TUYỂN SINH VÀ NGHỀ NGHIỆP
Image default
ÔN TẬP KIẾN THỨC

Kiến thức trọng tâm GDCD 12 ôn thi THPT Quốc gia năm 2021

Kiến thức trọng tâm GDCD 12 ôn thi THPT Quốc gia năm 2021

Kiến thức trọng tâm GDCD 12 ôn thi THPT Quốc gia năm 2021

Nhằm mục tiêu giúp học viên nắm vững kỹ năng và kiến thức môn Giáo dục đào tạo công dân lớp 12 để sẵn sàng chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia năm 2021, VietJack biên soạn mạng lưới hệ thống Kiến thức trọng tâm GDCD 12 theo bài học kinh nghiệm khá đầy đủ, cụ thể nội dung kim chỉ nan, câu hỏi trắc nghiệm và giải những bài tập trong sgk GDCD 12 .

Kiến thức trọng tâm GDCD 12 Bài 1: Pháp luật và đời sống

A. Lý thuyết bài học

I. Kiến thức cơ bản:

1. Khái niệm pháp luật

a. Pháp luật là gì?

– Pháp luật là mạng lưới hệ thống những quy tắc xử sự chung do nhà nước phát hành và được nhà nước bảo vệ triển khai bằng quyền lực tối cao nhà nước .

b. Đặc trưng của pháp luật

– Tính quy phạm thông dụng
+ Tính quy phạm : Khuôn mẫu ; tính thông dụng : vận dụng nhiều lần so với nhiều người, nhiều nơi .
+ Tính quy phạm thông dụng : làm ra giá trị công minh bình đẳng trước pháp lý .
+ Bất kì ai ở trong điều kiện kèm theo, thực trạng nhất định cũng phải triển khai theo khuôn mẫu pháp lý lao lý .
– Tính quyền lực tối cao, bắt buộc chung
+ Tính quy phạm pháp luật do nhà nước phát hành và được bảo vệ thực thi bằng quyền lực tối cao nhà nước .
+ Tất cả mọi người đều phải thực thi những quy phạm pháp luật .
– Tính xác lập ngặt nghèo về hình thức
+ Hình thức bộc lộ của pháp lý là những văn bản có chứa những quy phạm pháp luật được xác lập ngặt nghèo về hình thức : văn phong diễn đạt phải đúng mực. Cơ quan phát hành văn bản và hiệu lực hiện hành của văn bản được pháp luật ngặt nghèo trong Hiến pháp hoặc luật .

2. Bản chất của pháp luật

a. Bản chất giai cấp của pháp luật.

– Pháp luật do nhà nước phát hành tương thích với ý chí nguyện vọng của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện thay mặt .

b. Bản chất xã hội của pháp luật.

– Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội, do thực tiễn đời sống yên cầu .
– Pháp luật không riêng gì phản ánh ý chí của giai cấp thống trị mà còn phản ánh nhu yếu, quyền lợi của những giai cấp và những những tầng lớp dân cư khác nhau trong xã hội .
– Các quy phạm pháp luật được triển khai trong thực tiễn đời sống xã hội, vì sự tăng trưởng của xã hội .

3. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức

a. Quan hệ giữa pháp luật với kinh tế:

– Các quan hệ kinh tế tài chính quyết định hành động nội dung của pháp lý, sự biến hóa những quan hệ kinh tế tài chính sớm hay muộn cũng sẽ dẫn đến sự biến hóa nội dung của pháp lý .
– Pháp luật lại ảnh hưởng tác động ngược trở lại so với kinh tế tài chính, hoàn toàn có thể theo hướng tích cực hoặc xấu đi .

b. Quan hệ giữa pháp luật với chính trị:

– Đường lối chính trị của đảng cầm quyền chỉ huy việc kiến thiết xây dựng và thực thi pháp lý. Thông qua pháp lý, ý chí của giai cấp cầm quyền trở thành ý chí của nhà nước .
– Đồng thời, pháp lý còn bộc lộ ở mức độ nhất định đường lối chính trị của giai cấp và những những tầng lớp khác trong xã hội .

c. Quan hệ giữa pháp luật với đạo đức:

– Nhà nước luôn nỗ lực chuyển những quy phạm đạo đức có tính thông dụng tương thích với sự tăng trưởng và tân tiến xã hội thành những quy phạm pháp luật .
– Khi ấy, những giá trị đạo đức không chỉ được tuân thủ bằng niềm tin, lương tâm của cá thể hay do sức ép của dư luận xã hội mà còn được nhà nước bảo vệ thực thi bằng sức mạnh quyền lực tối cao nhà nước .

