TUYỂN SINH VÀ NGHỀ NGHIỆP
Image default
ÔN TẬP KIẾN THỨC

Đề thi Lịch Sử lớp 12 Giữa kì 1 năm 2021 – 2022 có đáp án (4 đề)

Đề thi Lịch Sử lớp 12 Giữa kì 1 năm 2021 – 2022 có đáp án (4 đề)

Đề thi Lịch Sử lớp 12 Giữa kì 1 năm 2021 – 2022 có đáp án (4 đề)

Phần dưới là list Đề thi Lịch Sử lớp 12 Giữa kì 1 năm 2021 – 2022 có đáp án ( 4 đề ). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Lịch Sử lớp 12 .

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Lịch Sử 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Đề thi Lịch Sử lớp 12 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề)

Câu 1: Hiến chương Liên hợp quốc và quyết định chính thức thành lập Liên hợp quốc được thông qua tại Hội nghị

A. Ianta ( 2/1945, Liên Xô ) .
B. Xan Phranxixcô ( 4/1945, Mĩ ) .
C. Pốtxđam ( 7/1945, Đức ) .
D. Matxcơva ( 12/1945, Liên Xô ) .

Câu 2: Trọng tâm của đường lối đổi mới ở Trung Quốc (1978 – 2000) là

A. tăng trưởng kinh tế tài chính .
B. tăng trưởng kinh tế tài chính, chính trị .
C. cải tổ chính trị .
D. tăng trưởng văn hóa truyền thống, giáo dục .

Câu 3: Quan hệ EU – Việt Nam được chính thức thiết lập

A. năm 1994. B. năm 1990 .
C. năm 1992. D. năm 1995 .

Câu 4: Theo “phương án Maobáttơn”, nước Ấn Độ của những người theo

A. Ấn Độ giáo. B. Phật giáo .
C. Hồi giáo. D. Kitô giáo .

Câu 5: Với sự kiện 17 nước châu Phi được trao trả độc lập, lịch sử ghi nhận năm 1960 là

A. Năm châu Phi nổi dậy .
B. Năm châu Phi giải phóng .
C. Năm châu Phi thức tỉnh .
D. Năm châu Phi .

Câu 6: Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là

A. Inđônêxia, Nước Ta, Lào. B. Campuchia, Malaixia, Brunây .
C. Inđônêxia, Xingapo, Malaixia. D. Miến Điện, Nước Ta, Philíppin .

Câu 7: Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vạch ra đường lối mới mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế – xã hội vào

A. tháng 9/1982. B. tháng 10/1987 .
C. tháng 12/1987. D. tháng 12/1978 .

Câu 8: Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm

A. 1946. B. 1947 .
C. 1949. D. 1948 .

Câu 9: Quốc gia khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là

A. Đức. B. Nhật Bản .
C. Anh. D. Mĩ. v

Câu 10: Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương (năm 1945) là

A. Tổ chức Y tế Thế giới. B. Tòa án Quốc tế .
C. Ngân hàng Thế giới. D. Quỹ Tiền tệ Quốc tế .

Câu 11: Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa của các nước Âu – Mĩ, ngoại trừ

A. Xứ sở nụ cười Thái Lan. B. Nhật Bản .
C. Xingapo. D. Philíppin .

Câu 12: Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 là ngả về phương Tây, khôi phục và phát triển quan hệ với các nước ở

A. châu Á. B. châu Âu .
C. châu Phi. D. châu Mĩ .

Câu 13: Nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản giai đoạn 1952 – 1973 là

A. liên minh ngặt nghèo với nước Mĩ .
B. quan hệ ngặt nghèo với những nước Khu vực Đông Nam Á .
C. hợp tác ngặt nghèo với Trung Quốc .
D. liên minh ngặt nghèo với những nước Tây Âu .

Câu 14: Xu thế toàn cầu hóa trên thế giới là hệ quả của

A. sự tăng trưởng quan hệ thương mại quốc tế .
B. cuộc cách mạng khoa học – công nghệ tiên tiến .
C. sự sinh ra của những công ty xuyên vương quốc .
D. quy trình thống nhất thị trường quốc tế .

Câu 15: Từ năm 1945 đến năm 1950, với sự viện trợ của Mĩ, nền kinh tế các nước Tây Âu

A. tăng trưởng nhanh gọn .
B. cơ bản có sự tăng trưởng .
C. tăng trưởng lừ đừ .
D. cơ bản được hồi sinh .

Câu 16: Học thuyết nào được coi như là mốc đánh dấu sự “trở về” châu Á của Nhật Bản?

A. Học thuyết Kaiphu .
B. Học thuyết Miyadaoa .
C. Học thuyết Phucưđa .
D. Học thuyết Hasimôtô .

Câu 17: Tại Quốc hội Mĩ (12/3/1947), Tổng thống Truman đề nghị

A. xây dựng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ( NATO ) .
B. trợ giúp nước Pháp lê dài cuộc cuộc chiến tranh Đông Dương .
C. triển khai Kế hoạch Mácsan, giúp Tây Âu phục hồi kinh tế tài chính .
D. viện trợ khẩn cấp 400 triệu USD cho Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì .

Câu 18: Hội nghị Ianta (2/1945) không quyết định

A. xây dựng tổ chức triển khai Liên hợp quốc nhằm mục đích duy trì độc lập, bảo mật an ninh quốc tế .
B. hủy hoại tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức, chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản .
C. thỏa thuận hợp tác việc phân loại phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á .
D. đưa quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật Bản .

Câu 19: Xét về bản chất, toàn cầu hóa là

A. sự tăng trưởng nhanh gọn của quan hệ thương mại giữa những vương quốc trên quốc tế .
B. sự tăng cường sáp nhập và hợp nhất những công ti thành những tập đoàn lớn lớn trên toàn thế giới .
C. sự tăng lên can đảm và mạnh mẽ những mối liên hệ, ảnh hưởng tác động, nhờ vào lẫn nhau giữa những nước .
D. sự sinh ra của những tổ chức triển khai link kinh tế tài chính, thương mại, kinh tế tài chính quốc tế và khu vực .

Câu 20: Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện khởi đầu cuộc “Chiến tranh lạnh”?

A. Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman .
B. Đạo luật viện trợ quốc tế của Quốc hội Mĩ .
C. Diễn văn của Ngoại trưởng Mĩ Mácsan .
D. Chiến lược toàn thế giới của Tổng thống Mĩ Rudơven .

Câu 21: Sau khi giành được độc lập, nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh tế hướng nội với mục tiêu

A. Phục hồi sự tăng trưởng của những ngành công nghiệp nặng ở những nước .
B. nhanh gọn xóa bỏ nghèo nàn, lỗi thời, thiết kế xây dựng nền kinh tế tài chính tự chủ .
C. nhanh gọn vươn lên trở thành những nước công nghiệp mới ( NICs ) .
D. thôi thúc vận tốc tăng trưởng của những ngành công nghiệp nhẹ trong nước .

Câu 22: Trong chiến lược “Cam kết và mở rộng” (từ thập niên 90 của thế kỉ XX), để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, Mĩ

A. sử dụng lực lượng quân đội mạnh .
B. tăng cường tính năng động của nền kinh tế tài chính .
C. sử dụng khẩu hiệu “ thôi thúc dân chủ ” .
D. dùng khẩu hiệu chống chủ nghĩa khủng bố .

Câu 23: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nền kinh tế các nước tư bản có sự tăng trưởng khá liên tục sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. do bóc lột mạng lưới hệ thống thuộc địa .
B. nhờ có sự tự kiểm soát và điều chỉnh kịp thời .
C. do giảm ngân sách cho quốc phòng .
D. nhờ giá nguyên, nguyên vật liệu giảm .

Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân góp phần thúc đẩy sự phát triển của Tây Âu thành trung tâm kinh tế – tài chính của thế giới?

A. Ngân sách chi tiêu cho quốc phòng thấp ( 1 % GDP ) .
B. Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật vào sản xuất .
C. Tận dụng tốt những yếu tố bên ngoài .
D. Vai trò chỉ huy, quản lí có hiệu suất cao của nhà nước .

