình thành khi con người áp dụng kiến thức vào thực tiễn.

Kỹ năng có được do quy trình lặp đi lặp lại một hoặc một nhóm hành vi nhất định nào đó

. Kỹ năng theo nghĩa hẹp hàm chỉ đến những thao tác, hành vi của thể của con người. Kỹ năng hiểu theo nghĩa rộng hướng nhiều đến năng lực, đến năng lượng của con người

Trong một nghề cụ thể, kỹ năng theo nghĩa hẹp cũng thường được hiểu là

kỹ năng nghề

,

tức hàm chỉ đến thao tác, hành động của con người trong một nghề cụ thể nào đó.

Vì vậy, tiếp cận năng lượng triển khai ( competence base training ), kỹ năng là một thành tố quan trọng trong ba thành tố tạo nên năng lượng thực thi của con người ( kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và thái độ ). Theo tiếp cận này, vẫn là năng lực của con người để làm tốt một việc làm nào đó, nhưng người ta không chỉ nhấn mạnh vấn đề đến kỹ năng mà là sự hòa quyện thuần thục của cả kỹ năng và kiến thức, kỹ năng, thái độ để giúp con người triển khai một việc làm nào đó như mong đợi .

Thế nào là năng lượng hay năng lượng thực thi ?

Mỗi một con người là một thành viên riêng không liên quan gì đến nhau, có những đặc thù riêng của mình làm cho người đó thích nghi với một dạng hoạt động giải trí nào đó và sự thành công xuất sắc trong việc làm của họ phần nhiều tùy thuộc vào năng lượng của họ so với hoạt động giải trí đó .

Theo F.N Gonobolin [ 3 ], trong khoa học tâm ý người ta coi năng lượng là những thuộc tính tâm ý riêng không liên quan gì đến nhau của cá thể, nhờ những thuộc tính này mà con người hoàn thành xong tốt đẹp một hoạt động giải trí nào đó. Điều đó có nghĩa là người đó có năng lượng. Theo Phạm Minh Hạc, năng lượng là đặc thù tâm ý cá thể cung ứng được những yên cầu của hoạt động giải trí nhất định nào đó và là điều kiện kèm theo để triển khai có tác dụng hoạt động giải trí đó .

Từ điển Giáo dục học thì cho rằng [ 2 ] : “ Năng lực, năng lực được hình thành hoặc tăng trưởng được cho phép một con người đạt thành công xuất sắc trong một hoạt động giải trí thể lực, trí lực hoặc nghề nghiệp. Năng lực được biểu lộ vào năng lực thi hành một hoạt động giải trí, thực thi một trách nhiệm ” .

Như vậy, những quan điểm trên đây, về cơ bản đều xem xét năng lượng dưới góc nhìn tâm ý, hoặc ở góc nhìn là tiềm năng của con người, nên những khái niệm đó mới nói lên được năng lực chung chung chưa nêu lên được thực chất cấu trúc của năng lượng. Trong những thập niên gần đây, những nhà khoa học giáo dục đã đưa ra một tiếp cận mới về năng lượng để thấy rõ hơn sự thực thi, sự hành vi trong năng lượng của con người, đó là năng lượng triển khai .

“Năng lực thực hiện” là thuật ngữ được dịch từ tiếng Anh

( Competency hay Competence )

hoặc tiếng Đức

( Handlungskompetenz )

dùng trong các tài liệu của nhiều tác giả trình bầy về quan điểm giáo dục, đào tạo theo tiếp cận năng lực thực hiện. Theo nghĩa thông thường, competence hay competency được nhiều từ điển Anh – Việt dịch là năng lực, khả năng [9]. Tuy nhiên, ngày nay, thuật ngữ

“ Competency ” ,

được các nhà khoa học phương Tây mở rộng nội hàm của khái niệm, không dừng ở khả năng của con người mà là

“ cái làm cho con người hoàn toàn có thể làm được những việc làm của nghề đó ” [ 6 ] .

Theo quan niệm này, năng lực thực hiện là thuộc tính cơ bản của một con người, nó dẫn đến sự thực hiện những công việc cụ thể của nghề một cách hiệu quả, theo tiêu chuẩn đặt ra.