4. Vai trò của pháp luật trong đời sồng xã hội

a. Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội

– Tất cả những nhà nước đều quản lí xã hội chủ yếu bằng pháp lý bên cạnh những phương tiện đi lại khác như chủ trương, kế hoạch, giáo dục tư tưởng, đạo đức, … Nhờ có pháp lý, nhà nước phát huy được quyền lực tối cao của mình và kiểm tra, trấn áp được những hoạt động giải trí của mọi cá thể, tổ chức triển khai, cơ quan trong khoanh vùng phạm vi chủ quyền lãnh thổ của mình .
– Quản lí bằng pháp lý là giải pháp quản lí dân chủvà hiệu suất cao nhất, vì :
+ Pháp luật là khuôn mẫu có tính thông dụng và bắt buộc chung, tương thích với quyền lợi chung của những giai cấp và những tầng lớp xã hội khác nhau, tạo được sự đồng thuận trong xã hội so với việc thực thi pháp lý .
+ Pháp luật kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội một cách thống nhất trong toàn nước và được bảo vệ bằng sức mạnh của quyền lực tối cao nhà nước nên hiệu lực hiện hành thi hành cao .
+ Quản lí xã hội bằng pháp lý nghĩa là nhà nước phát hành pháp lý và tổ chức triển khai triển khai pháp lý trên quy mô toàn xã hội .

b. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình:

– Hiến pháp pháp luật những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm cơ bản của công dân ; những luật về dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, thương mại, thuế, đất đai, giáo dục, … cụ thể hóa nội dung, phương pháp triển khai những quyền của công dân trong từng nghành đơn cử. Trên cơ sở ấy, công dân thực thi quyền của mình .
– Các luật về hành chính, hình sự, tố tụng, … lao lý thẩm quyền, nội dung, hình thức, thủ tục xử lý những tranh chấp, khiếu nại và xử lí những vi phạm pháp lý. Nhờ thế, công dân sẽ bảo vệ được những quyền và quyền lợi hợp pháp của mình .

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước là khái niệm của

A. Pháp luật .
B. Quy chế .
C. Quy định .
D.Pháp lệnh .

Lời giải: 

Pháp luật là mạng lưới hệ thống những quy tắc xử sự chung do Nhà nước phát hành và được bảo vệ triển khai bằng quyền lực tối cao Nhà nước .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 2: Chủ thể nào có trách nhiệm đảm bảo cho pháp luật được mọi người thi hành và tuân thủ trong thực tế?

A. Công dân .
B. Xã hội .
C. Tổ chức .
D. Nhà nước .

Lời giải: 

Pháp luật là mạng lưới hệ thống những quy tắc xử sự chung do Nhà nước phát hành và được bảo vệ thực thi bằng quyền lực tối cao Nhà nước .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 3: Pháp luật được Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng

A. Ý chí của Nhà nước .
B. Quyền lực Nhà nước .
C. Ý thức tự giác của công dân .
D. Dư luận xã hội .

Lời giải:

Pháp luật là mạng lưới hệ thống những quy tắc xử sự chung do Nhà nước phát hành và được bảo vệ thực thi bằng quyền lực tối cao Nhà nước .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ cập .
B. Tính quyền lực tối cao, bắt buộc chung .
C. Tính thuyết phục .
D. Tính xác lập ngặt nghèo về mặt hình thức .