Câu 25: Cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày nay đã đưa con người bước sang một nền văn minh mới, thường được gọi là

A. “ văn minh nông nghiệp ” .
B. “ văn minh thông tin ” .
C. “ văn minh công nghiệp ” .
D. “ văn minh thương mại ” .

Câu 26: Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX là

A. cục diện “ Chiến tranh lạnh ” .
B. xu thế toàn thế giới hóa .
C. sự hình thành những liên minh kinh tế tài chính .
D. sự sinh ra những khối quân sự chiến lược trái chiều .

Câu 27: Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949 đã

A. buộc những nước phương Tây phải đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô .
B. chứng tỏ Liên Xô là nước tiên phong sản xuất thành công xuất sắc bom nguyên tử .
C. phá thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mĩ .
D. làm đảo lộn trọn vẹn kế hoạch toàn thế giới của Mĩ .

Câu 28: Quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945) và những thỏa thuận sau đó giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới vì

A. những nước tham chiến được hưởng nhiều quyền lợi và nghĩa vụ sau cuộc chiến tranh .
B. đã dẫn tới sự giải thể của chủ nghĩa thực dân ở những thuộc địa .
C. làm cho cục diện hai cực, hai phe được xác lập trên toàn quốc tế .
D. đã phân loại xong phạm vi ảnh hưởng giữa những nước thắng trận .

Câu 29: Một trong những biểu hiện Liên Xô là thành trì của cách mạng thế giới từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là

A. tích cực trợ giúp những nước xã hội chủ nghĩa .
B. trực tiếp cạnh tranh đối đầu với những cường quốc phương Tây .
C. làm phá sản trọn vẹn kế hoạch toàn thế giới của Mĩ .
D. thôi thúc sự hình thành xu thế hợp tác toàn thế giới .

Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phải là xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt?

A. Sự tăng trưởng và ảnh hưởng tác động to lớn của những công ty độc quyền xuyên vương quốc .
B. Trật tự quốc tế mới đang trong quy trình hình thành theo khuynh hướng đa cực .
C. Hòa bình quốc tế được củng cố nhưng ở nhiều khu vực lại không không thay đổi .
D. Các vương quốc kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch, tập trung chuyên sâu vào tăng trưởng kinh tế tài chính .

Câu 31: Điểm khác biệt có ý nghĩa quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á trước và sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. từ chưa có vị thế quốc tế trở thành khu vực được quốc tế coi trọng .
B. từ quan hệ khác biệt đã tăng nhanh hợp tác trong khuôn khổ ASEAN .
C. từ những nước nghèo nàn trở thành những nước có nền kinh tế tài chính tăng trưởng .
D. từ những nước thuộc địa trở thành những vương quốc độc lập .

Câu 32: Sự kiện ngày 11/9/2001 ở nước Mĩ cho thấy

A. trái đất đang phải đương đầu với một rủi ro tiềm ẩn và thử thách lớn .
B. tự do, hợp tác không phải là xu thế chủ yếu của quan hệ quốc tế .
C. cục diện hai cực trong quan hệ quốc tế chưa trọn vẹn chấm hết .
D. thực trạng Chiến tranh lạnh vẫn còn tiếp nối ở nhiều nơi .

Câu 33: Yếu tố nào không dẫn đến sự xuất hiện xu thế hòa hoãn Đông – Tây (đầu những năm 70 của thế kỉ XX)?

A. Sự ngày càng tăng can đảm và mạnh mẽ của xu thế toàn thế giới hóa .
B. Sự cải tổ quan hệ giữa Liên Xô và Mĩ .
C. Sự bất lợi do thực trạng cạnh tranh đối đầu giữa hai phe .
D. Hợp tác xử lý những yếu tố toàn thế giới .

Câu 34: Biến đổi nào của khu vực Đông Bắc Á trong 10 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ địa – chính trị thế giới?

A. Nhật Bản tăng trưởng “ thần kì ”, trở thành nền kinh tế tài chính lớn thứ hai quốc tế .
B. Nước Cộng hòa Nhân dân Nước Trung Hoa sinh ra, đi theo con đường xã hội chủ nghĩa .
C. Nước Hàn trở thành “ con rồng ” kinh tế tài chính điển hình nổi bật nhất của khu vực Đông Bắc Á .
D. Nước Hàn, Hồng Công và Đài Loan trở thành “ con rồng ” kinh tế tài chính của châu Á .

Câu 35: Từ năm 1973 đến năm 1991, điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là

A. tăng cường quan hệ với những nước Khu vực Đông Nam Á, tổ chức triển khai ASEAN .
B. không còn chú trọng hợp tác với Mĩ và những nước Tây Âu .
C. chỉ coi trọng quan hệ với những nước Tây Âu và Nước Hàn .
D. chú trọng tăng trưởng quan hệ với những nước ở khu vực Đông Bắc Á .

Câu 36: Nguyên tắc quan trọng nào của tổ chức Liên hợp quốc cũng là điều khoản Hiệp ước Bali (1976)?

A. Thu hẹp sự chênh lệch về trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính giữa những nước .
B. Tăng cường hợp tác tổng lực về kinh tế tài chính, chính trị, xã hội .
C. Sự nhất trí của 5 nước lớn ( Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc ) .
D. Giải quyết những tranh chấp bằng giải pháp tự do .

Câu 37: Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Sự suy yếu của những nước đế quốc chủ nghĩa phương Tây .
B. Ý thức độc lập và sự vững mạnh của những lực lượng dân tộc bản địa .
C. Thắng lợi của phe Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít .
D. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng tăng trưởng .

Câu 38: Sự khác biệt căn bản giữa Chiến tranh lạnh với các cuộc chiến tranh thế giới đã diễn ra trong thế kỉ XX là

A. Chiến tranh lạnh diễn ra hầu hết ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương .
B. Chiến tranh lạnh diễn ra trên nhiều nghành, rừ xung đột quân sự chiến lược giữa Liên Xô và Mĩ .
C. Chiến tranh lạnh chỉ đa phần diễn ra trên nghành quân sự chiến lược giữa hai siêu cường Xô – Mĩ .
D. Mâu thuẫn giữa Liên Xô – Mĩ về yếu tố thuộc địa là nguyên do sâu xa dẫn đến cuộc chiến tranh .

Câu 39: Việt Nam có thể học hỏi được gì từ kinh nghiệm cải cách – mở cửa của Trung Quốc?

A. Kiên trì nguyên tắc nhà nước của dân, kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội mang rực rỡ Nước Ta .
B. Mở cửa, hội nhập quốc tế ; vận dụng những thành tựu của khoa học kĩ thuật vào sản xuất .
C. Chuyển quy mô kinh tế tài chính nông nghiệp tập thể sang kinh tế thị trường .
D. Xây dựng quy mô nhà nước dân chủ chủ nghĩa, lấy tăng trưởng chính trị làm TT .

Câu 40: Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc nào dưới đây của Liên hợp quốc để giải quyết vấn đề Biển Đông?

A. Bình đẳng chủ quyền lãnh thổ và quyền tự quyết của những dân tộc bản địa .
B. Không can thiệp vào việc làm nội bộ của bất kỳ nước nào .
C. Giải quyết những tranh chấp quốc tế bằng giải pháp tự do .
D. Tôn trọng toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và độc lập chính trị của những nước .

Đáp án

1 – B 2 – A 3 – B 4 – A 5 – D 6 – A 7 – D 8 – C
9 – D 10 – B 11 – A 12 – A 13 – A 14 – B 15 – D 16 – C
17 – D 18 – D 19 – C 20 – A 21 – B 22 – C 23 – B 24 – A
25 – B 26 – A 27 – C 28 – C 29 – A 30 – A 31 – D 32 – A
33 – D 34 – B 35 – A 36 – D 37 – B 38 – B 39 – B 40 – C

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Lịch Sử 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Đề thi Lịch Sử lớp 12 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề)

Câu 1: Duy trì hòa bình, an ninh thế giới và phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền của các nước là nhiệm vụ chính của

A. Tổ chức ASEAN. B. Liên minh châu Âu .
C. Hội nghị Ianta. D. Liên Hợp quốc .

Câu 2: Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực khoa học – kĩ thuật?

