TUYỂN SINH VÀ NGHỀ NGHIỆP
Image default
ÔN TẬP KIẾN THỨC

ÔN TẬP HỌC KÌ II ĐỊA LÝ 12

https://tuyensinhvanghenghiep.vn/tai-lieu/tai-lieu-dia-ly/on-tap-hoc-ki-ii-dia-ly-12-on-tap-ki-2-375.htmlhttps://tuyensinhvanghenghiep.vn/uploads/tai-lieu/dia_ly/dia-ly-12.jpg

BÀI 17 : LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

 

1. Kiến thức

 

 

+ Chứng minh được nước ta có nguồn lao động dồi dào, với bề dày truyền thống cuội nguồn và kinh nghiệm tay nghề sản xuất, chất lượng lao động ngày càng được nâng lên .

 

+ Trình bày được sự chuyển dời cơ cấu tổ chức lao động ở nước ta .

 

+ Hiểu được vì sao việc làm đang là yếu tố kinh tế tài chính – xã hội lớn đặt ra với nước ta lúc bấy giờ, tầm quan trọng của việc sử dụng lao động trong quy trình tăng trưởng kinh tế tài chính theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hướng xử lý việc làm cho người lao động .

 

 

2. Kĩ năng

 

 

+ Đọc và nghiên cứu và phân tích những bảng số liệu, nhìn nhận và nhận xét nguồn lao động .

BÀI 18 : ĐÔ THI HOÁ Ở VIỆT NAM

 

1. Kiến thức

 

 

+ Trình bày và lý giải được một số ít đặc thù của đô thị hoá nước ta .

 

+ Phân tích được ảnh hưởng tác động qua lại giữa đô thị hoá và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .

 

+ Hiểu được sự phân bổ mạng lưới đô thị ở nước ta .

 

 

2. Kĩ năng

 

 

+ Phân tích, so sánh sự phân bổ những đô thị giữa những vùng trên map .

 

+ Nhận xét bảng số liệu về phân bổ đô thị qua map hoặc Atlat .

 

+ Phân tích biểu đồ .

BÀI 20 : CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

 

1. Kiến thức

 

 

+ Hiểu được sự thiết yếu phải chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính nước ta theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá .

 

+ Trình bày được những biến hóa trong cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính, cơ cấu tổ chức thành phần kinh tế tài chính và cơ cấu tổ chức chủ quyền lãnh thổ kinh tế tài chính ở nước ta trong thời kì thay đổi .

 

 

2. Kĩ năng

 

 

+ Biết nghiên cứu và phân tích những biểu đồ, bảng số liệu về cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính .

 

+ Có kĩ năng vẽ biểu đồ cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính .

BÀI 21 : ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA

 

1. Kiến thức

 

 

+ Biết được những thế mạnh và hạn chế của nền nông nghiệp nhiệt đới gió mùa của nước ta .

 

+ Biết được đặc thù của nền nông nghiệp nước ta đang vận động và di chuyển từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp văn minh, sản xuất hàng hoá quy mô lớn .

 

+ Biết được xu thế chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính nông thôn ở nước ta .

 

 

2. Kĩ năng

 

 

+ Phân tích map .

 

+ Phân tích bảng số liệu .

BÀI 22 : VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

 

1. Kiến thức

 

 

+ Hiểu được đặc thù cơ cấu tổ chức ngành nông nghiệp ở nước ta và sự đổi khác cơ cấu tổ chức trong từng phân ngành ( trồng trọt, ) .

 

+ Hiểu được sự tăng trưởng và phân bổ sản xuất cây lương thực, thực phẩm, về cây nông nghiệp .

 

 

2. Kĩ năng

 

 

+ Đọc và nghiên cứu và phân tích biểu đồ .

 

+ Xác định được trên map những vùng trọng điểm về trồng cây LT-TP, về cây CN

BÀI 24 : VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THUỶ SẢN VÀ LÂM NGHIỆP

 

1. Kiến thức

 

 

+ Phân tích được những thuận tiện và khó khăn vất vả để tăng trưởng ngành thuỷ sản .

 

+ Hiểu được đặc thù tăng trưởng và phân bổ ngành thuỷ sản ( đánh bắt cá và nuôi trồng ) .

 

+ Biết được những yếu tố chính trong tăng trưởng và phân bổ sản xuất lâm nghiệp ở nước ta .

 

 

2. Kĩ năng

 

 

+ Đọc và nghiên cứu và phân tích biểu đồ cột chồng về sản lượng tôm nuôi năm 1995 và 2005 phân theo vùng .

 

+ Kĩ năng đọc và hệ thống hoá một số ít kỹ năng và kiến thức qua những đoạn văn trong SGK .

