TUYỂN SINH VÀ NGHỀ NGHIỆP
Image default
ÔN TẬP KIẾN THỨC

Ngữ pháp Tiếng Anh 12 Unit 3 đầy đủ, chi tiết nhất

Unit 3 Tiếng Anh lớp 12: Ways of socialising

Ngữ pháp Tiếng Anh 12 Unit 3

Ôn tập lời nói gián tiếp ( Reported speech )
1. Khái niệm
Lời nói gián tiếp ( reported speech ) là lời tường thuật lại ý của người nói, đôi khi không cần phải dùng đúng những từ của người nói .
2. Nguyên tắc khi chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp
– Đổi ngôi ;
– Đổi tân ngữ ;
– Lùi thì ;
– Đổi cụm từ chỉ thời hạn và nơi chốn ;
Quy tắc
Thì

Trực tiếp Gián tiếp
Hiện tại đơn Quá khứ đơn
Hiện tại tiếp diễn Quá khứ tiếp diễn
Hiện tại hoàn thành Quá khứ hoàn thành
Quá khứ đơn Quá khứ hoàn thành
Quá khứ tiếp diễn Quá khứ tiếp diễn/Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Quá khứ hoàn thành Quá khứ hoàn thành
Tương lai đơn Tương lai trong quá khứ (would + V)
Tương lai gần was/were + going to + V

Động từ khuyết thiếu

can could
may might
must must/had to

Trạng từ chỉ nơi chốn

Trực tiếp Gián tiếp
this that
that that
these those
here there

Trạng từ chỉ thời hạn

Trực tiếp Gián tiếp
now then
today that day
yesterday the day before/ the previous day
the day before yesterday two days before
tomorrow the day after/the next (following) day
the day after tomorrow two days after/ in two days’ time
ago before
this week that week
last week the week before/ the previous week
last night the night before
next week the week after/ the following week

Chủ ngữ / tân ngữ

I/me She, he/Her, him
We/our They/them
You/you I, we/me, us

3. Cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp
3.1. Câu trực tiếp ở dạng câu kể / tường thuật
Câu gián tiếp :
S + said / said to sb / told sb ( that ) + Clause
Ví dụ :
” I’m going to visit England next month “, she said .
=> She said that she was going to visit England the following month .
3.2. Câu trực tiếp ở dạng câu hỏi

a. Câu hỏi Yes/No

Câu hỏi Yes / No là câu hỏi mà người nghe sẽ phải lựa chọn vấn đáp Yes / No cho mỗi câu hỏi .
Câu gián tiếp :
S + asked / asked sb / wondered / wanted to know + if / whether + Clause
Ví dụ :
” Do you love English ? “, the teacher asked .
=> The teacher asked me if / whether I loved English .
Lưu ý : Nếu trong câu trực tiếp có từ ” or not ” thì câu gián tiếp bắt buộc phải dùng ” whether ”
Ví dụ :
” Does she like roses or not ? “, he wondered .
=> He wondered whether she liked roses or not .
b. Câu hỏi Wh-questions
Câu hỏi Wh-questions là câu hỏi khởi đầu bằng từ hỏi Wh – ( What, Where, When, Which, Why, How … )
Câu gián tiếp :
S + asked / asked sb / wondered / wanted to know + Clause
Ví dụ :
” Where do you live, Minh ? “, asked she .
=> She asked Minh where he lived .c. Câu trực tiếp ở dạng câu mệnh lệnh
Câu gián tiếp :
S + asked / told / ordered / advised / wanted / warned + sb + ( not ) to V-inf
Ví dụ :
” Open the book page 119, please “, the teacher said .
=> The teacher asked us to open the book page 119 .

Các bài soạn Tiếng Anh 12 Unit 3 lớp 12: Ways of socialising khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác :

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

unit-3-ways-of-socialising.jsp

Tin liên quan

Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Vật Lí năm 2021 có đáp án

tuyensinh

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2021 – 2022

tuyensinh

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12

tuyensinh