A. Phóng thành công xuất sắc tên lửa đạn đạo .
B. Chế tạo thành công xuất sắc bom nguyên tử .
C. Phóng thành công xuất sắc vệ tinh nhân tạo .
D. Chế tạo thành công xuất sắc tàu ngầm .

Câu 3: Bốn “con rồng” của kinh tế châu Á từ nửa sau thế kỉ XX đến nay là

A. Nước Hàn, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ .
B. Nhật Bản, Nước Ta, Đất nước xinh đẹp Thái Lan, Ấn Độ .
C. Nước Hàn, Hồng Kông, Đài Loan, Xingapo .
D. Xingapo, Thailand, Nước Ta, Trung Quốc .

Câu 4: Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa của các nước Âu – Mĩ, ngoại trừ

A. Xứ sở nụ cười Thái Lan. B. Nhật Bản .
C. Xingapo. D. Philíppin .

Câu 5: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ sớm nhất ở vùng nào của châu Phi?

A. Bắc Phi. B. Đông Phi .
C. Nam Phi. D. Tây Phi .

Câu 6: Ba trung tâm kinh tế – tài chính lớn nhất thế giới là

A. Mĩ, Tây Âu, Trung Quốc .
B. Mĩ, Nga, Trung Quốc .
C. Mĩ, Nhật Bản, Nga .
D. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản .

Câu 7: Sau khi “Chiến tranh lạnh” chấm dứt, Mĩ muốn thiết lập một trật tự thế giới như thế nào?

A. Đa cực. B. Một cực nhiều TT .
C. Đa cực nhiều TT. D. Đơn cực .

Câu 8: Sau khi thoát khỏi ách thống trị của Tây Ban Nha, các nước Mĩ Latinh lại rơi vào vòng lệ thuộc nặng nề và trở thành “sân sau” của

A. Đức. B. Pháp .
C. Anh. D. Mĩ .

Câu 9: Ngày 8/9/1951, Nhật Bản kí kết với Mĩ

A. Hiệp ước phòng thủ chung Khu vực Đông Nam Á .
B. Hiệp ước bảo mật an ninh Mĩ – Nhật .
C. Hiệp ước tăng trưởng kinh tế tài chính Mĩ – Nhật .
D. Hiệp ước liên minh Nhật – Mĩ .

Câu 10: Phát minh nào dưới đây không phải là thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại?

A. Tàu hỏa vận tốc cao. B. Bản đồ gen người .
C. Máy tính điện tử. D. Máy kéo sợi Gien-ni .

Câu 11: Hội nghị I-an-ta đã diễn ra trong bối cảnh Chiến tranh thế giới thứ hai

A. bước vào tiến trình cuối. B. mới bùng nổ .
C. đang diễn ra ác liệt. D. vừa kết thúc .

Câu 12: I. Gagarin (Liên Xô) là người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công

A. hành trình dài mày mò sao Hỏa .
B. kế hoạch thám hiểm sao Mộc .
C. hành trình dài chinh phục Mặt Trăng .
D. chuyến bay vòng quanh Trái Đất .

Câu 13: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1973, tình hình nổi bật của kinh tế nước Mĩ là

A. công nghiệp giữ vai trò quan trọng nhất .
B. phụ thuộc vào ngặt nghèo vào những nước châu Âu .
C. trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất .
D. đạt được sự tăng trưởng “ thần kì ” .

Câu 14: Cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày nay đã đưa con người bước sang một nền văn minh mới, thường được gọi là

A. “ văn minh nông nghiệp ”. B. “ văn minh thông tin ” .
C. “ văn minh công nghiệp ”. D. “ văn minh thương mại ” .

Câu 15: Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX là

A. cục diện “ Chiến tranh lạnh ”. B. xu thế toàn thế giới hóa .
C. sự hình thành những liên minh kinh tế tài chính. D. sự sinh ra những khối quân sự chiến lược trái chiều .

Câu 16: Thành tựu quan trọng nào của cách mạng khoa học kĩ thuật đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người?

A. Các nguồn nguồn năng lượng mới ( nguồn năng lượng mặt trời, … )
B. Những công cụ sản xuất mới ( máy tính điện tử, máy tự động hóa, … ) .
C. “ Cách mạng xanh ” trong nông nghiệp ( cơ khí hóa, thủy lợi hóa, … ) .
D. Các phương tiện đi lại giao thông vận tải vận tải đường bộ mới ( tàu hỏa vận tốc cao, máy bay siêu âm, … ) .

Câu 17: Quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945) và những thỏa thuận sau đó giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới vì

A. những nước tham chiến được hưởng nhiều quyền lợi và nghĩa vụ sau cuộc chiến tranh .
B. làm cho cục diện hai cực, hai phe được xác lập trên toàn quốc tế .
C. đã dẫn tới sự giải thể của chủ nghĩa thực dân ở những thuộc địa .
D. đã phân loại xong phạm vi ảnh hưởng giữa những nước thắng trận .

Câu 18: Liên Xô phải tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai vì

A. những nước phương Tây vây hãm, cấm vận .
B. những thế lực phản động chống phá .
C. bị cuộc chiến tranh tàn phá nặng nề .
D. Mĩ tiến hành “ kế hoạch toàn thế giới ” .

Câu 19: Nền tảng chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1951 đến năm 2000 là

A. liên minh ngặt nghèo với Mĩ .
B. hướng về những nước châu Á .
C. hướng mạnh về Khu vực Đông Nam Á .
D. cải tổ quan hệ với Liên Xô .

Câu 20: Đối với Trung Quốc, sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10/1949) có ý nghĩa như thế nào?

A. Đánh dấu cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở Trung Quốc đã hoàn thành xong triệt để .
B. Lật đổ chính sách phong kiến, đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do .
C. Đưa Trung Quốc trở thành nhà nước dân chủ nhân dân tiên phong ở châu Á .
D. Đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội .

Câu 21: Cuộc đấu tranh vũ trang chống lại chế độ độc tài thân Mĩ của nhân dân Cu-ba được mở đầu bởi sự kiện nào?

A. Tổ chức cách mạng mang tên “ Phong trào 26/7 ” được xây dựng .
B. Cuộc tiến công vào trại lính Môn-ca-đa của 137 người trẻ tuổi Cu-ba yêu nước ( 26/7/1953 ) .
C. Phi-đen Cát-xtơ-rô cùng đồng đội mở cuộc đổ xô lên tỉnh Ô-ri-en-tê ( tháng 11/1956 ) .
D. Lực lượng cách mạng Cu-ba tiến công, đánh chiếm Thành Phố Hà Nội La-ha-ba-na ( 1/1959 ) .

Câu 22: Tổ chức liên minh khu vực lớn nhất ở châu Phi là

A. Liên minh châu Phi ( AU ) .
B. Cộng đồng kinh tế tài chính châu Phi ( AEC ) .
C. Cộng đồng phát triển Nam Phi ( SADC ) .
D. Khối thị trường chung Đông và Nam Phi ( EACCAS ) .

Câu 23: Từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực là nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào dưới đây?

A. Cách mạng công nghiệp. B. Cách mạng chất xám .
C. Cách mạng công nghệ tiên tiến. D. Cách mạng xanh .

Câu 24: Đặc điểm nổi bật của quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?

A. Hai siêu cường Xô – Mĩ đối thoại, hợp tác .
B. Hai siêu cường Xô – Mĩ cạnh tranh đối đầu nóng bức .
C. Hòa bình, hợp tác trở thành xu thế chủ yếu .
D. Hợp tác chính trị – văn hóa truyền thống là xu thế chủ yếu .

Câu 25: Nhận định nào không đúng về nguyên nhân Mĩ và Liên Xô kết thúc chiến tranh lạnh?

