TUYỂN SINH VÀ NGHỀ NGHIỆP
Image default
ÔN TẬP KIẾN THỨC

Bộ Đề kiểm tra, đề thi Lịch Sử 12 Học kì 1 năm 2021 – 2022 có đáp án (16 đề)

Bộ Đề kiểm tra, đề thi Lịch Sử 12 Học kì 1 năm 2021 – 2022 có đáp án (16 đề)

Bộ Đề kiểm tra, đề thi Lịch Sử 12 Học kì 1 năm 2021 – 2022 có đáp án (16 đề)

Phần dưới là list Bộ Đề kiểm tra, đề thi Lịch Sử 12 Học kì 1 năm 2021 – 2022 có đáp án ( 16 đề ). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Lịch Sử lớp 12 .

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1

Môn: Lịch Sử 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Tổ chức nào lãnh đạo nhân dân Ấn Độ đấu tranh giành độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Đảng Dân tộc. B. Đảng Quốc đại .
C. Đảng Dân chủ. D. Đảng Quốc dân .

Câu 2: Từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực là nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào dưới đây?

A. Cách mạng công nghiệp. B. Cách mạng chất xám .
C. Cách mạng công nghệ tiên tiến. D. Cách mạng xanh .

Câu 3: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ sớm nhất ở vùng nào của châu Phi?

A. Bắc Phi. B. Đông Phi .
C. Nam Phi. D. Tây Phi .

Câu 4: Năm 1945, nhân dân một số nước Đông Nam Á đã tranh thủ yếu tố thuận lợi nào để nổi dậy giành độc lập?

A. Quân phiệt Nhật Bản đầu hàng Đồng minh .
B. Phát xít Đức đầu hàng lực lượng Đồng minh .
C. Liên Xô đánh thắng quân phiệt Nhật Bản .
D. Quân Đồng minh giải giáp quân đội Nhật .

Câu 5: Với sự kiện 17 nước châu Phi được trao trả độc lập, lịch sử ghi nhận năm 1960 là

A. Năm châu Phi nổi dậy .
B. Năm châu Phi giải phóng .
C. Năm châu Phi thức tỉnh .
D. Năm châu Phi .

Câu 6: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập vào

A. tháng 8/1967. B. tháng 10/1967 .
C. tháng 9/1968. D. tháng 8/1976 .

Câu 7: Tháng 8/1961 Mĩ thành lập tổ chức “Liên minh vì tiến bộ” để

A. ngăn ngừa ảnh hưởng tác động của cách mạng Cuba .
B. chống lại trào lưu giải phóng dân tộc bản địa trên quốc tế .
C. chống lại Liên Xô và mạng lưới hệ thống những nước xã hội chủ nghĩa trên quốc tế .
D. tăng cường sự tác động ảnh hưởng nhằm mục đích khống chế, lôi kéo những nước Tây Âu .

Câu 8: Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở châu Phi được xếp vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vì chế độ phân biệt chủng tộc

A. là con đẻ của chủ nghĩa thực dân .
B. do thực dân thiết kế xây dựng và nuôi dưỡng .
C. là một hình thái của chủ nghĩa thực dân .
D. có quan hệ mật thiết với chủ nghĩa thực dân .

Câu 9: Chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã sau thắng lợi của của nhân dân các nước

A. Libi, Marốc. B. Gana, Ghinê .
C. Marốc, Xuđăng. D. Môdămbích, Ănggôla .

Câu 10: Ngày 26/1/1950 diễn ra sự kiện gì trong lịch sử Ấn Độ?

A. Cuộc khởi nghĩa của 2 vạn thủy binh ở Bom-bay .
B. Ấn Độ công bố độc lập và xây dựng nước cộng hòa .
C. Hai nhà nước tự trị Ấn Độ và Pakixtan được xây dựng .
D. Anh trao quyền tự trị cho Ấn Độ theo “ giải pháp Maobáttơn ” .

Đáp án

1 – B 2 – D 3 – A 4 – A 5 – D
6 – A 7 – A 8 – C 9 – D 10 – B

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Lịch Sử 12

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Hiến chương Liên hợp quốc và quyết định chính thức thành lập Liên hợp quốc được thông qua tại Hội nghị

A. Ianta ( 2/1945, Liên Xô ) .
B. Xan Phranxixcô ( 4/1945, Mĩ ) .
C. Pốtxđam ( 7/1945, Đức ) .
D. Matxcơva ( 12/1945, Liên Xô ) .