Lời giải: 

Đặc trưng của pháp lý bộc lộ ở tính quy phạm thông dụng, tính quyền lực tối cao, bắt buộc chung và tính xác lập ngặt nghèo về mặt hình thức .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 5:   Đặc trưng làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật là

A. Tính quy phạm thông dụng .
B. Tính quyền lực tối cao, bắt buộc chung .
C. Tính xác lập ngặt nghèo về mặt hình thức .
D. Cả A, B và C .

Lời giải: 

Tính quy phạm thông dụng làm ra giá trị công minh, bình đẳng của pháp lý, vì bất kể ai ở trong điều kiện kèm theo, thực trạng nhất định cũng phải xử sự theo khuôn mẫu được pháp lý lao lý .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 6: Đặc trưng nào là đặc điểm phân biệt quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức?

A. Tính quy phạm phổ cập .
B. Tính quyền lực tối cao, bắt buộc chung .
C. Tính xác lập ngặt nghèo về mặt hình thức .
D. Tính giáo dục, thuyết phục .

Lời giải: 

Pháp luật có tính quyền lực tối cao, bắt buộc chung tức là lao lý bắt buộc chung so với tổng thể mọi cá thể
Đáp án cần chọn là : B

Câu 7: Nội dung văn bản do cơ quan cấp dưới ban hành không được trái với nội dung văn bản do cơ quan cấp trên ban hành là đảm bảo đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm thông dụng .
B. Tính quyền lực tối cao, bắt buộc chung .
C. Tính xác lập ngặt nghèo về mặt hình thức .
D. Tính xác lập ngặt nghèo về mặt nội dung .

Lời giải: 

Nội dung của văn bản do cơ quan cấp dưới phát hành ( có hiệu lực hiện hành pháp lí thấp hơn ) không được trái với nội dung của văn bản do cơ quan cấp trên nhằm mục đích bảo vệ đặc trưng tính xác lập ngặt nghèo về mặt hình thức, nhằm mục đích tạo nên sự thống nhất của mạng lưới hệ thống pháp lý .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 8: Pháp luật mang bản chất của

A. Giai cấp cầm quyền .
B. Giai cấp văn minh nhất .
C. Mọi giai cấp .
D. Dân tộc .

Lời giải: 

Các quy phạm pháp luật do nhà nước phát hành tương thích với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện thay mặt .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 9: Pháp luật nước ta thể hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động trên

A. Lĩnh vực kinh tế tài chính
B. Lĩnh vực chính trị
C. Lĩnh vực xã hội
D. Tất cả mọi nghành

Lời giải: 

Pháp luật nước CHXHCN Nước Ta mang thực chất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản Việt Nam, bộc lộ quyền làm chủ của nhân dân lao động trên tổng thể mọi nghành .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 10: Pháp luật ở bất kì xã hội nào đều mang

A. Bản chất giai cấp và thực chất xã hội .
B. Bản chất giai cấp và thực chất thời đại .
C. Bản chất giai cấp và thực chất lịch sử vẻ vang .
D. Bản chất giai cấp và thực chất dân tộc bản địa

Lời giải:

Các đặc trưng của pháp lý cho thấy pháp lý vừa mang thực chất giai cấp, vừa mang thực chất xã hội .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 11: Quy phạm pháp luật và quy phạm đạo đức có mối quan hệ …….. với nhau.

A. Gắn bó .
B. Chặt chẽ .
C. Khăng khít .
D. Thân thiết .

Lời giải:

Ở mỗi nước, ngoài quy phạm pháp luật còn sống sót những loại quy phạm xã hội khác, trong đó có quy phạm đạo đức. Hai loại quy phạm này có quan hệ ngặt nghèo với nhau .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 12: Pháp luật là một ……………. để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức

A. Phương tiện cơ bản .
B. Phương tiện đặc trưng .
C. Phương tiện tương thích .
D. Phương tiện đặc trưng .

Lời giải:

Khi đã trở thành nội dung của quy phạm pháp luật thì những giá trị đạo đức không chỉ được tuân thủ bằng niềm tin, lương tâm của cá thể hay do sức ép của dư luận xã hội mà còn được nhà nước bảo vệ triển khai bằng sức mạnh quyền lực tối cao nhà nước. Do đó, hoàn toàn có thể nói, pháp lý là một phương tiện đi lại đặc trưng để biểu lộ và bảo vệ những giá trị đạo đức .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 13: Pháp luật và đạo đức cùng hướng tới các giá trị cơ bản nhất là:

A. Công bằng, nghĩa vụ và trách nhiệm, lương tâm, danh dự .
B. Nghĩa vụ, lương tâm, danh dự, nhân phẩm .
C. Công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải .
D. Công bằng, trung thực, bình đẳng, bác ái .