A. Cuộc chạy đua vũ trang khiến hai nước tốn kém và suy giảm “ thế mạnh ” nhiều mặt .
B. Liên Xô và Mĩ muốn chấm hết thực trạng cạnh tranh đối đầu, hợp tác với nhau để cùng tăng trưởng .
C. Đức, Nhật Bản, Tây Âu vươn lên mạnh, trở thành đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu nóng bức với Mĩ .
D. Liên Xô lâm vào thực trạng ngưng trệ, khủng hoảng cục bộ nghiêm trọng trên tổng thể những nghành .

Câu 26: Tháng 8/1961 Mĩ thành lập tổ chức “Liên minh vì tiến bộ” để

A. chống lại Liên Xô và mạng lưới hệ thống những nước xã hội chủ nghĩa trên quốc tế .
B. tăng cường sự tác động ảnh hưởng nhằm mục đích khống chế, lôi kéo những nước Tây Âu .
C. ngăn ngừa tác động ảnh hưởng của cách mạng Cuba .
D. chống lại trào lưu giải phóng dân tộc bản địa trên quốc tế .

Câu 27: Vấn đề không được đặt ra trước các cường quốc đồng minh để giải quyết tại Hội nghị Ianta là

A. Phục hồi và tăng trưởng kinh tế tài chính sau cuộc chiến tranh .
B. nhanh gọn vượt mặt trọn vẹn những nước phát xít .
C. phân loại thành quả giữa những nước thắng trận .
D. tổ chức triển khai lại quốc tế sau cuộc chiến tranh .

Câu 28: Nội dung nào không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Liên minh châu Âu (EU)?

A. Tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật .
B. Hợp tác, link nhằm mục đích thoát dần khỏi sự phụ thuộc vào Mĩ .
C. Nhu cầu link, hợp tác giữa những nước để cùng nhau tăng trưởng .
D. Liên kết với nhau, hình thành TT đối trọng với Trung Quốc .

Câu 29: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, điều kiện khách quan nào có lợi cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi?

A. Sự viện trợ của những nước xã hội chủ nghĩa .
B. Sự trợ giúp trực tiếp của Liên Xô .
C. Sự xác lập của trật tự hai cực Ianta .
D. Sự suy yếu của những đế quốc Anh và Pháp .

Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phải là nhân tố thúc đẩy sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản?

A. Nhật Bản có chủ quyền lãnh thổ to lớn, giàu tài nguyên vạn vật thiên nhiên .
B. Hệ thống tổ chức triển khai, quản lí có hiệu suất cao của những nhà máy sản xuất, công ti Nhật Bản .
C. Con người Nhật Bản có ý chí vươn lên, cần cù lao động, tôn vinh kỉ luật và tiết kiệm ngân sách và chi phí .
D. Áp dụng những thành tựu văn minh của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật vào sản xuất .

Câu 31: Nội dung nào dưới đây là sự khái quát về chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX?

A. Giúp đỡ những nước trong mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa .
B. Chống lại thủ đoạn gây chiến của những thế lực thù địch .
C. Bảo vệ tự do, ủng hộ trào lưu cách mạng quốc tế .
D. Ủng hộ trào lưu giải phóng dân tộc bản địa trên quốc tế .

Câu 32: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những tác động tích cực của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại?

A. Đưa đến những biến hóa lớn trong cơ cấu tổ chức dân cư lao động .
B. Nâng cao mức sống và chất lượng đời sống của con người .
C. Giải quyết triệt để yếu tố chênh lệch giàu nghèo .
D. Hình thành một thị trường quốc tế với xu thế toàn thế giới hóa .

Câu 33: Nhân tố quyết định đến thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949 là

A. sự trợ giúp của Liên Xô về vật chất, kĩ thuật .
B. sự tăng trưởng của lực lượng cách mạng trong nước .
C. chủ nghĩa xã hội trở thành mạng lưới hệ thống quốc tế .
D. sự suy yếu của những thế lực tư sản mại bản .

Câu 34: Biến đổi nào dưới đây không chứng tỏ phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới?

A. Từ những nước thuộc địa, hơn 100 vương quốc đã giành được độc lập .
B. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ trọn vẹn .
C. Sau khi giành độc lập, những vương quốc đều tiến lên chủ nghĩa xã hội .
D. Trật tự hai cực Ianta bị xói mòn do sự sinh ra của những vương quốc độc lập .

Câu 35: Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã tác động gì đến quan hệ quốc tế?

A. chủ nghĩa xã hội trở thành mạng lưới hệ thống quốc tế và lan rộng ra khoảng trống địa lí .
B. chính sách phân biệt chủng tộc Apacthai sụp đổ trọn vẹn .
C. chủ nghĩa thực dân cũ cùng mạng lưới hệ thống thuộc địa của nó cơ bản tan rã .
D. làm “ xói mòn ” trật tự quốc tế “ hai cực ” Ianta .

Câu 36: Nguyên tắc quan trọng nào của tổ chức Liên hợp quốc cũng là điều khoản trong Hiệp ước thân thiện và hợp tác (1976)?

A. Tôn trọng toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và độc lập chính trị của những nước .
B. Tăng cường hợp tác tổng lực về kinh tế tài chính, chính trị, xã hội .
C. Không sử dụng vũ lực và rình rập đe dọa bằng vũ lực so với nhau .
D. Giải quyết tranh chấp bằng chiêu thức tự do .

Câu 37: Điểm tương đồng trong công cuộc cách mở cửa ở Trung Quốc với công cuộc cải tổ của Liên Xô là gì?

A. Củng cố và nâng cao vai trò chỉ huy của Đảng Cộng sản .
B. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm ; triển khai đa nguyên, đa đảng .
C. Lấy tăng trưởng kinh tế tài chính làm trọng tâm, thực thi cải cách và Open .
D. Tiến hành khi quốc gia lâm vào thực trạng khủng hoảng cục bộ lê dài .

Câu 38: Từ bài học sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, cần rút ra bài học gì trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

A. Duy trì, củng cố và nâng cao vai trò chỉ huy của Đảng Cộng sản .
B. Xây dựng nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa để tăng trưởng nền kinh tế tài chính .
C. Thực hiện chủ trương “ ngừng hoạt động ” nhằm mục đích hạn chế những ảnh hưởng tác động từ bên ngoài .
D. Lấy cải tổ về chính trị – tư tưởng làm trọng tâm của công cuộc thay đổi quốc gia .

Câu 39: Điểm khác biệt có ý nghĩa quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á trước và sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. từ chưa có vị thế quốc tế trở thành khu vực được quốc tế coi trọng .
B. từ quan hệ khác biệt đã tăng nhanh hợp tác trong khuôn khổ ASEAN .
C. từ những nước nghèo nàn trở thành những nước có nền kinh tế tài chính trung bình hoặc tăng trưởng .
D. từ những nước thuộc địa trở thành những vương quốc độc lập .

Câu 40: Từ thành công của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, các nước đang phát triển ở Đông Nam Á có thể rút ra bài học nào để hội nhập kinh tế quốc tế?

A. Giải quyết nạn thất nghiệp và ưu tiên tăng trưởng công nghiệp nặng .
B. Mở cửa nền kinh tế tài chính, lôi cuốn vốn góp vốn đầu tư và kĩ thuật của quốc tế .
C. Xây dựng nền kinh tế tài chính tự chủ, chú trọng tăng trưởng nội thương .

D. Ưu tiên sản xuất hàng tiêu dùng nội địa để chiếm lĩnh thị trường.

Đáp án

1 – D 2 – B 3 – C 4 – A 5 – A 6 – D 7 – D 8 – D
9 – B 10 – D 11 – A 12 – D 13 – C 14 – B 15 – A 16 – C
17 – B 18 – C 19 – A 20 – D 21 – B 22 – A 23 – D 24 – B
25 – B 26 – C 27 – A 28 – D 29 – D 30 – A 31 – C 32 – C
33 – B 34 – C 35 – D 36 – D 37 – D 38 – A 39 – D 40 – B

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Lịch Sử 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Câu 1: Trong thời kì Chiến tranh lạnh, quốc gia nào ở châu Âu trở thành tâm điểm đối đầu giữa hai cực Xô – Mĩ?