Ở Anh, người ta dùng thuật ngữ

“ Competence ”

hoặc

“ Competency ”

đề cập đến nhóm các

kỹ năng

kiến thức và kỹ năng

được áp dụng để thực hiện một nhiệm vụ hoặc chức năng, phù hợp với các yêu cầu đặt ra bởi công việc.

Ở Đức, thuật ngữ

“ Handlungskompetenz ”

(từ ghép của 2 danh từ là:

Handlung :

nghĩa là hoạt động, hành động, sự thực hiện.

Kompetenz :

là năng lực) [8], được hiểu là năng lực thực hiện và được vận dụng rộng rãi trước hết ở lĩnh vực đào tạo nghề trong hệ thống “đào tạo kép”(Dual system). Theo nghĩa này, năng lực thực hiện là sự thể hiện khả năng, trách nhiệm, trình độ của con người trong mối quan hệ hoạt động nghề nghiệp, xã hội và cá nhân. Theo đó, năng lực thực hiện bao gồm các thành phần cơ bản như

năng lượng trình độ, năng lượng về chiêu thức, năng lượng xã hội, năng lượng cá thể

và được hình thành trên cơ sở

kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và thái độ .

Ở Nước Ta tiếp cận năng lượng triển khai cũng được nhiều nhà khoa học giáo dục chăm sóc trong thời hạn gần đây, nên khái niệm về năng lượng thực thi cũng được làm rõ với nội hàm là kiến thức và kỹ năng, kỹ năng, thái độ thiết yếu, được tích hợp thuần thục, không tách rời để thực thi được những trách nhiệm, việc làm đơn cử của một nghề theo chuẩn đặt ra, trong những điều kiện kèm theo nhất định [ 5 ] .

Thế nào là kỹ năng nghề nghiệp ?

Kỹ năng nghề nghiệp

( professional skills

hoặc

vocational skills )

là thuật ngữ có nguồn gốc từ thuật ngữ kỹ năng (skill), nhưng nội hàm được mở rộng theo hướng khả năng và năng lực thực hiện của con người.

“Năng lực thực hiện” là thuật ngữ được dịch từ tiếng Anh

( Competency hay Competence )

hoặc tiếng Đức

( Handlungskompetenz )

dùng trong các tài liệu của nhiều tác giả trình bầy về quan điểm giáo dục, đào tạo theo tiếp cận năng lực thực hiện. Theo quan niệm này, năng lực thực hiện được coi là sự

tích hợp thuần thục

của ba thành tố

kiến thức và kỹ năng, kỹ năng, thái độ thiết yếu để triển khai xong được từng việc làm đơn cử của nghề ,

chứ không phải là sự tồn tại độc lập giữa chúng với nhau và ít liên quan đến công việc của nghề [6].

Nếu kỹ năng thuần túy được hiểu theo nghĩa hẹp, hướng tới thao tác, năng lực hoạt động giải trí đơn cử thì kỹ năng nghề nghiệp được hiểu theo nghĩa rộng hướng tới năng lực, năng lượng thực thi hành vi của con người trong những nghành nghề dịch vụ nghề nghiệp. Kỹ năng theo nghĩa hẹp chỉ là một thành tố của năng lượng ( năng lượng gồm có kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và thái độ ) .

Trong hoạt động nghề nghiệp, con người luôn biểu hiện những khả năng nhất định để thực hiện công việc nào đó. Khi thực hiện những hoạt động ấy, con người cần phải có tri thức, kinh nghiệm cần thiết tương ứng với hoạt động, có khả năng tập trung chú ý, tư duy, tưởng tượng Có làm như vậy, con người mới thực hiện hoạt động theo mục đích. Tất cả những yếu tố đó biểu hiện khả năng thực hiện hoạt động nghề nghiệp của con người. Có người gọi đó là

kỹ năng nghề nghiệp ,

có người gọi là

năng lượng nghề nghiệp ,

có người đơn giản chỉ gọi là

kỹ năng .