Lời giải:

Những giá trị cơ bản nhất của pháp lý – công minh, bình đẳng, tự do, lẽ phải, cũng là những giá trị đạo đức cao quý mà con người luôn hướng tới .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 14: Pháp luật là một trong những phương tiện để nhà nước thực hiện vai trò nào dưới đây?

A. Quản lí công dân .
B. Bảo vệ công dân .
C. Quản lí xã hội .
D. Bảo vệ xã hội .

Lời giải:

Để quản lí xã hội, cùng với những phương tiện đi lại khác, nhà nước sử dụng pháp lý như một phương tiện đi lại hữu hiệu nhất mà không một phương tiện đi lại nào hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa được .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 15: Pháp luật được coi là phương tiện để quản nhà nước quản lí xã hội

A. Hiệu quả nhất .
B. Hữu hiệu nhất .
C. Đơn giản nhất .
D. Phù hợp nhất .

Lời giải:

Để quản lí xã hội, cùng với những phương tiện đi lại khác, nhà nước sử dụng pháp lý như một phương tiện đi lại hữu hiệu nhất mà không một phương tiện đi lại nào hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế được .
Đáp án cần chọn là : B

Kiến thức trọng tâm GDCD 12 Bài 2: Thực hiện pháp luật

A. Lý thuyết bài học

I. Kiến thức cơ bản:

1. Khái niệm, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật.

a. Khái niệm thực hiện pháp luật.

– Thực hiện pháp lý là quy trình hoạt động giải trí có mục tiêu làm cho những lao lý của pháp lý đi vào đời sống, trở thành hành vi hợp pháp của những cá thể, tổ chức triển khai khi tham gia vào những quan hệ xã hội do pháp lý kiểm soát và điều chỉnh .

b. Các hình thức thực hiện pháp luật

– Sử dụng pháp lý : cá thể, tổ chức triển khai sử dụng đúng đắn những quyền của mình làm những điều pháp lý được cho phép .
– Thi hành pháp lý : cá thể, tổ chức triển khai triển khai không thiếu những nghĩa vụ và trách nhiệm dữ thế chủ động làm những gì mà pháp lý lao lý phải làm .
– Tuân thủ pháp lý : cá thể, tổ chức triển khai không làm những điều mà pháp lý cấm .
– Áp dụng pháp lý : cá thể, tổ chức triển khai triển khai pháp lý với sự tham gia, can thiệp của nhà nước .

c. Các giai đoạn thực hiện pháp luật

– Giai đoạn 1 : giữa những cá thể, tổ chức triển khai hình thành mối quan hệ xã hội do pháp lý kiểm soát và điều chỉnh gọi là quan hệ pháp lý .
– Giai đoạn 2 : cá thể, tổ chức triển khai tham gia quan hệ pháp lý triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .

2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

a. Vi phạm pháp luật

– Thứ nhất là hành vi trái pháp lý : Hành vi đó hoàn toàn có thể là hành vi cũng hoàn toàn có thể là không hành vi .
+ Vd : đi xe vào làn đường một chiều hoặc người sử dụng lao động để xảy ra tai nạn thương tâm lao động .
– Thứ hai, do người có năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí thực thi : Đạt một độ tuổi nhất định theo lao lý của pháp lý, hoàn toàn có thể nhận thức và điều khiển và tinh chỉnh được hành vi của mình .
– Thứ ba, người vi phạm pháp lý phải có lỗi : Lỗi bộc lộ thái độ của người biết hành vi của mình là sai, trái pháp lý, hoàn toàn có thể gây hậu quả không tốt nhưng vẫn cố ý làm hoặc vô tình để mặc cho vấn đề xảy ra .