A. Đức. B. Pháp .
C. Anh. D. Hy Lạp .

Câu 2: Một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là

A. trừng trị những hoạt động giải trí gây cuộc chiến tranh .
B. thôi thúc quan hệ thương mại tự do .
C. duy trì độc lập và bảo mật an ninh quốc tế .
D. ngăn ngừa thực trạng ô nhiễm môi trường tự nhiên .

Câu 3: Giữ vai trò trụ cột trong chiến tranh chống phát xít là

A. Liên Xô, Mĩ, Trung Quốc .
B. Anh, Pháp, Mĩ .
C. Liên Xô, Mĩ, Anh .
D. Anh, Pháp, Trung Quốc .

Câu 4: Thỏa thuận của Hội nghị Ianta xác định vĩ tuyến 38 độ Bắc làm ranh giới chia cắt

A. Nhật Bản. B. Trung Quốc .
C. Đức. D. Triều Tiên .

Câu 5: Ngày 1/10/1949 diễn ra sự kiện gì trong lịch sử Trung Quốc?

A. Nước Cộng hòa Nhân dân Nước Trung Hoa được xây dựng .
B. Viên Thế Khải nhậm chức Đại tổng thống Trung Hoa Dân quốc .
C. Đảng Cộng sản Trung Quốc trải qua đường lối cải cách – Open .
B. Vua Phổ Nghi công bố thoái vị, chính sách phong kiến chuyên chế sụp đổ .

Câu 6: Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai đã khiến khu vực này được mệnh danh là

A. “ Lục địa phát cháy ”. B. “ Lục địa mới trỗi dậy ” .
C. “ Lục địa thức tỉnh ”. D. “ Lục địa bão táp ” .

Câu 7: Ngày 26/1/1950 diễn ra sự kiện gì trong lịch sử Ấn Độ?

A. Cuộc khởi nghĩa của 2 vạn thủy binh ở Bom-bay .
B. Thực dân Anh trao quyền tự trị cho Ấn Độ theo “ giải pháp Maobáttơn ” .
C. Ấn Độ công bố độc lập và xây dựng nước cộng hòa .
D. Hai nhà nước tự trị Ấn Độ và Pakixtan được xây dựng .

Câu 8: Trọng tâm của đường lối đổi mới ở Trung Quốc (1978 – 2000) là

A. tăng trưởng kinh tế tài chính .
B. tăng trưởng kinh tế tài chính, chính trị .
C. cải tổ chính trị .
D. tăng trưởng văn hóa truyền thống, giáo dục .

Câu 9: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với danh nghĩa lực lượng Đồng minh, quân đội nước nào đã chiếm đóng Nhật Bản?

A. Quân đội Anh. B. Quân đội Mĩ .
C. Quân đội Pháp. D. Quân đội Liên Xô .

Câu 10: Sự phát triển và tác động của các công ty xuyên quốc gia là một trong những biểu hiện của xu thế

A. hợp tác và đấu tranh. B. toàn thế giới hóa .
C. hòa hoãn trong thời điểm tạm thời. D. đa phương hóa .

Câu 11: Trong chiến lược “Cam kết và mở rộng” (thập niên 90 của thế kỉ XX), để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, Mĩ

A. tăng cường tính năng động của nền kinh tế tài chính .
B. sử dụng lực lượng quân đội mạnh .
C. sử dụng khẩu hiệu chống chủ nghĩa khủng bố .
D. sử dụng khẩu hiệu “ Thúc đẩy dân chủ ” .

Câu 12: Trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh, để xây dựng sức mạnh thực sự, các quốc gia trên thế giới đều tập trung vào

A. tăng trưởng kinh tế tài chính. B. hội nhập quốc tế .
C. tăng trưởng quốc phòng. D. không thay đổi chính trị .

Câu 13: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại đã và đang đưa loài người chuyển sang thời đại văn minh

A. thương mại. B. công nghiệp .
C. dịch vụ. D. trí tuệ .

Câu 14: Một trong những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa là

A. tạo ra rủi ro tiềm ẩn đánh mất truyền thống dân tộc bản địa .
B. ngưng trệ sự tăng trưởng lực lượng sản xuất .
C. hạn chế sự chuyển biến về cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính .
D. hạn chế sự tăng trưởng kinh tế tài chính .

Câu 15: Trong những năm 1973 – 1991, sự phát triển kinh tế Nhật Bản thường xen kẽ với những giai đoạn suy thoái ngắn, chủ yếu do

A. thị trường tiêu thụ sản phẩm & hàng hóa bị thu hẹp đáng kể .
B. tác động ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng cục bộ nguồn năng lượng quốc tế .
C. sự cạnh tranh đối đầu của Mĩ và những nước Tây Âu .
D. sự cạnh tranh đối đầu can đảm và mạnh mẽ của Trung Quốc và Ấn Độ .

Câu 16: Sau khi giành được độc lập, nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh tế hướng nội với mục tiêu

A. Phục hồi sự tăng trưởng của những ngành công nghiệp nặng ở những nước .
B. nhanh gọn xóa bỏ nghèo nàn, lỗi thời, thiết kế xây dựng nền kinh tế tài chính tự chủ .
C. nhanh gọn vươn lên trở thành những nước công nghiệp mới ( NICs ) .
D. thôi thúc vận tốc tăng trưởng của những ngành công nghiệp nhẹ trong nước .

Câu 17: Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, sự kiện nào dưới đây góp phần làm giảm rõ rệt tình hình căng thẳng ở châu Âu?

A. Sự xây dựng của Cộng đồng châu Âu ( EC ) .
B. Sự tan rã của tổ chức triển khai Hiệp ước Vácsava .
C. Sự giải thể của Hội đồng tương hỗ kinh tế tài chính ( SEV ) .
D. Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức .

Câu 18: Yếu tố nào dưới đây quyết định sự thành công của Liên Xô trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1946 – 1950)?

A. Nhân dân Liên Xô có ý thức tự lực, tự cường .
B. Liên Xô nhận được sự giúp sức, viện trợ của Mĩ .
C. Liên Xô có tài nguyên nhiều mẫu mã, nhân công dồi dào .
D. Liên Xô là nước thắng trận trong Chiến tranh quốc tế thứ hai .

Câu 19: Sự kiện ngày 11/9 ở Mĩ đã đặt ra cho các quốc gia – dân tộc trên thế giới mối lo về

A. thực trạng ô nhiễm thiên nhiên và môi trường ngày càng trầm trọng .
B. cuộc chiến tranh và xung đột diễn ra ở nhiều khu vực trên quốc tế .
C. sự Open và hoạt động giải trí của chủ nghĩa khủng bố .
D. rủi ro tiềm ẩn hết sạch những nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên .

Câu 20: Sự cải thiện quan hệ với Liên Xô và Trung Quốc đầu thập niên 70 của thế kỉ XX là biểu hiện của việc Mĩ

A. củng cố, lan rộng ra quan hệ hợp tác với những nước xã hội chủ nghĩa .
B. kiểm soát và điều chỉnh chủ trương đối ngoại trong thời kì Chiến tranh lạnh .
C. tranh thủ sự ủng hộ của hai nước nhằm mục đích xử lý yếu tố Campuchia .
D. từng bước không chế và chi phối hai cường quốc xã hội chủ nghĩa .

Câu 21: Đối với Trung Quốc, sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10/1949) có ý nghĩa như thế nào?

A. Đánh dấu cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở Trung Quốc đã hoàn thành xong triệt để .
B. Lật đổ chính sách phong kiến, đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do .
C. Đưa Trung Quốc trở thành nhà nước dân chủ nhân dân tiên phong ở châu Á .
D. Đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội .

Câu 22: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại có nguồn gốc sâu xa từ

A. những yên cầu ngày càng cao của đời sống và sản xuất .
B. sự mất cân đối giữa tăng trưởng kinh tế tài chính và công minh xã hội .
C. nhu yếu xử lý thực trạng khủng hoảng kinh tế quốc tế .
D. nhu yếu đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực chất lượng cao cho những vương quốc .