Do vậy,

kỹ năng nghề nghiệp

phải được hiểu theo nghĩa rộng (tức là năng lực), mới thấy được đầy đủ ý nghĩa của kỹ năng nghề nghiệp. Ngày nay, với phương pháp

tiếp cận tiềm năng

trong đào tạo, người ta không quan tâm nhiều đến việc trang bị cho học sinh thật nhiều kiến thức mà quan tâm đến kết quả đầu ra: sau khi kết thúc khóa học, người học sẽ có thể làm được những công việc gì (năng lực/KNNN gì) để có thể tìm được việc làm và cống hiến cho xã hội.

Vì vậy, để đào tạo theo

năng lượng thực thi ,

ngày nay các nhà sư phạm nhấn mạnh đến việc

dạy học tích hợp kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và thái độ thiết yếu để người học hoàn toàn có thể vận dụng vào việc triển khai từng việc làm đơn cử của một nghề .

Theo đó,

kỹ năng nghề nghiệp

hay

năng lượng nghề nghiệp

được hiểu như nhau về nội hàm và đều hướng tới khả năng thực hiện công việc của con người trong hoạt động nghề nghiệp. Tuy nhiên, khi nói đến kỹ năng nghề nghiệp, người ta thường khu trú nó trong phạm trù của kỹ năng (năng lực hành động) nhiều hơn ở các lĩnh vực khác như kiến thức và các phẩm chất tâm lý như đạo đức, thái độ, hành vi. Còn nói về năng lực thì thường là rộng hơn và hướng vào cả ba thành tố.

Như vậy,

kỹ năng nghề nghiệp

được hiểu là khả năng của con người thực hiện công việc nghề nghiệp một cách có hiệu quả trong một thời gian thích hợp, với các điều kiện nhất định, dựa vào sự tích hợp nhuần nhuyễn các kiến thức, kỹ năng, thái độ.

Kỹ năng nghề nghiệp được phân loại thành nhiều loại khác nhau, dựa vào 1 số ít tiêu chuẩn xác lập .

 • Nếu địa thế căn cứ vào mức độ của hành vi, có những loại kỹ năng đơn thuần như đọc, viết và những kỹ năng phức tạp như học tập, quản lý và vận hành máy móc .
 • Nếu địa thế căn cứ vào mức độ biểu lộ của kỹ năng có :

+

Kỹ năng chung ,

là loại kỹ năng biểu hiện ở mọi hoạt động của con người như kỹ năng sử dụng các công cụ lao động, kỹ năng học tập, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nghiên cứu..;

+ Kỹ năng riêng ,

là kỹ năng trong hoạt động nghề nghiệp nhất định nào đó. Ở mỗi nghề, tùy thuộc vào từng trình độ, đòi hỏi người lao động phải có các kỹ năng tương ứng;

 • Nếu địa thế căn cứ vào mức độ quan trọng của kỹ năng, người ta phân ra những loại :

+

Kỹ năng cơ bản :

Gồm những kỹ năng áp dụng để làm việc nói chung không dành riêng cho một nghề hoặc một ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

+

Kỹ năng chung :

Gồm những kỹ năng có thể áp dụng chung cho nhiều lĩnh vực, ngành nghề có liên quan;

+

Kỹ năng cốt lõi :

Gồm những kỹ năng cần thiết, bắt buộc phải có để được công nhận là có trình độ nghề nghiệp nhất định nào đó.

 • Nếu địa thế căn cứ vào đặc thù của kỹ năng, người ta còn phân loại ra những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm .

+

Kỹ năng cứng ( hard skill )

là kỹ năng chuyên môn nghề – kỹ năng kỹ thuật cụ thể như khả năng học vấn trình độ chuyên môn cho mỗi công việc, ngành nghề nhất định và kinh nghiệm.

+

Kỹ năng mềm ( soft skill ) [ 9 ] ,

thường hiểu là các kỹ năng không mang tính kỹ thuật (hay còn gọi là Kỹ năng thực hành xã hội) là thuật ngữ liên quan đến trí tuệ xúc cảm dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người.

Phát triển kỹ năng nghề nghiệp là gì ?

Trước hết, ngay từ khái niệm “ tăng trưởng ” cũng là một khái niệm phức tạp, với nhiều ý niệm khác nhau. Có ý niệm cho rằng “ tăng trưởng ” là “ hoạt động ”, có ý niệm “ tăng trưởng ” là “ văn minh ” … Tuy nhiên, về cơ bản những ý niệm này cũng không thoát ly khỏi ý niệm của phép biện chứng duy vật .