b. Trách nhiệm pháp lí

– Là nghĩa vụ và trách nhiệm mà những cá thể hoặc tổ chức triển khai phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp lý của mình .
– Nhà nước triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí nhằm mục đích :
+ Buộc những chủ thể vi phạm pháp lý chấm hết thực trạng vi phạm pháp lý .
+ Buộc họ phải chịu những thiệt hại, hạn chế nhất định .
+ Buộc họ phải làm những việc làm nhất định .

c. Các loại vi phạm pháp luật

– Vi phạm hình sự :
+ Là hành vi nguy khốn cho xã hội được pháp luật trong bộ luật hình sự
+ Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình phát và những giải pháp tư pháp được lao lý trong bộ luật hình sự .
– Vi phạm hành chính
+ Là những hành vi xâm phạm những quy tắc quản lí nhà nước
+ Chịu những hình thức xử lí hành chính do những cơ quan nhà nước có thẩm quyền vận dụng .
– Vi phạm dân sự
+ Là hành vi trái pháp lý xâm phạm tới những quan hệ gia tài và quan hệ pháp luật dân sự khác .
+ Chịu những giải pháp nhằm mục đích Phục hồi lại thực trạng bắt đầu của những quyền dân sự bị vi phạm .
– Vi phạm kỉ luật
+ Là hành vi trái với lao lý quy tắc quy định xác lập trật tự kỉ cương trong nội bộ cơ quan trường học nhà máy sản xuất .
+ Chịu những hình thức kỉ luật do thủ trưởng cơ quan, nhà máy sản xuất, trường học vận dụng so với cán bộ – công nhân viên – học viên – sinh viên của tổ chức triển khai mình .

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Ban hành pháp lý .
B. Thực hiện pháp lý .
C. Xây dựng pháp lý .
D. Phổ biến pháp lý .

Lời giải:

Thực hiện pháp lý là quy trình hoạt động giải trí có mục tiêu làm cho những pháp luật của pháp lý đi vào đời sống, trở thành hành vi hợp pháp của những cá thể, tổ chức triển khai .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 2: Pháp luật đi vào đời sống nếu khi tham gia vào các quan hệ xã hội cụ thể, trong các hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, cá nhân lựa chọn các xử sự như thế nào với quy định của pháp luật?

A. Đúng đắn.

B. Phù hợp .
C. Gắn liền .
D. Chuẩn mực .

Lời giải:

Pháp luật đi vào đời sống nếu khi tham gia vào những quan hệ xã hội đơn cử, trong những thực trạng, điều kiện kèm theo đơn cử, cá thể lựa chọn những xử sự tương thích với pháp luật của pháp lý .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 3: Nội dung nào không phải là hình thức thực hiện pháp luật?

A. Sử dụng pháp lý .
B. Thi hành pháp lý .
C. Tuân thủ pháp lý .
D. Phổ biến pháp lý .

Lời giải:

Thực hiện pháp lý là quy trình liên tục trong đời sống, với sự tham gia của cá thể, tổ chức triển khai và Nhà nước gồm có bốn hình thức : Sử dụng pháp lý, thi hành pháp lý, tuân thủ pháp lý và vận dụng pháp lý .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 4: Sử dụng pháp luật được hiểu là công dân sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật:

A. Quy định phải làm .
B. Cho phép làm .
C. Quy định cấm làm .
D. Không được cho phép làm .

Lời giải:

Sử dụng pháp lý là những cá thể, tổ chức triển khai sử dụng đúng đắn những quyền của mình, làm những gì mà pháp lý được cho phép làm .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 5: Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là hình thức

A. Sử dụng pháp lý .
B. Thi hành pháp lý .
C. Tuân thủ pháp lý .
D. Áp dụng pháp lý .

Lời giải:

Thi hành pháp lý là những cá thể, tổ chức triển khai triển khai không thiếu những nghĩa vụ và trách nhiệm, dữ thế chủ động làm những gì mà pháp lý lao lý phải làm .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 6: Cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là hình thức

A. Sử dụng pháp lý .
B. Thi hành pháp lý .
C. Tuân thủ pháp lý .
D. Áp dụng pháp lý .

Lời giải:

Tuân thủ pháp lý là những nhân, tổ chức triển khai không làm những điều mà pháp lý cấm .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 7: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn lại?