Câu 23: Đặc điểm nổi bật của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. chống lại chế độ độc tài thân Mĩ .
B. chống lại chế độ độc tài Batixta .
C. chống lại chính sách thực dân Tây Ban Nha .
D. chống lại chính sách thực dân Bồ Đào Nha .

Câu 24: Biến đổi đầu tiên có tính chất bước ngoặt của Trung Quốc sau Chiến tranh thế giới hai là

A. công cuộc cải cách – Open Trung Quốc .
B. thử thành công xuất sắc bom nguyên tử .
C. tịch thu chủ quyền lãnh thổ so với Hồng Kông và Ma Cao .
D. sự xây dựng nước Cộng hòa Nhân dân Nước Trung Hoa .

Câu 25: Tháng 8 – 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập là biểu hiện rõ nét của xu thế nào?

A. Toàn cầu hóa. B. Liên kết khu vực .
C. Hòa hoãn Đông – Tây. D. Đa cực, nhiều TT .

Câu 26: Yếu tố tác động đến xu hướng liên kết kinh tế trên thế giới nửa sau thế kỉ XX là sự

A. Open và ngày càng tăng trưởng của những công ty độc quyền .
B. hình thành những TT kinh tế tài chính – kinh tế tài chính – quân sự chiến lược lớn .
C. tăng trưởng của cách mạng khoa học – kĩ thuật tân tiến .
D. Open và chi phối nền kinh tế tài chính quốc tế của tư bản kinh tế tài chính .

Câu 27: Ý nào không phải là nội dung của Đường lối chung trong công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc?

A. Tiến hành cải cách và Open .
B. Lấy tăng trưởng kinh tế tài chính làm trọng tâm .
C. Xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa .
D. Tích cực chạy đua vũ trang, tăng cường bảo mật an ninh quốc phòng .

Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949)?

A. Phá thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mĩ .
B. Làm đảo lộn trọn vẹn kế hoạch toàn thế giới của Mĩ .
C. Sự tăng trưởng vượt bậc của nền khoa học – kĩ thuật Xô viết .
D. Tạo ra thế cân đối về vũ khí nguyên tử giữa Mĩ và Liên Xô .

Câu 29: Ý nào dưới đây không phù hợp khi giải thích về: quá trình mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN được đẩy mạnh từ đầu những năm 90 thế kỉ XX?

A. Chống lại sự hình thành trật tự “ đa cực ” nhiều TT sau Chiến tranh lạnh .
B. Quan hệ giữa ba nước Đông Dương với ASEAN đã được cải tổ tích cực .
C. Chiến tranh lạnh đã kết thúc, xu thế toàn thế giới hóa đang diễn ra can đảm và mạnh mẽ .
D. Thực hiện hợp tác tăng trưởng có hiệu suất cao theo những nguyên tắc của Hiệp ước Bali .

Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phải là vấn đề cấp bách đặt ra đối với các cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh vào đầu năm 1945?

A. Nhanh chóng vượt mặt chủ nghĩa phát xít .
B. Tổ chức lại quốc tế sau cuộc chiến tranh .
C. Phân chia thành quả thắng lợi .
D. Ký hòa ước với những nước bại trận .

Câu 31: Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Sự suy yếu của những nước đế quốc chủ nghĩa phương Tây .
B. Ý thức độc lập và sự vững mạnh của những lực lượng dân tộc bản địa .
C. Sự viện trợ, giúp sức trực tiếp của Liên Xô .
D. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng tăng trưởng .

Câu 32: Ngoài việc giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế, Kế hoạch Mácsan của Mĩ (1947) còn nhằm tập hợp các nước Tây Âu vào

A. liên minh kinh tế tài chính trái chiều với những nước xã hội chủ nghĩa .
B. liên minh quân sự chống Liên Xô và những nước Đông Âu .
C. liên minh chính trị chống Liên Xô và những nước Đông Âu .
D. tổ chức triển khai chính trị-quân sự chống lại phe xã hội chủ nghĩa .

Câu 33: Một trong những yếu tố tác động đến sự hình thành trật tự thế giới giai đoạn sau Chiến tranh lạnh là

A. tư bản kinh tế tài chính Open và chi phối nền kinh tế tài chính quốc tế .
B. những TT kinh tế tài chính – kinh tế tài chính Tây Âu và Nhật Bản sinh ra .
C. sự tăng trưởng của những cường quốc và Liên minh châu Âu ( EU ) .
D. sự Open và ngày càng lan rộng ra của những công ty độc quyền .

Câu 34: Nội dung nào không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu?

A. Đường lối chỉ huy mang tính chủ quan, duy ý chí .
B. Không bắt kịp bước tăng trưởng của khoa học – kĩ thuật tiên tiến và phát triển .
C. Sự chống phá của những thế lực thù địch ở trong và ngoài nước .
D. Chế độ xã hội chủ nghĩa không tương thích với nguyện vọng của nhân dân .

Câu 35: Yếu tố nào dưới đây tác động tới sự thành bại của Mĩ trong nỗ lực vươn lên xác lập trật tự thế giới đơn cực giai đoạn sau Chiến tranh lạnh?

A. Sự lan rộng ra khoảng trống địa lý của mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa .
B. Sự hình thành của những TT kinh tế tài chính Tây Âu và Nhật Bản .
C. Tương quan lực lượng giữa những cường quốc trên quốc tế .
D. Sự Open và ngày càng tăng trưởng của những công ty độc quyền .

Câu 36: Kết quả cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á trong năm 1945 chứng tỏ

A. lực lượng vũ trang giữ vai trò quyết định hành động .
B. điều kiện kèm theo khách quan giữ vai trò quyết định hành động .
C. những tầng lớp trung gian đóng vai trò nòng cốt .
D. Điều kiện chủ quan giữ vai trò quyết định hành động .

Câu 37: Điểm tương đồng trong công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc với công cuộc cải tổ ở Liên Xô và đổi mới đất nước ở Việt Nam là

A. thực thi cải tổ về chính trị, được cho phép đa nguyên đa đảng .
B. lấy tăng trưởng kinh tế tài chính làm trọng tâm, lan rộng ra hội nhập quốc tế .
C. đều triển khai khi quốc gia lâm vào thực trạng không không thay đổi, khủng hoảng cục bộ lê dài .
D. Đảng Cộng sản nắm quyền chỉ huy, kiên trì theo con đường xã hội chủ nghĩa .

Câu 38: Nhận xét nào dưới đây phù hợp với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Đặt dưới sự chỉ huy thống nhất của những chính đảng vô sản .
B. Diễn ra liên tục, sôi sục với những hình thức đấu tranh khác nhau .
C. Xóa bỏ được mạng lưới hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân mới .
D. Bùng nổ sớm nhất và tăng trưởng mạnh tại khu vực Nam Phi .

Câu 39: Biến đổi nào dưới đây không chứng tỏ phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới?

A. Từ những nước thuộc địa, hơn 100 vương quốc đã giành được độc lập .
B. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ trọn vẹn .
C. Sau khi giành độc lập, những vương quốc đều tiến lên chủ nghĩa xã hội .
D. Trật tự hai cực Ianta bị xói mòn do sự sinh ra của những vương quốc độc lập .

Câu 40: So với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sự phát triển của Liên minh châu Âu (EU) có điểm khác biệt gì?

A. Quá trình hợp tác, lan rộng ra thành viên diễn ra khá lâu bền hơn .
B. Hạn chế sự can thiệp và chi phối của những cường quốc .
C. Hợp tác, trợ giúp những nước trong khu vực tăng trưởng kinh tế tài chính .
D. Diễn ra quy trình nhất thể hóa trong khuôn khổ khu vực .