BÀI 25 : TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP

 

1. Kiến thức

 

 

+ Phân tích được những tác nhân tác động ảnh hưởng đến tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta .

 

+ Hiểu được những đặc trưng hầu hết của những vùng nông nghiệp ở nước ta .

 

+ Biết được những khuynh hướng chính trong đổi khác tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ nông nghiệp theo những vùng .

 

 

2. Kĩ năng

 

 

+ Rèn luyện và củng cố kĩ năng so sánh .

 

+ Rèn luyện kĩ năng chuyển những thông tin từ bảng thông tin ngắn gọn thành những báo cáo giải trình theo chủ đề .

BÀI 26 : CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP

 

1. Kiến thức

 

 

+ Hiểu được cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp của nước ta với sự phong phú của nó, cùng một số ít ngành công nghiệp trọng điểm, sự vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức trong từng tiến trình và những hướng hoàn thành xong .

 

+ Hiểu được sự phân hoá chủ quyền lãnh thổ công nghiệp và lý giải được sự phân hoá đó .

 

+ Phân tích được cơ cấu tổ chức công nghiệp theo thành phần kinh tế tài chính cũng như sự biến hóa của nó và vai trò của mỗi thành phần .

 

 

2. Kĩ năng

 

 

+ Phân tích những sơ đồ cơ cấu tổ chức và biểu đồ vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức công nghiệp ( hình 26.1 ) .

 

+ Xác định trên map giáo khoa treo tường ( hoặc Atlat Địa Lí Việt Nam ) những khu vực tập chung công nghiệp đa phần của nước ta và những TT công nghiệp chính cùng với cơ cấu tổ chức ngành của chúng trong mỗi khu vực .

BÀI 27 : VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN

MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM

 

1. Kiến thức

 

 

+ Biết được cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp nguồn năng lượng của nước ta cũng như những nguồn lực tự nhiên, tình hình sản xuất và phân bổ của từng phân ngành .

 

+ Hiểu rõ được cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, cơ sở nguyên vật liệu, tình hình sản xuất và phân bổ của từng phân ngành .

 

 

2. Kĩ năng

 

 

+ Xác định được trên map những vùng phân bổ than, dầu khí cũng như những nhà máy sản xuất nhiệt điện, thuỷ điện chính đã và đang được kiến thiết xây dựng ở nước ta và tuyến đường dây siêu cao áp 500 KV .

 

+ Chỉ trên map cac vùng nguyên liệu chính và những TT công nghiệp thực phẩm của nước ta .

 

+ Phân tích được sơ đồ cấu trúc, biểu đồ và số liệu về ngành công nghiệp nguồn năng lượng và công nghiệp thực phẩm .

BÀI 28 : VẤN ĐỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

 

1. Kiến thức

 

 

+ Hiểu được khái niệm tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp ( TCLTCN ) và vai trò của nó trong công cuộc thay đổi kinh tế tài chính – xã hôi ở nước ta .

 

+ Nhận biết được những tác nhân đa phần tác động ảnh hưởng tới việc TCLTCN của nước ta .

 

+ Biết được những hình thức TCLTCN chính ở nước ta lúc bấy giờ và sự phân bổ của chúng .

 

 

2. Kĩ năng

 

 

+ Xác định trên map những hình thức TCLTCN ( điểm, khu, TT công nghiệp ) .

 

+ Phân biệt được những TT công nghiệp với quy mô ( hoặc ý nghĩa ) khác nhau trên map .

BÀI 30 : VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC

 

1. Kiến thức

 

 

+ Trình bày được sự tăng trưởng và những tuyến đường chính của những mô hình vận tải đường bộ nước ta .

 

+ Nêu được đặc thù tăng trưởng của ngành Bưu chính Viễn thông nước ta .

 

 

2. Kĩ năng

 

 

+ Đọc map giao thông vận tải Nước Ta .

 

+ Phân tích bảng số liệu về phân bổ máy điện thoại thông minh theo những vùng .

BÀI 31 : VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH

 

1. Kiến thức

 

 

+ Hiểu được cơ cấu tổ chức phân theo ngành của thương mại và tình hình hoạt động giải trí nội thương cuả nước ta .

 

+ Biết được tình hình, cơ cấu tổ chức giá trị xuất nhập khẩu vàg những thị trường đa phần của Nước Ta .

 

+ Biết đước những loại tài nguyên chính của nước ta

 

+ Trình bày được những mô hình tăng trưởng và những TT du lịch quan trọng

 

 

2. Kĩ năng

 

 

+ Chỉ ra được trên map những thị trường xuất nhập khẩu hầu hết ; những loại tài nguyên du lịch ( tự nhiên, thiên văn ) và những TT du lịch có ý nghĩa vương quốc và vùng của nước ta .

 

+ Phân tích số liệu, biểu đồ những loại tương quan đến thương mại, du lịch .