Câu 2: Trọng tâm của đường lối đổi mới ở Trung Quốc (1978 – 2000) là

A. tăng trưởng kinh tế tài chính .
B. tăng trưởng kinh tế tài chính, chính trị .
C. cải tổ chính trị .
D. tăng trưởng văn hóa truyền thống, giáo dục .

Câu 3: Quan hệ EU – Việt Nam được chính thức thiết lập

A. năm 1994. B. năm 1990 .
C. năm 1992. D. năm 1995 .

Câu 4: Theo “phương án Maobáttơn”, nước Ấn Độ của những người theo

A. Ấn Độ giáo. B. Phật giáo .
C. Hồi giáo. D. Kitô giáo .

Câu 5: Với sự kiện 17 nước châu Phi được trao trả độc lập, lịch sử ghi nhận năm 1960 là

A. Năm châu Phi nổi dậy .
B. Năm châu Phi giải phóng .
C. Năm châu Phi thức tỉnh .
D. Năm châu Phi .

Câu 6: Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là

A. Inđônêxia, Nước Ta, Lào. B. Campuchia, Malaixia, Brunây .
C. Inđônêxia, Xingapo, Malaixia. D. Miến Điện, Nước Ta, Philíppin .

Câu 7: Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vạch ra đường lối mới mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế – xã hội vào

A. tháng 9/1982. B. tháng 10/1987 .
C. tháng 12/1987. D. tháng 12/1978 .

Câu 8: Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm

A. 1946. B. 1947 .
C. 1949. D. 1948 .

Câu 9: Quốc gia khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là

A. Đức. B. Nhật Bản .
C. Anh. D. Mĩ. v

Câu 10: Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương (năm 1945) là

A. Tổ chức Y tế Thế giới. B. Tòa án Quốc tế .
C. Ngân hàng Thế giới. D. Quỹ Tiền tệ Quốc tế .

Câu 11: Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa của các nước Âu – Mĩ, ngoại trừ

A. xứ sở của những nụ cười thân thiện. B. Nhật Bản .
C. Xingapo. D. Philíppin .

Câu 12: Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 là ngả về phương Tây, khôi phục và phát triển quan hệ với các nước ở

A. châu Á. B. châu Âu .
C. châu Phi. D. châu Mĩ .

Câu 13: Nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản giai đoạn 1952 – 1973 là

A. liên minh ngặt nghèo với nước Mĩ .
B. quan hệ ngặt nghèo với những nước Khu vực Đông Nam Á .
C. hợp tác ngặt nghèo với Trung Quốc .
D. liên minh ngặt nghèo với những nước Tây Âu .

Câu 14: Xu thế toàn cầu hóa trên thế giới là hệ quả của

A. sự tăng trưởng quan hệ thương mại quốc tế .
B. cuộc cách mạng khoa học – công nghệ tiên tiến .
C. sự sinh ra của những công ty xuyên vương quốc .
D. quy trình thống nhất thị trường quốc tế .

Câu 15: Từ năm 1945 đến năm 1950, với sự viện trợ của Mĩ, nền kinh tế các nước Tây Âu

A. tăng trưởng nhanh gọn .
B. cơ bản có sự tăng trưởng .
C. tăng trưởng lờ đờ .
D. cơ bản được hồi sinh .

Câu 16: Học thuyết nào được coi như là mốc đánh dấu sự “trở về” châu Á của Nhật Bản?

A. Học thuyết Kaiphu .
B. Học thuyết Miyadaoa .
C. Học thuyết Phucưđa .
D. Học thuyết Hasimôtô .

Câu 17: Tại Quốc hội Mĩ (12/3/1947), Tổng thống Truman đề nghị

A. xây dựng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ( NATO ) .
B. trợ giúp nước Pháp lê dài cuộc cuộc chiến tranh Đông Dương .
C. thực thi Kế hoạch Mácsan, giúp Tây Âu phục hồi kinh tế tài chính .
D. viện trợ khẩn cấp 400 triệu USD cho Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì .

Câu 18: Hội nghị Ianta (2/1945) không quyết định

A. xây dựng tổ chức triển khai Liên hợp quốc nhằm mục đích duy trì độc lập, bảo mật an ninh quốc tế .
B. tàn phá tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức, chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản .
C. thỏa thuận hợp tác việc phân loại phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á .
D. đưa quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật Bản .