Đáp án

1 – A 2 – C 3 – C 4 – D 5 – A 6 – A 7 – C 8 – A
9 – B 10 – B 11 – D 12 – A 13 – D 14 – A 15 – B 16 – B
17 – D 18 – A 19 – C 20 – B 21 – D 22 – A 23 – A 24 – D
25 – B 26 – C 27 – D 28 – B 29 – A 30 – D 31 – B 32 – B
33 – C 34 – D 35 – C 36 – D 37 – C 38 – B 39 – C 40 – D

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Lịch Sử 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Câu 1: Từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, cách mạng công nghệ đã trở thành cốt lõi của cuộc

A. cách mạng khoa học – kĩ thuật tân tiến .
B. cách mạng công nghiệp .
C. cách mạng thông tin .
D. cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ nhất .

Câu 2: Quân đội nước nào sẽ chiếm đóng phía Nam vĩ tuyến 38 của Triều Tiên?

A. Quân đội Mĩ. B. Quân đội Liên Xô .
C. Quân đội Pháp. D. Quân đội Anh .

Câu 3: Lãnh đạo cuộc đấu tranh chống lại chế độ độc tài thân Mĩ của nhân dân Cu-ba là

A. A-gien-đê. B. Nen-xơn Man-đê-la .
C. Phi-đen Cát-xtơ-rô. D. Tút-xanh Lu-véc-tuy-a .

Câu 4: Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mĩ đạt được kết quả nào dưới đây?

A. Duy trì sự sống sót và hoạt động giải trí của toàn bộ những tổ chức triển khai quân sự chiến lược .
B. Chi phối được nhiều nước tư bản liên minh nhờ vào vào Mĩ .
C. Trực tiếp xóa bỏ trọn vẹn chính sách phân biệt chủng tộc .
D. Duy trì vị trí cường quốc số một quốc tế trên mọi nghành .

Câu 5: Từ năm 1945 đến năm 1950, với sự viện trợ của Mĩ, nền kinh tế các nước Tây Âu

A. tăng trưởng nhanh gọn .
B. cơ bản có sự tăng trưởng .
C. tăng trưởng chậm trễ .
D. cơ bản được hồi sinh .

Câu 6: Một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc là

A. hợp tác tăng trưởng có hiệu suất cao về kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống và xã hội .
B. chung sống độc lập, vừa hợp tác vừa đấu tranh .
C. triển khai hợp tác quốc tế giữa những nước thành viên .
D. xử lý những tranh chấp quốc tế bằng giải pháp tự do .

Câu 7: Khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra sớm nhất ở khu vực nào?

A. Bắc Phi. B. Đông Phi .
C. Đông Bắc Á. D. Khu vực Đông Nam Á .

Câu 8: Tổng thống đầu tiên và cũng là Tổng thống cuối cùng của Liên Xô là

A. Góoc-ba-chốp. B. Khơ-rút-sốp .
C. Pu-tin. D. En-xin .

Câu 9: Từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực là nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào dưới đây?

A. Cách mạng công nghiệp. B. Cách mạng chất xám .
C. Cách mạng công nghệ tiên tiến. D. Cách mạng xanh .

Câu 10: Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là

A. Inđônêxia, Nước Ta, Lào. B. Campuchia, Malaixia, Brunây .
C. Inđônêxia, Xingapo, Malaixia. D. Miến Điện, Nước Ta, Philippin .

Câu 11: Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quan hệ giữa Mĩ và Liên Xô là

A. cạnh tranh đối đầu. B. hợp tác .
C. đối tác chiến lược. D. liên minh .

Câu 12: Cuộc Chiến tranh lạnh do Mĩ phát động chống Liên Xô là cuộc chiến

A. không tiếng súng nhưng đặt quốc tế trong thực trạng stress .
B. giành thị trường kinh khủng giữa Mĩ và Liên Xô .
C. với những xung đột trực tiếp giữa Mĩ và Liên Xô .
D. không hồi kết về quân sự chiến lược và ý thức hệ giữa Mĩ và Liên Xô .

Câu 13: Năm 1945, nhân dân một số nước Đông Nam Á đã tranh thủ yếu tố thuận lợi nào để nổi dậy giành độc lập?

A. Quân Đồng minh giải giáp quân đội Nhật Bản .
B. Phát xít Đức đầu hàng lực lượng Đồng minh .
C. Quân phiệt Nhật Bản đầu hàng Đồng minh .
D. Liên Xô đánh thắng quân phiệt Nhật Bản .

Câu 14: Xu thế toàn cầu hóa trên thế giới là hệ quả của

A. sự tăng trưởng quan hệ thương mại quốc tế .
B. cuộc cách mạng khoa học – công nghệ tiên tiến .
C. sự sinh ra của những công ty xuyên vương quốc .
D. quy trình thống nhất thị trường quốc tế .

Câu 15: Một trong những mục tiêu quan trọng của tổ chức ASEAN là

A. xóa bỏ áp bức bóc lột và nghèo nàn lỗi thời .
B. kiến thiết xây dựng khối liên minh chính trị và quân sự chiến lược .
C. kiến thiết xây dựng khối liên minh kinh tế tài chính và quân sự chiến lược .
D. tăng cường hợp tác tăng trưởng kinh tế tài chính và văn hóa truyền thống .

Câu 16: Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường quốc nào?

A. Liên Xô và Mĩ. B. Mĩ và Anh .
C. Liên Xô và Anh. D. Liên Xô và Pháp .

Câu 17: Một trong những ý nghĩa quốc tế của sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949) là

A. cổ vũ can đảm và mạnh mẽ trào lưu giải phóng dân tộc bản địa ở Đông Bắc Á .
B. làm cho chủ nghĩa xã hội trở thành một mạng lưới hệ thống trên quốc tế .
C. tạo điều kiện kèm theo thông suốt chủ nghĩa xã hội từ châu Âu sang châu Á .
D. làm giảm thực trạng stress của cục diện Chiến tranh lạnh .

Câu 18: Quốc gia được mệnh danh là “Lá cờ trong phong trào giải phóng dân tộc Mĩ Latinh” là

A. Cu-ba. B. Ác-hen-ti-na .
C. Braxin. D. Mê-hi-cô .

Câu 19: Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp .
B. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp .
C. sự bùng nổ của những nghành khoa học – công nghệ .
D. mọi ý tưởng kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất .

Câu 20: Xét về bản chất, toàn cầu hóa là

A. sự tăng trưởng nhanh gọn của quan hệ thương mại giữa những vương quốc trên quốc tế .
B. sự tăng cường sáp nhập và hợp nhất những công ti thành những tập đoàn lớn lớn trên toàn thế giới .
C. sự tăng lên can đảm và mạnh mẽ những mối liên hệ, tác động ảnh hưởng, nhờ vào lẫn nhau giữa những nước .
D. sự sinh ra của những tổ chức triển khai link kinh tế tài chính, thương mại, kinh tế tài chính quốc tế và khu vực .

Câu 21: Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô được đánh dấu bởi sự kiện nào?

A. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va công bố giải thể .
B. Lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống .
C. Các nước Cộng hòa đòi tách khỏi Liên bang Xô viết .
D. Hội đồng tương hỗ kinh tế tài chính ( SEV ) công bố ngừng hoạt động giải trí .

Câu 22: Từ năm 1973 đến năm 1991, điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là

A. tăng cường quan hệ với những nước Khu vực Đông Nam Á, tổ chức triển khai ASEAN .
B. không còn chú trọng hợp tác với Mĩ và những nước Tây Âu .
C. chỉ coi trọng quan hệ với những nước Tây Âu và Nước Hàn .
D. chú trọng tăng trưởng quan hệ với những nước ở khu vực Đông Bắc Á .

Câu 23: Sau năm 1945, nhiều nước Đông Nam Á vẫn phải tiếp tục cuộc đấu tranh để giành và bảo vệ độc lập vì

A. thực dân Pháp và Mĩ xâm lược trở lại .
B. Mĩ ủng hộ thực dân phương Tây xâm lược trở lại .
C. thực dân Âu – Mĩ quay trở lại tái chiếm Khu vực Đông Nam Á .
D. thực dân Mĩ và Hà Lan xâm lược trở lại .

