TUYỂN SINH VÀ NGHỀ NGHIỆP
Image default
ÔN TẬP KIẾN THỨC

Đề thi học kì 1 môn Sử lớp 12

Đề thi môn sử lớp 12 trắc nghiệm. Hầu hết thí sinh làm được bài, chỉ một số thí sinh nhận xét đề thi ‘hơi khó’.

SỞ GD-ĐT TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NH 2017-2018 TRƯỜNG THPT CẦN THẠNH Môn: Lịch sử – Khối 12

Thời gian: 30 phút ( không kể thời gian phát đề )

Phần trắc nghiệm (6,0 điểm) Học sinh tô mã đề vào phiếu trả lời trắc nghiệm

Câu 1.Thực chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, Pháp đầu tư nhiều vào khai thác mỏ than lĩnh vực cơng nghiệp?

A Vì than nguồn lượng cần cho quốc giới

B Vì khai thác than dễ

C Vì Việt Nam có trữ lượng than lớn

D Vì khai thác than thu nhiều lợi nhuận

Câu Nhiệm vụ cách mạng Việt Nam xác định Cương lĩnh trị Đảng ?

A Đánh đổ đế quốc Pháp, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập

B Đánh đổ phong kiến, tay sai, phát triển theo đường tư chủ nghĩa

C Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến, làm cho Việt Nam độc lập tự

D Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập

Câu Luận cương trị tháng 10- 1930 nặng

A.đấu tranh giải phóng dân tộc

B đấu tranh giai cấp cách mạng ruộng đất

C.đấu tranh dân tộc đấu tranh giai cấp

D.đấu tranh giai cấp bạo lực cách mạng

Câu Mục tiêu đấu tranh giai đoạn 1936 – 1939 Đảng xác định

A Đánh đổ đế quốc – phát xít

B Độc lập dân tộc người cày có ruộng

C Tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hịa bình

D Đánh đổ đế quốc tay sai, giải phóng dân tộc

Câu “Toàn thể dân tộc Việt Nam đem tất tinh thần lực lượng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự độc lập ấy” nội dung văn kiện ?

A Tuyên ngôn Độc lập

B Lời kêu gọi tồn quốc kháng chiến

C Tun ngơn Mặt trận Việt Minh

D Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng

Câu Trong lúc Nhật đảo Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp thị ?

A Đánh đuổi Pháp-Nhật

B Đánh đuổi phát xít Nhật

C Chuẩn bị khởi nghĩa giành quyền

D Nhật-Pháp bắn hành động

Câu 7.Nhiệm vụ cấp bách hàng đầu Cách mạng Đông Dương thời kỳ 1939 – 1945 ?

A Chống phát xít

B Chống phong kiến

C Giải phóng dân tộc

D Chống đế quốc, phong kiến

Câu 8.Khi thực dân Pháp tiến công lên Việt Bắc vào thu đơng 1947, Đảng ta có thị

A “đánh nhanh thắng nhanh”

B “ phải phịng ngự trước, tiến cơng sau”

C “ phải phá tan hành quân mùa đông giặc Pháp”

D “ phải thực tiến công chiến lược lên biên giới”ảnh Viber 2022 03 23 17 00 40 372

Câu Sự kiện trực tiếp đưa đến định toàn quốc kháng chiến Đảng Chính phủ ?

A Hội nghị Phơngtennơblơ thất bại

B Pháp chiếm Hải Phịng Lạng Sơn

C Pháp công Nam Bộ Nam Trung

D Pháp gửi tối hậu thư buộc ta giao quyền sốt thủ

Câu 10 Đại hội đại biểu toàn quốc lần II (2-1951) định đổi tên Đảng thành

A Đảng Cộng sản Đông Dương

B Đảng Cộng sản Việt Nam

C Đảng Lao động Việt Nam

D Đảng Lao động Đơng Dương

Câu 11 Mĩ kí với Bảo Đại Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt-Mĩ (9.1951) lí chủ yếu đây?