BÀI 32 : VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

 

1. Kiến thức

 

 

+ Biết được những thế mạnh của vùng, thực trạng khai thác và năng lực phát huy những thế mạnh đó để tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội

 

+ Biết được ý nghĩa kinh tế tài chính, chính trị xã hội thâm thúy của việc phát huy những thế mạnh của vùng

BÀI 37 : VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN

 

1. Kiến thức

 

 

+ Hiểu được những khó khăn vất vả, thuận tiện và triển vọng của việc phát huy những thế mạnh nhiều mặt của Tây Nguyên, đặc biệt quan trọng là về tăng trưởng cây CN lâu năm, lâm nghiệp và khai thác nguồn thuỷ năng .

 

+ Biết được những tân tiến về mặt KT-XH của Tây Nguyên gắn liền với việc khai thác những thế mạnh của vùng ; những yếu tố KT-XH và môi trường tự nhiên gắn với việc khai thác những thế mạnh này .

BÀI 35 : VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI Ở BẮC TRUNG BỘ

 

1. Kiến thức

 

 

+ Hiểu được Bắc Trung Bộ là vùng chủ quyền lãnh thổ tương đối giàu tài nguyên vạn vật thiên nhiên, có năng lực tăng trưởng kinh tế tài chính nhiều ngành, nhưng đây là vùng gặp nhiều khó khăn vất vả do thiên tai và hậu quả của cuộc chiến tranh .

 

+ Biết được tình hình và triển vọng tăng trưởng cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính nông – lâm – ngư – nghiệp, sự tăng trưởng công nghiệp và hạ tầng của vùng .

 

+ Hiểu được trong những năm tới, với sự tăng trưởng công nghiệp và hạ tầng, với sự khai thác tốt hơn kinh tế tài chính biển, hình thành kinh tế tài chính mở, kinh tế tài chính của Bắc Trung Bộ sẽ có bước tăng trưởng cải tiến vượt bậc .

BÀI 36 : VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI

Ở DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

 

1. Kiến thức

 

 

+ Hiểu được Duyên hải Nam Bộ là vùng chủ quyền lãnh thổ tương đối giàu tài nguyên vạn vật thiên nhiên, có năng lực tăng trưởng kinh tế tài chính nhiều ngành, nhưng đây là vùng gặp nhiều khó khăn vất vả do thiên tai và hậu quả của cuộc chiến tranh .

 

+ Biết được tình hình và triển vọng tăng trưởng cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính nông – lâm – ngư – nghiệp, sự tăng trưởng công nghiệp và hạ tầng của vùng .

 

+ Hiểu được trong những năm tới, với sự tăng trưởng công nghiệp và hạ tầng, với sự khai thác tốt hơn kinh tế tài chính biển, hình thành kinh tế tài chính mở, kinh tế tài chính của Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ có bước tăng trưởng cải tiến vượt bậc .

33 : VẤN ĐỀ CHUYỂN DICH CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

 

1. Kiến thức

 

 

+ Biết được vị trí địa lí, khoanh vùng phạm vi chủ quyền lãnh thổ của vùng .

 

+ Phân tích được những thế mạnh hầu hết cũng như những hạn chế của vùng Đồng bằng sông Hồng

 

+ Hiểu được tính cấp thiết phải chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo ngành và tình hình về yếu tố này của vùng .

 

+ Biết được một số ít khuynh hướng về chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo ngành của vùng và cơ sở của việc khuynh hướng đó

BÀI 41 : VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HỢP LÍ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN

Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

1. Kiến thức

 

 

+ Biết vị trí địa lí và khoanh vùng phạm vi chủ quyền lãnh thổ của vùng .

 

+ Hiểu được đặc thù tự nhiên của Đồng Bằng sông Cửu Long với những thế mạnh và hạn chế của nó so với việc tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của vùng .

 

+ Nhận thức được tính cấp thiết và những giải pháp số 1 trong việc sử dụng hợp lý và tái tạo tự nhiên nhằm mục đích biến Đồng bằng sông Cửu long thành một khu vực kinh tế tài chính quan trọng của cả nước

BÀI 39 : VẤN ĐỀ KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU

Ở ĐÔNG NAM BỘ

 

1. Kiến thức

 

 

+ Biết được những thế mạnh và hạn chế của Đông Nam Bộ để tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .

 

+ Hiểu được những yếu tố đã và đang được xử lý để khai thác chủ quyền lãnh thổ theo chiều sâu, biểu lộ đơn cử ở những ngành kinh tế tài chính và ở việc tăng trưởng tổng hợp kinh tế tài chính biển .

 

Tin liên quan

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 26 có đáp án năm 2021 mới nhất

tuyensinh

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2021 – 2022

tuyensinh

Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Trắc Nghiệm

tuyensinh