TUYỂN SINH VÀ NGHỀ NGHIỆP
Image default
CẨM NANG NGHỀ NGHIỆP

Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên hiện nay

 Kỹ năng nghề nghiệp là một trong những hành trang quan trọng giúp sinh viên có thời cơ được tuyển dụng và triển khai xong việc làm theo trình độ được huấn luyện và đào tạo sau khi ra trường. Đây còn là một tiềm năng giảng dạy nguồn nhân lực trước những nhu yếu lao động, việc làm trong nền kinh tế tri thức đang yên cầu về kỹ năng nghề nghiệp trong thực tiễn của sinh viên rất cao. Đặc biệt, sự tăng trưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang đặt ra cho người đi học và những cơ sở huấn luyện và đào tạo những thử thách mới .
Đào tạo nguồn nhân lực ship hàng sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa quốc gia trong mạng lưới hệ thống những cơ sở huấn luyện và đào tạo nói chung đã có những bước tăng trưởng văn minh. Các cơ sở giảng dạy đã phân phối ngày càng phong phú hơn về nguồn nhân lực, phân phối nhu yếu của thị trường lao động việc làm ở những ngành nghề, trình độ khác nhau. Tuy nhiên, ở một số ít cơ sở huấn luyện và đào tạo vẫn còn nặng về kim chỉ nan, chương trình, nội dung giảng dạy chưa trang bị đủ những kỹ năng và kiến thức, kỹ năng mà thị trường lao động đang cần. Hoạt động đào tạo và giảng dạy và nghiên cứu và điều tra đa phần theo giải pháp truyền thống lịch sử, chưa có sự nâng tầm về tư duy, cơ cấu tổ chức kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và giải pháp. Quá trình huấn luyện và đào tạo gắn với rèn luyện tăng trưởng kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên chưa được chú trọng, thực hành thực tế kỹ năng thao tác theo trình độ còn ít, chưa có sự kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp .

Bên cạnh đó, vấn đề nhận thức về kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên chưa được quan tâm. Một bộ phận sinh viên chỉ quan tâm đến kiến thức chuyên môn nghiệp vụ mà không chú ý đến kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng xin việc. Ngoài ra, một bộ phận chủ thể đào tạo ở các nhà trường chưa đồng đều về chuyên môn tay nghề, việc rèn luyện kỹ năng nghề, cập nhật kiến thức mới, kinh nghiệm thực tế ở công ty, nhà máy còn hạn chế, dẫn đến khả năng gia nhập của đối tượng đào tạo sau khi tốt nghiệp vào môi trường doanh nghiệp còn yếu, khả năng thích ứng với sự thay đổi nghề nghiệp việc làm khi không đúng chuyên môn đào tạo hạn chế. Nhiều doanh nghiệp trong tuyển dụng có chung nhận định là sinh viên thiếu hụt những kiến thức về kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn; kinh nghiệm thực tiễn, khả năng thích ứng còn chậm. Do đó, việc tuyển dụng lao động trở thành một thách thức cho các ứng viên dự tuyển vì họ không có kỹ năng nghề nghiệp phù hợp, không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng hay ở các ngành nghề mà doanh nghiệp đang rất cần, đang thiếu hụt.