Câu 24: Tổ chức liên minh khu vực lớn nhất ở châu Phi là

A. Liên minh châu Phi ( AU ) .
B. Cộng đồng kinh tế tài chính châu Phi ( AEC ) .
C. Cộng đồng phát triển Nam Phi ( SADC ) .
D. Khối thị trường chung Đông và Nam Phi ( EACCAS ) .

Câu 25: Sự ra đời của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (1949) và tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955) đã tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế?

A. Đánh dấu cuộc Chiến tranh lạnh chính thức khởi đầu .
B. Tạo nên sự phân loại trái chiều giữa Đông Âu và Tây Âu .
C. Xác lập cục diện hai cực, hai phe, Chiến tranh lạnh bao trùm quốc tế .
D. Đặt trái đất đứng trước rủi ro tiềm ẩn của cuộc cuộc chiến tranh quốc tế mới .

Câu 26: Nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản giai đoạn 1952-1973 là

A. quan hệ ngặt nghèo với những nước Khu vực Đông Nam Á .
B. liên minh ngặt nghèo với nước Mĩ .
C. hợp tác ngặt nghèo với Trung Quốc .
D. liên minh ngặt nghèo với những nước Tây Âu .

Câu 27: Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Liên Xô và Mĩ cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh (tháng 12/1989) là

A. nền kinh tế tài chính hai nước đều lâm vào khủng hoảng cục bộ nghiêm trọng .
B. sự suy giảm thể mạnh của cả hai nước trên nhiều mặt .
C. phạm vi ảnh hưởng của Mĩ bị mất, của Liên Xô bị thu hẹp .
D. trật tự hại cực Ianta bị xói mòn và sụp đổ trọn vẹn .

Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt?

A. Sự tăng trưởng và ảnh hưởng tác động to lớn của những công ty độc quyền xuyên vương quốc .
B. Trật tự quốc tế mới đang trong quy trình hình thành theo khuynh hướng đa cực .
C. Hòa bình quốc tế được củng cố nhưng ở nhiều khu vực lại không không thay đổi .
D. Các vương quốc kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch, tập trung chuyên sâu vào tăng trưởng kinh tế tài chính .

Câu 29: Điểm khác biệt có ý nghĩa quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á trước và sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. từ chưa có vị thế quốc tế trở thành khu vực được quốc tế coi trọng .
B. từ quan hệ khác biệt đã tăng nhanh hợp tác trong khuôn khổ ASEAN .
C. từ những nước nghèo nàn trở thành những nước có nền kinh tế tài chính trung bình hoặc tăng trưởng .
D. từ những nước thuộc địa trở thành những vương quốc độc lập .

Câu 30: Tình hình thế giới và trong nước những năm 80 của thế kỉ XX đặt ra yêu cầu cấp bách nào đối với Liên Xô?

A. Hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp .
B. Tập trung tăng trưởng công nghiệp nặng .
C. Hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa .
D. Tiến hành công cuộc cải cách quốc gia .

Câu 31: Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. làm Open xu thế hòa hoãn Đông – Tây ở châu Âu .
B. buộc Mĩ phải chấm hết Chiến tranh lạnh với Liên Xô .
C. góp thêm phần làm đảo lộn kế hoạch toàn thế giới của Mĩ .
D. tạo cơ sở hình thành những liên minh kinh tế tài chính – quân sự chiến lược .

Câu 32: Việc Liên Xô trở thành một trong năm nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có ý nghĩa như thế nào trong quan hệ quốc tế?

A. Khẳng định đây là tổ chức triển khai quốc tế lớn nhất được xây dựng sau Chiến tranh quốc tế thứ hai .
B. Thể hiện đây là một tổ chức triển khai có vai trò trong việc duy trì độc lập, bảo mật an ninh quốc tế .
C. Khẳng định vị thế của Liên Xô trong tổ chức triển khai Liên hợp quốc .
D. Góp phần hạn chế sự thao túng của chủ nghĩa tư bản so với Liên hợp quốc .

Câu 33: Một trong những hệ quả tích cực của toàn cầu hóa là

A. xử lý triệt để những bất công xã hội .
B. thôi thúc sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất .
C. xử lý cơ bản sự phân hóa giàu nghèo .
D. giúp những nước giữ nguyên cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính .

Câu 34: Sự sụp đổ của chế độ phân biệt chủng tộc (Apácthai) ở Nam Phi (1993) chứng tỏ

A. một giải pháp thống trị của chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ .
B. mạng lưới hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cơ bản bị tan rã .
C. cuộc đấu tranh vì văn minh xã hội đã triển khai xong ở châu Phi .
D. chủ nghĩa thực dân mới khởi đầu khủng hoảng cục bộ và suy yếu .

Câu 35: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nền kinh tế các nước tư bản có sự tăng trưởng khá liên tục sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. do bóc lột mạng lưới hệ thống thuộc địa .
B. nhờ có sự tự kiểm soát và điều chỉnh kịp thời .
C. do giảm ngân sách cho quốc phòng .
D. nhờ giá nguyên, nguyên vật liệu giảm .

Câu 36: Một trong những điểm khác biệt của công cuộc cải tổ ở Liên Xô (1985 – 1991) so với công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc (từ 1978) là gì?

A. Tiến hành cải tổ khi quốc gia lâm vào thực trạng khủng hoảng cục bộ trầm trọng .
B. Duy trì, củng cố và nâng cao vai trò chỉ huy của Đảng Cộng sản .
C. Xóa bỏ chính sách một đảng, triển khai đa nguyên chính trị, đa đảng trái chiều .
D. Lấy tăng trưởng kinh tế tài chính làm trọng tâm, lan rộng ra hội nhập quốc tế .

Câu 37: So với cuộc đấu tranh của nhân dân châu Phi, phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Mĩ Latinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai có điểm gì khác biệt?

A. Nhân dân Mĩ La-tinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới .
B. Lãnh đạo trào lưu đấu tranh thuộc về giai cấp vô sản .
C. Nhân dân Mĩ La-tinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ .
D. Diễn ra dưới sự chỉ huy của tổ chức triển khai liên minh khu vực .

Câu 38: Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

A. Ứng dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật. B. Sử dụng phải chăng nguồn tài nguyên .
C. Tăng cường xuất khẩu công nghệ phần mềm. D. Nâng cao trình độ tập trung chuyên sâu vốn .

Câu 39: Một trong những điểm khác biệt giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi với châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là về

A. trách nhiệm đấu tranh hầu hết .
B. kết cục của cuộc đấu tranh .
C. tiềm năng đấu tranh đa phần .
D. tổ chức triển khai chỉ huy thống nhất của lục địa .

Câu 40: Việt Nam gia nhập ASEAN (1995) đã đem lại nhiều cơ hội lớn để nước ta thực hiện mục tiêu đổi mới đất nước là một nhận định đúng, ngoại trừ việc

A. hội nhập, học hỏi và tiếp thu được nhiều thành tựu khoa học – kĩ thuật từ bên ngoài .
B. lôi cuốn nguồn vốn góp vốn đầu tư của quốc tế để tăng trưởng kinh tế tài chính .
C. lan rộng ra, trao đổi và giao lưu văn hóa truyền thống với bên ngoài .

D. nền kinh tế bị cạnh tranh khốc liệt, bản sắc văn hóa dân tộc có nguy cơ bị xói mòn.

Đáp án

1 – A 2 – A 3 – C 4 – B 5 – D 6 – D 7 – D 8 – A
9 – D 10 – A 11 – A 12 – A 13 – C 14 – B 15 – D 16 – A
17 – C 18 – A 19 – B 20 – C 21 – B 22 – A 23 – C 24 – A
25 – C 26 – B 27 – B 28 – A 29 – D 30 – D 31 – C 32 – D
33 – B 34 – A 35 – B 36 – C 37 – A 38 – A 39 – D 40 – D

Xem thêm bộ đề thi Lịch Sử lớp 12 mới năm học 2021 – 2022 tinh lọc khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

Tin liên quan

Bộ Đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 12 Học kì 2 có đáp án (51 đề)

tuyensinh

Sinh học lớp 12 – Hệ thống kiến thức

tuyensinh

Đề cương ôn thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 8

tuyensinh