A. Sử dụng pháp lý .
B. Thi hành pháp lý .
C. Tuân thủ pháp lý .
D. Áp dụng pháp lý .

Lời giải:

Sử dụng pháp lý, thi hành pháp lý, tuân thủ pháp lý có chủ thể triển khai là cá thể, tổ chức triển khai. Chủ thể thực thi của vận dụng pháp lý là những cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 8: Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào các quy định của pháp luật để ban hành các quyết định trong quản lí, điều hành là hình thức

A. Sử dụng pháp lý .
B. Thi hành pháp lý .
C. Tuân thủ pháp lý .
D. Áp dụng pháp lý .

Lời giải:

Áp dụng pháp lý là những cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền địa thế căn cứ vào những pháp luật của pháp lý để phát hành những quyết định hành động trong quản lí, điều hành quản lý .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 9: Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là nội dung của khái niệm nào sau đây?

A. Vi phạm pháp lý .
B. Trách nhiệm pháp lí .
C. Vi phạm đạo đức .
D. Trách nhiệm đạo đức .

Lời giải:

Vi phạm pháp lý là hành vi trái pháp lý, có lỗi, do người có năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí thực thi, xâm hại những quan hệ xã hội được pháp lý bảo vệ .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 10: Cá nhân, tổ chức làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật là hành vi trái pháp luật thuộc loại

A. Hành động .
B. Không hành vi .
C. Có thể hành vi .
D. Có thể không hành vi .

Lời giải:

Hành vi trái luật hoàn toàn có thể là hành vi – làm những việc không được làm theo lao lý của pháp lý, hoặc không hành vi – không làm những viêc phải làm theo lao lý của pháp lý .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 11: Dấu hiệu nào dưới đây không phải  là một trong những căn cứ để xác định một hành vi vi phạm pháp luật?

A. Hành vi do người có năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí thực thi .
B. Hành vi do người có thẩm quyền thực thi theo lao lý của pháp lý .
C. Hành vi có lỗi của chủ thể triển khai .
D. Hành vi trái pháp lý .

Lời giải:

Vi phạm pháp lý là hành vi trái pháp lý, có lỗi, do người có năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí thực thi, xâm hại những quan hệ xã hội được pháp lý bảo vệ .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 12: Trách nhiệm pháp lí được áp dụng không nhằm mục đích nào sau đây?

A. Buộc những chủ thể chấm hết hành vi trái pháp lý .
B. Buộc chủ thể vi phạm phải chịu những thiệt hại, hạn chế nhất định .
C. Giáo dục đào tạo, răn đe những người khác để họ tránh vi phạm pháp lý .
D. Tuyên truyền những hành vi vi phạm pháp lý đến với mọi người .

Lời giải:

Trách nhiệm pháp lí được vận dụng nhằm mục đích buộc những chủ thể chấm hết hành vi trái pháp lý, buộc họ phải chịu những thiệt hại nhất định để trừng phạt, đồng thời răn đe, giáo dục những người khác để họ tránh hoặc kiềm chế những việc làm trái pháp lý .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 13: Tương ứng với mỗi loại vi phạm pháp luật là một loại

A. Nghĩa vụ pháp lí .
B. Trách nhiệm pháp lí .
C. Nghĩa vụ đơn cử .
D. Trách nhiệm đơn cử .

Lời giải:

Vi phạm pháp lý thường được chia thành 4 loại, và tương ứng với mỗi loại vi phạm pháp lý là một loại nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 14: Căn cứ vào những yếu tố nào để phân chia các loại vi phạm pháp luật?