Theo triết học Mác – Lên Nin, khái niệm tăng trưởng dùng để chỉ quy trình hoạt động theo khunh hướng đi lên của sự vật, hiện tượng kỳ lạ, từ trình độ thấp lên trình độ cao từ đơn thuần đến phức tạp, từ kém hoàn thành xong đến hoàn thành xong ; cái mới sinh ra thay thế sửa chữa cái cũ, cái văn minh sinh ra sửa chữa thay thế cái lỗi thời [ 7 ] .

Theo Đạo luật TESDA 1994 của Phippines [12],

tăng trưởng kỹ năng

là một quá trình qua đó người học và người lao động được tiếp cận một cách có hệ thống với các cơ hội học tập để lĩnh hội hoặc bồi dưỡng, hoặc cả hai về kiến thức, kỹ năng và cách thức ứng xử cần có như là điều kiện tiêu chuẩn cần thiết của một công việc hoặc một loạt công việc trong một lĩnh vực ngành nghề.

Theo Luật Khuyến khích tăng trưởng kỹ năng nghề nghiệp Thailand [ 13 ], ” Phát triển kỹ năng ” có nghĩa là một quy trình mà được cho phép học viên và những người trong độ tuổi lao động có được kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp, thái độ làm việc tốt bằng cách giảng dạy và những hoạt động giải trí tương quan khác .

Theo Luật Phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động Nước Hàn [ 14 ], tăng trưởng kỹ năng nghề nghiệp có nghĩa là hoạt động giải trí đào tạo và giảng dạy cho người lao động để giúp cung ứng và cải tổ năng lượng thực thi thiết yếu cho việc làm của họ. “ Phát triển kỹ năng nghề nghiệp ” nhằm mục đích tăng trưởng những phương tiện đi lại và những khoá đào tạo và giảng dạy tăng trưởng kỹ năng nghề và thực thi những cuộc tìm hiểu hay nghiên cứu và điều tra về tăng trưởng kỹ năng nghề .

Cũng có ý niệm cho rằng, huấn luyện và đào tạo chỉ là để hình thành kỹ năng, còn tăng trưởng kỹ năng là quá trình sau đó, giúp người lao động nâng cao trình độ nghề nghiệp. Theo ý niệm này, giảng dạy được hiểu là một quy trình, tăng trưởng kỹ năng là một quy trình riêng không liên quan gì đến nhau. Tuy nhiên, theo ý niệm triết học, tăng trưởng kỹ năng nghề nghiệp nếu chỉ tính trong tiến trình người lao động đã tham gia lao động sản xuất thì không rất đầy đủ, thiếu đi tính hoạt động, tăng trưởng của kỹ năng .

Do vậy, hoàn toàn có thể hiểu, tăng trưởng kỹ năng nghề nghiệp ( skills development hay vocational skills development ) là quy trình giảng dạy hình thành, nâng cao năng lực thực thi việc làm nghề nghiệp của con người trong một thời hạn thích hợp, với những điều kiện kèm theo nhất định, trên cơ sở sự tích hợp thuần thục những kiến thức và kỹ năng, kỹ năng, thái độ .

Với nghĩa hẹp, tăng trưởng kỹ năng nghề nghiệp là quy trình giảng dạy, giảng dạy lại, trang bị hoặc bổ trợ thêm những kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và thái độ ( năng lượng ) thiết yếu để mỗi con người có thời cơ tìm việc làm, hoặc để triển khai xong tốt hơn trách nhiệm mà họ đang làm .

Ở nghĩa rộng hơn,

tăng trưởng kỹ năng nghề nghiệp

được hiểu là phương châm và biện pháp mang tính toàn diện, hệ thống về việc đào tạo lực lượng lao động với những kỹ năng, kỹ thuật và trình độ nhất định để họ có thể tiếp cận với công việc trong thị trường lao động.