A Củng cố quyền Bảo Đại

B Can thiệp vào Đơng Dương kinh tế

C Ràng buộc Chính phủ Bảo Đại vào Mĩ

D Củng cố vị Mĩ Đông Dương

Câu 12 Từ ngày 13 đến ngày 17-3-1954, quân ta tiến công, tiêu diệt địch

A cụm điểm Him Lam toàn phân khu Bắc

B điểm phía đơng phân khu Trung tâm

C đồng loạt tiến công phân khu Trung tâm

D đồng loạt tiến cơng phân khu Nam

Câu 13 Mĩ kí hiệp ước phịng thủ chung Đơng Dương với Pháp nhằm

A Giúp Pháp thống trị Đông Dương

B Ngăn chặn ảnh hưởng Liên Xô, Trung Quốc

C Hình thành liên minh Pháp – Mĩ Đơng Dương

D Từng bước thay chân Pháp Đông Dương

Câu 14 Chiến thắng tiến công chiến lược Đơng Xn 1953-1954 có ý nghĩa

A Tạo lực cho quân ta mở chiến dịch định Điện Biên Phủ

B Phá sản kế hoạch Na va, đưa kháng chiến sang giai đoạn

C Khai thông đường liên lạc ta với nước xã hội chủ nghĩa

D Tạo điều kiện để quân ta giành chủ động chiến trường Bắc Bộ

Câu 15 Mục đích quan trọng tổ chức Liên hợp quốc

A phát triển mối quan hệ hữu nghị dân tộc

B thực quyền bình đẳng quyền tự dân tộc

C trì hịa bình an ninh giới

D tiến hành hợp tác quốc tế nước thành viên

Xem thêm: Nền tảng ôn tập kiến thức THPT

Câu 16 Ý nghĩa quan trọng việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử

A cân lực lượng quân Mĩ Liên Xô

B đánh dấu bước phát triển nhanh chóng khoa học – kĩ thuật Xơ viết

C phá vỡ độc quyền vũ khí nguyên tử Mĩ

D Liên Xô trở thành cường quốc sản xuất vũ khí

Câu 18 Để thực mục tiêu chiến lược toàn cầu Mĩ dựa vào

A sức mạnh quân sự, đặc biệt vũ khí hạt nhân

B sức mạnh quân kinh tế

C sức mạnh tài sách ngoại giao

D sức mạnh quân trị

Câu 19 Sau chiến tranh giới thứ hai, Mĩ thực sách đối ngoại ?

A Hịa bình hợp tác với nước giới

B Triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ giới

C Bắt tay với Trung Quốc D Dung dưỡng số nước đồng minh để chống lại Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 20 Văn kiện đặt tản cho quan hệ Mĩ – Nhật sau chiến tranh giới thứ hai

A Văn kiện Nhật Bản Hội nghị Pốtxđam

B Hiến Pháp Nhật Bản (1947)

C Hiệp ước hịa bình Xan Phranxixcơ (1951)

D Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật

Câu 21 Biểu rõ phát triển thần kì kinh tế Nhật Bản năm 1960 – 1973

A có thu nhập bình qn đầu người cao giới

B có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm cao giới

C trở thành cường quốc công nghiệp

D trở thành siêu cường quốc công nghiệp

Câu 22 Xu hịa hỗn Đơng – Tây xuất thời gian ?

A Tháng 7/1953, Hiệp định đình chiến hai miền Nam – Bắc Triều Tiên

B Tháng 7/1954 hiệp định Giơnevơ Đơng Dương kí kết

C Đầu năm 70 (XX) với gặp gỡ Xô – Mĩ

D Tháng 12/1989, Liên Xô Mĩ tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh

Câu 23 Sự kiện đánh dấu bắt đầu mối quan hệ thân thiện hai nhà nước Đức thời kì chiến tranh lạnh?

A Hiệp định sở quan hệ Đông Đức Tây Đức (11-1972)

B 33 nước châu Âu, Mĩ Canađa kí Định ước Hen-xin-ki ( 8-1975)

C Nhà cầm quyền CHDC Đức tuyên bố bỏ ngỏ “ tường Béc-lin ”(11-1989)

D Tháng 10-1990, hai nước Đức tái thống ảnh Viber 2022 03 22 15 46 58 248

Tin liên quan

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2021 – 2022

tuyensinh

Ôn Tập Thi Học Kì 1 Hóa Học 12

tuyensinh

Tổng Hợp Kiến Thức Hóa 12

tuyensinh