A. Đối tượng bị xâm phạm, mức độ, đặc thù nguy hại do hành vi vi phạm gây ra cho xã hội .
B. Đối tượng bị xâm phạm, mức độ, hậu quả nguy hại do hành vi vi phạm gây ra cho xã hội .
C. Đối tượng triển khai, mức độ, hậu quả nguy khốn do hành vi vi phạm gây ra cho xã hội .
D. Đối tượng thực thi, mức độ, đặc thù nguy khốn do hành vi vi phạm gây ra cho xã hội

Lời giải:

Căn cứ để phân loại : Đối tượng bị xâm phạm, mức độ, đặc thù nguy khốn do hành vi vi phạm gây ra cho xã hội
Đáp án cần chọn là : A

Câu 15: Có mấy loại trách nhiệm pháp lí?

A. 2
B. 4
C. 6
D. 8

Lời giải:

Có bốn loại nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí gồm nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự, nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính, nghĩa vụ và trách nhiệm kỉ luật .
Đáp án cần chọn là : B

Kiến thức trọng tâm GDCD 12 Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

A. Lý thuyết bài học

I. Kiến thức cơ bản:

– Bình đẳng trước pháp lý có nghĩa là mọi công dan, nam, nữ thuộc những dân tộc bản địa, tôn giáo, thành phần, vị thế xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí theo pháp luật của pháp lý .

1. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ

– Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước và xã hội theo pháp luật của pháp lý. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân .
– Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm được hiểu như sau :
+ Một là : Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Các quyền được hưởng như quyền bầu cử, ứng cử, quyền sở hữu, quyền thừa kế, những quyền tự do cơ bảnvà những quyền dân sự, chính trị khác … Các nghĩa vụ và trách nhiệm phải thực thi như nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, nghĩa vụ và trách nhiệm đóng thuế …
+ Hai là : Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc bản địa, giới tính, tôn giáo, giàu, nghèo, thành phần và vị thế xã hội .

2. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

– Bình đẳng về nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí là bất kỳ công dân nào vi phạm pháp lý đều phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lí theo lao lý của pháp lý .
– Công dân dù ở vị thế nào, làm nghề gì khi vi phạm pháp lý đều phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý theo lao lý của pháp lý ( nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính, dân sự, hình sự, kỷ luật ) – Khi công dân vi phạm pháp lý với tính chấtvà mức độ như nhau đều phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý như nhau, không phân biệt đối xử .

3. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật

– Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân được nhà nước pháp luật trong Hiến pháp và luật .
– Nhà nước và xã hội có nghĩa vụ và trách nhiệm tạo ra những điều kiện kèm theo thiết yếu bảo vệ cho công dân có năng lực thực thi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .
– Nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm kiến thiết xây dựng và triển khai xong mạng lưới hệ thống pháp lý, giải quyết và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp lý và bảo vệ công minh, hài hòa và hợp lý trong quy trình truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý .

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Công bằng trước pháp lý .
B. Bình đẳng trước pháp lý .
C. Công dân trước pháp lý .
D. Trách nhiệm trước pháp lý .

Lời giải:

Bình đẳng trước pháp lý là mọi công dân, nam, nữ thuộc những dân tộc bản địa, tôn giáo, thành phần, vị thế xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí theo pháp luật của pháp lý .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 2: Đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật là trách nhiệm của

A. Tất cả mọi công dân .
B. Tất cả mọi cơ quan nhà nước .
C. Nhà nước và công dân .
D. Nhà nước và xã hội .

Lời giải:

Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước và xã hội theo lao lý của pháp lý .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 3: Ngoài việc bình đẳng về hưởng quyền, công dân còn bình đẳng trong việc

A. Thi hành nghĩa vụ và trách nhiệm .
B. Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm .
C. Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm .
D. Thi hành nghĩa vụ và trách nhiệm .

Lời giải:

Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 4: Trong cùng điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và có nghĩa vụ như nhau nhưng mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ đó đến đâu phụ thuộc vào

A. Khả năng, điều kiện kèm theo và thực trạng của mỗi người .
B. Năng lực, điều kiện kèm theo và ý thức của mỗi người .
C. Điều kiện, thực trạng và quyết tâm của mỗi người .
D. Hoàn cảnh, niềm tin, điều kiện kèm theo đơn cử của mỗi người .