Phát triển kỹ năng nghề nghiệp

là phát triển cả hệ thống đào tạo nghề nghiệp thể hiện từ đường lối, quan điểm đến mạng lưới cơ sở đào tạo, đội ngũ giáo viên, chương trình, giáo trình nhưng tập trung vào người học sau quá trình đào tạo. Tuy nhiên,

tăng trưởng kỹ năng nghề nghiệp

khác phát triển

giảng dạy nghề nghiệp

ở chỗ, khi nói tới đào tạo nghề nghiệp tức là đặt trọng tâm vào đầu vào (nhà cung cấp), trọng tâm vào nhà trường và giáo viên, còn khi nói tới

tăng trưởng kỹ năng nghề nghiệp

tức là người ta quan tâm tới đầu ra (người học sau quá trình đào tạo), lấy người học là trung tâm.

Theo quan điểm này, thuật ngữ “ tăng trưởng kỹ năng nghề nghiệp ” đã được luật hóa ở nhiều vương quốc trên quốc tế ( Nước Hàn, xứ sở của những nụ cười thân thiện, Philippines, Malayxia, Nam Phi …. ). Thay vì “ huấn luyện và đào tạo nghề ” ( vocational training ) hay “ giáo dục nghề nghiệp ” ( vocational education and training ) người ta đã sử dụng thuật ngữ “ tăng trưởng kỹ năng ” ( skills development ) hay “ tăng trưởng kỹ năng nghề nghiệp ” ( vocational skills development ) là tên trong những luật đạo .

Nói tóm lại, tăng trưởng kỹ năng nghề nghiệp là thuật ngữ được hiểu tựa như như tăng trưởng năng lượng nghề nghiệp và cũng tựa như như tăng trưởng giảng dạy nghề nghiệp. Phát triển đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp chú trọng vào nguồn vào ( những yếu tố, điều kiện kèm theo bảo vệ ), còn tăng trưởng kỹ năng nghề nghiệp, chú trọng vào đầu ra ( kỹ năng / năng lượng thao tác ) của người lao động. Tuy nhiên, dù là tăng trưởng giảng dạy nghề nghiệp hay là tăng trưởng kỹ năng nghề nghiệp đều có điểm chung giống nhau là quy trình giảng dạy để hình thành và tăng trưởng kỹ năng cho người học. Kỹ năng ở đây được hiểu là kỹ năng nghề nghiệp, năng lượng nghề nghiệp chứ không phải kỹ năng của những thao động tác đơn lẻ. / .

Tài liệu tìm hiểu thêm

 1. Nguyễn Minh Đường, Phan Văn Kha( 2006 ) ,Đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiêp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội.
 2. Bùi Hiền, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo, (2001),Từ điển giáo dục học ,Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội.
 3. Gonobolin F.N (1977),Những phẩm chất tâm ý của người giáo viên, Tập 1, II(Nguyễn Thế Hùng, Ninh Giang dịch), Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.
 4. Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng, (2001),Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm ,Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.
 5. Đặng Thành Hưng, (2016), “Vai trò của kỹ năng trong sự phát triển con người”,Tạp chí Khoa học dạy nghề ,số 31, tháng 4/2016.
 6. Vũ Xuân Hùng, ( 2011 ) ,Dạy học hiện đại và nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên,Nxb Lao động Xã hội, TP. Hà Nội .
 7. Nguyễn Ngọc Long ,Giáo trình Triết học Mác – Lê Nin, Phần 2 (Những nguyên lý cơ bản của triết học Mác – Lê Nin).
 8. Lê Đức Phúc ( 1996 ), Từ điển Đức – Việt, Nhà xuất bản Thế giới, Hà

Nội .

 1. Từ điển Wikipedia, Website : https://vi.wikipedia.org
 2. Từ điển Oxford, Website :

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/skill ngày 25/6/2016 .

 1. National Skills Development Act 2006, Law of Malaysia, Act 652 .
 2. Philippines Repubic Act ,An Act creating the technical education and skills development authority, providing for its powers, structure and for other purposes,Act, No. 7796 .
 3. Thailand Skill Development Promotion Act, B.E. 2545 ( A.D. 2002 ) .
 4. Worker Vocational Skills Development Act, Act No. 5474, Dec, 24, 1997, Korea

Tin liên quan

6 Bí quyết giúp bạn tự tin khi giao tiếp

tuyensinh

5 bí quyết thuyết phục sếp thành công

tuyensinh

Bí quyết trả lời câu “Hãy giới thiệu về bản thân bạn” khi phỏng vấn xin việc

tuyensinh