Tình hình trên có nhiều nguyên do về khách quan và chủ quan. Trong đó, một số ít yếu tố đáng chăm sóc là : thứ nhất, những kỹ năng và kiến thức, kỹ năng đang được dạy ở nhà trường chưa phân phối nhu yếu nhân lực có chất lượng cao và phong phú ngành nghề, nghành nghề dịch vụ của nền kinh tế tài chính lúc bấy giờ ; thứ hai, điều kiện kèm theo bảo vệ cho sự biến hóa những phương pháp, giải pháp giảng dạy kỹ năng nghề nghiệp ở nhà trường chưa phân phối nhu yếu nhân lực cho nền kinh tế tri thức lúc bấy giờ ; thứ ba, sự biến hóa trong quản trị nhà trường chưa cung ứng được sự biến hóa, sự ứng dụng can đảm và mạnh mẽ của công nghệ thông tin ; thứ tư, kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp chưa trở thành “ nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội ” của những doanh nghiệp ; thứ năm, nhu yếu của thị trường lao động với những kỹ năng nghề nghiệp mới của sinh viên chưa cung ứng được nhu yếu phong phú của nền kinh tế tài chính lúc bấy giờ .
Trước nhu yếu mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, văn minh hóa quốc gia và hội nhập quốc tế, không cho hiện thực hóa tiềm năng, nghị quyết Trung ương 9 ( khóa XI ) xác lập : “ tập trung chuyên sâu giảng dạy nhân lực có kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp. Hình thành mạng lưới hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều phương pháp và trình độ huấn luyện và đào tạo kỹ năng nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành thực tế, bảo vệ phân phối nhu yếu nhân lực kỹ thuật công nghệ tiên tiến của thị trường lao động trong nước và quốc tế ” ( 1 ). Nhằm góp thêm phần nâng cao nhận thức, năng lực rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên lúc bấy giờ, cần làm tốt 1 số ít yếu tố sau :
Về phía sinh viên
Cần dữ thế chủ động khám phá những thông tin về nghề nghiệp mình đã lựa chọn một cách kỹ càng trước khi ĐK dự thi, tránh tâm ý “ phổ cập ĐH ”, “ không có hứng thú với nghề nghiệp khi đã vào học ”, bởi những tâm ý xấu đi đó dẫn tới thực trạng sinh viên không thích học, bỏ học, thi lại, học lại, lưu ban làm ảnh hưởng tác động đến uy tín cơ sở huấn luyện và đào tạo. Mỗi sinh viên trong quy trình học tập, rèn luyện, cùng với việc tiếp thu tri thức, kỹ xảo, kỹ năng nghề nghiệp cần tự điều tra và nghiên cứu nâng cao nhận thức và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp mà họ đang theo đuổi. Sinh viên cần được trang bị kỹ năng nghề nghiệp trải qua những môn học trên lớp, những buổi thăm quan thực tiễn tại doanh nghiệp, những chương trình thực tập nghề nghiệp, những buổi tọa đàm khoa học, những hoạt động giải trí ngoại khóa ; tiếp tục bồi dưỡng chí hướng phấn đấu, niềm mê hồn ngành nghề mà mình đã lựa chọn .
Đối với những khoa chủ quản
Cần thay đổi chương trình, nội dung, chiêu thức giảng dạy gắn với kỹ năng nghề nghiệp của người học. Xây dựng chương trình huấn luyện và đào tạo sát với trong thực tiễn nhu yếu việc làm. Căn cứ tiềm năng giảng dạy và kế hoạch, khoa, bộ môn cần thiết kế xây dựng chương trình giảng dạy dựa trên cơ sở tìm hiểu thêm quan điểm của những doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, nhằm mục đích nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Khoa, bộ môn cần chăm sóc đến những hoạt động giải trí ngoại khóa hay tổ chức triển khai khám phá những kỹ năng mềm thiết yếu cho việc vận dụng vào hoạt động giải trí trình độ nghề nghiệp nhằm mục đích nâng cao nhận thức về kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên trải qua những hoạt động giải trí thường niên. Đây là một hoạt động giải trí tích cực nhằm mục đích lôi cuốn những sinh viên cùng tham gia, tạo không khí sôi sục giúp niềm tin tự do. Điều đó sẽ giúp những sinh viên nhận thức rõ hơn với ngành nghề mình lựa chọn, tạo đà cho những em hăng say, yêu dấu nghề hơn .