Lời giải:

Trong cùng điều kiện kèm theo như nhau, công dân được hưởng quyền và có nghĩa vụ và trách nhiệm như nhau nhưng mức độ sử dụng những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm đó đến đâu phụ thuộc vào vào năng lực, điều kiện kèm theo và thực trạng của mỗi người .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 5: Mối quan hệ giữa quyền của công dân và nghĩa vụ của công dân?

A. Khăng khít .
B. Chặt chẽ .
C. Không tách rời .
D. Tách rời .

Lời giải:

Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 6: Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lí theo quy định của pháp luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Bình đẳng về quyền .
B. Bình đẳng về nghĩa vụ và trách nhiệm .
C. Bình đẳng trước pháp lý .
D. Bình đẳng về nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí .

Lời giải:

Bình đẳng về nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí là bất kể công dân nào vi phạm pháp lý đều phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lí theo pháp luật của pháp lý .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 7: Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau thì từ người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước cho đến người lao động bình thường đều phải chịu trách nhiệm pháp lí như nhau, không

A. Thiên vị .
B. Phân biệt đối xử .
C. Phân biệt vị trí .
D. Khác biệt .

Lời giải:

Khi công dân vi phạm pháp lý với đặc thù và mức độ vi phạm như nhau, trong một thực trạng như nhau thì từ người giữ vị trí quan trọng trong cỗ máy nhà nước cho đến người lao động thông thường đều phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí như nhau, không phân biệt đối xử .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 8: Việc thực hiện các nghĩa vụ được Hiến pháp và luật quy định là điều kiện như thế nào để công dân sử dụng các quyền của mình?

A. Quan trọng .
B. Cần thiết .
C. Tất yếu .
D. Cơ bản .

Lời giải:

Đối với công dân, việc triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm được Hiến pháp và luật pháp luật là điều kiện kèm theo thiết yếu để sử dụng những quyền của mình .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 9: Nhà nước không ngừng đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật, làm cơ sở pháp lí cho việc xử lí mọi hành vi xâm hại quyền và lợi ích của công dân, nhà nước và xã hội để nhằm đảm bảo cho mọi công dân bình đẳng về

A. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm .
B. Trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm .
C. Trách nhiệm pháp lí .
D. Trách nhiệm công dân .

Lời giải:

Để bảo vệ cho mọi công dân bình đẳng về nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí, Nhà nước không ngừng thay đổi, hoàn thành xong mạng lưới hệ thống pháp lý tương thích với từng thời kì nhất định, làm cơ sở pháp lí cho việc xử lí mọi hành vi xâm hại quyền và quyền lợi của công dân, nhà nước và xã hội .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 10: Trường hợp nào sau đây vi phạm sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân?

A. Cùng có những điều kiện kèm theo như nhau nhưng công ty X phải đóng thuế còn công ty Y không phải đóng thuế .
B. Nữ từ đủ 18 tuổi được kết hôn nhưng phái mạnh phải đủ 20 tuổi mới được kết hôn .
C. Học sinh là con trẻ thương bệnh binh, liệt sĩ, học viên nghèo được miễn, giảm học phí .
D. Học sinh đang sống ở những địa phận khó khăn vất vả như miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo được cộng điểm ưu tiên khi thi ĐH .

Lời giải:

Công ty X và Y có cùng điều kiện kèm theo như nhau nên sẽ phải thực thi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm giống nhau, nhưng công ty X phải đóng thuế còn công ty Y không phải đóng thuế là vi phạm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân .
Đáp án cần chọn là : A
………………………………

………………………………

………………………………

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

Tin liên quan

Tổng Hợp Công Thức Toán 12 Đầy Đủ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

tuyensinh

Lộ trình ôn thi môn sinh học THPT Quốc gia từ cuối tháng 11 đến khi thi

tuyensinh

20 đề thi học sinh giỏi văn 12 có đáp án

tuyensinh