Đối với các cơ sở đào tạo

Thứ nhất, cần kiến thiết xây dựng chuẩn đầu ra cho người học sau khi ra trường phải có chứng từ về kỹ năng nghề. Muốn vậy, nhà trường cần thiết lập, trao đổi, khám phá nhu yếu giảng dạy và những nhu yếu ngành nghề trên thực tiễn với những doanh nghiệp, tổ chức triển khai để bảo vệ sinh viên ra trường có chứng từ kỹ năng nghề nghiệp, cung ứng nhu yếu tuyển dụng. Khi xác lập được tiềm năng và phương pháp giảng dạy thì triển khai thay đổi chương trình, nội dung, chiêu thức theo hướng tăng trưởng năng lượng người học, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên .
Thứ hai, đào tạo và giảng dạy kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên cần tương thích với ngành nghề, nhu yếu của những đối tượng người dùng sinh viên khác nhau ; tập trung chuyên sâu giảng dạy kỹ năng tương thích với nhu yếu từng vị trí việc làm. Nâng cao năng lực thực hành thực tế cho sinh viên bằng việc thưởng thức trong thực tiễn, thực hành thực tế, thực tập, xử lý những trường hợp thực tiễn tại doanh nghiệp. Tăng cường góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng những xưởng thực hành thực tế, tùy ngành nghề mà sử dụng những quy mô khác nhau, tạo điều kiện kèm theo cho sinh viên học tập và điều tra và nghiên cứu những trường hợp trong thực tiễn, tăng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng giải quyết và xử lý trường hợp thực tiễn .
Thứ ba, nâng cao năng lượng giảng viên ở những cơ sở giảng dạy, đặc biệt quan trọng là kỹ năng nghề nghiệp của giảng viên. Đó là, nâng cao kỹ năng và kiến thức trình độ, kỹ năng thực hành nghề, năng lượng sư phạm dạy nghề, update công nghệ tiên tiến mới và thực tiễn sản xuất cho giảng viên. Cần kiến thiết xây dựng tiêu chuẩn nhìn nhận năng lượng của giảng viên. Kiểm tra nhìn nhận năng lượng của giảng viên không chỉ được nhìn nhận bởi sinh viên mà cần được nhìn nhận ở đầu ra sinh viên có đạt được những tiêu chuẩn của nhà trường và phân phối được nhu yếu xã hội hay không. Từ đó, tăng nhanh hoạt động giải trí huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng kỹ sư, cử nhân, nghệ nhân, người có kỹ năng kinh nghiệm tay nghề cao đã thao tác tại doanh nghiệp trở thành nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Các cơ sở giảng dạy cần thực thi thanh tra rà soát, phân loại, nhìn nhận đúng tình hình đội ngũ giảng viên lúc bấy giờ, thực thi sắp xếp, sắp xếp, sử dụng hài hòa và hợp lý đội ngũ giảng viên tương thích với nhu yếu, trách nhiệm và năng lượng của họ, có chính sách sửa chữa thay thế khi không cung ứng nhu yếu .
Thứ tư, xu thế tốt ngành nghề cho sinh viên trước khi vào giảng dạy. Người học cần được xu thế sớm về ngành nghề không chỉ dựa trên những yếu tố bên ngoài như khuynh hướng của mái ấm gia đình, ngành nghề có nhiều lựa chọn khi xin việc mà còn dựa vào năng lượng của bản thân, những điểm mạnh, sở trường thích nghi cá thể để hoàn toàn có thể phát huy trong quy trình học tập. Điều này yên cầu những cơ sở huấn luyện và đào tạo phải có những kế hoạch marketing khuynh hướng cho người học, tư vấn ngay từ khi người học lựa chọn ngành học. Trong quy trình huấn luyện và đào tạo, nhà trường cần giúp người học nhận rõ tiềm năng bản thân để chọn nghề tương thích. Các cơ sở đào tạo và giảng dạy cần có phòng tư vấn sinh viên từ lúc nhập trường, để phân phối tổng thể những thông tin thiết yếu cho quy trình học tập, nghiên cứu và điều tra, trong đó có xu thế nghề nghiệp cho người học khi ra trường .
Thứ năm, tăng cường hợp tác với những doanh nghiệp. Việc kết nối giữa nhà trường với những doanh nghiệp có một vai trò quan trọng trong việc cung ứng nhu yếu của thị trường lao động, có lợi cho sự tăng trưởng nhà trường cũng như của doanh nghiệp. Làm tốt công tác làm việc này sẽ hình thành nên những mẫu sản phẩm chất lượng cao với chủ thể là sinh viên tốt nghiệp được trang bị không thiếu kỹ năng và kiến thức, tri thức, những kỹ năng thiết yếu và thái độ đúng đắn về nghề nghiệp để hoàn toàn có thể gia nhập vào nguồn nhân lực chất lượng cao, góp thêm phần nâng cao vị thế, khẳng định chắc chắn tên thương hiệu của nhà trường. Việc những cơ sở huấn luyện và đào tạo link với những doanh nghiệp sẽ tạo dựng môi trường tự nhiên, thời cơ cho sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, để họ không chỉ giỏi về trình độ, mà còn có kiến thức và kỹ năng thực tiễn trong những nghành nghề dịch vụ, từng bước nâng cao nhận thức và kỹ năng nghề nghiệp. Phối hợp với những doanh nghiệp định kỳ cho sinh viên đi thăm quan, trải nghiệp trong thực tiễn, thực tập tại doanh nghiệp có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ tương thích với ngành nghề giảng dạy. Sản phẩm thực tiễn, thực tập của sinh viên tại cơ sở sản xuất, dịch vụ là cơ sở nhìn nhận kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên ở cơ sở đào tạo và giảng dạy .

______________

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện hội nghị Trung ương 9 khóa XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 407, tháng 5 – 2018
Tác giả : VŨ TRÀ GIANG

Tin liên quan

Kỹ năng nghề nghiệp là gì? Có những loại kỹ năng nghề nghiệp nào?

tuyensinh

Các tố chất cần có để học ngành Quan hệ công chúng

tuyensinh

Kỹ năng nghề nghiệp là gì? cách phát triển kỹ năng như thế nào?

tuyensinh