Câu 19: Xét về bản chất, toàn cầu hóa là

A. sự tăng trưởng nhanh gọn của quan hệ thương mại giữa những vương quốc trên quốc tế .
B. sự tăng cường sáp nhập và hợp nhất những công ti thành những tập đoàn lớn lớn trên toàn thế giới .
C. sự tăng lên can đảm và mạnh mẽ những mối liên hệ, ảnh hưởng tác động, nhờ vào lẫn nhau giữa những nước .
D. sự sinh ra của những tổ chức triển khai link kinh tế tài chính, thương mại, kinh tế tài chính quốc tế và khu vực .

Câu 20: Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện khởi đầu cuộc “Chiến tranh lạnh”?

A. Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman .
B. Đạo luật viện trợ quốc tế của Quốc hội Mĩ .
C. Diễn văn của Ngoại trưởng Mĩ Mácsan .
D. Chiến lược toàn thế giới của Tổng thống Mĩ Rudơven .

Câu 21: Sau khi giành được độc lập, nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh tế hướng nội với mục tiêu

A. Phục hồi sự tăng trưởng của những ngành công nghiệp nặng ở những nước .
B. nhanh gọn xóa bỏ nghèo nàn, lỗi thời, thiết kế xây dựng nền kinh tế tài chính tự chủ .
C. nhanh gọn vươn lên trở thành những nước công nghiệp mới ( NICs ) .
D. thôi thúc vận tốc tăng trưởng của những ngành công nghiệp nhẹ trong nước .

Câu 22: Trong chiến lược “Cam kết và mở rộng” (từ thập niên 90 của thế kỉ XX), để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, Mĩ

A. sử dụng lực lượng quân đội mạnh .
B. tăng cường tính năng động của nền kinh tế tài chính .
C. sử dụng khẩu hiệu “ thôi thúc dân chủ ” .
D. dùng khẩu hiệu chống chủ nghĩa khủng bố .

Câu 23: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nền kinh tế các nước tư bản có sự tăng trưởng khá liên tục sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. do bóc lột hệ thống thuộc địa.

B. nhờ có sự tự kiểm soát và điều chỉnh kịp thời .
C. do giảm ngân sách cho quốc phòng .
D. nhờ giá nguyên, nguyên vật liệu giảm .

Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân góp phần thúc đẩy sự phát triển của Tây Âu thành trung tâm kinh tế – tài chính của thế giới?

A. Ngân sách chi tiêu cho quốc phòng thấp ( 1 % GDP ) .
B. Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật vào sản xuất .
C. Tận dụng tốt những yếu tố bên ngoài .
D. Vai trò chỉ huy, quản lí có hiệu suất cao của nhà nước .

Câu 25: Cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày nay đã đưa con người bước sang một nền văn minh mới, thường được gọi là

A. “ văn minh nông nghiệp ” .
B. “ văn minh thông tin ” .
C. “ văn minh công nghiệp ” .
D. “ văn minh thương mại ” .

Câu 26: Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX là

A. cục diện “ Chiến tranh lạnh ” .
B. xu thế toàn thế giới hóa .
C. sự hình thành những liên minh kinh tế tài chính .
D. sự sinh ra những khối quân sự chiến lược trái chiều .

Câu 27: Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949 đã

A. buộc những nước phương Tây phải đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô .
B. chứng tỏ Liên Xô là nước tiên phong sản xuất thành công xuất sắc bom nguyên tử .
C. phá thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mĩ .
D. làm đảo lộn trọn vẹn kế hoạch toàn thế giới của Mĩ .

Câu 28: Quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945) và những thỏa thuận sau đó giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới vì

A. những nước tham chiến được hưởng nhiều quyền lợi và nghĩa vụ sau cuộc chiến tranh .
B. đã dẫn tới sự giải thể của chủ nghĩa thực dân ở những thuộc địa .
C. làm cho cục diện hai cực, hai phe được xác lập trên toàn quốc tế .
D. đã phân loại xong phạm vi ảnh hưởng giữa những nước thắng trận .

Câu 29: Một trong những biểu hiện Liên Xô là thành trì của cách mạng thế giới từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là

A. tích cực giúp sức những nước xã hội chủ nghĩa .
B. trực tiếp cạnh tranh đối đầu với những cường quốc phương Tây .
C. làm phá sản trọn vẹn kế hoạch toàn thế giới của Mĩ .
D. thôi thúc sự hình thành xu thế hợp tác toàn thế giới .

Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phải là xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt?

A. Sự tăng trưởng và ảnh hưởng tác động to lớn của những công ty độc quyền xuyên vương quốc .
B. Trật tự quốc tế mới đang trong quy trình hình thành theo khuynh hướng đa cực .
C. Hòa bình quốc tế được củng cố nhưng ở nhiều khu vực lại không không thay đổi .
D. Các vương quốc kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch, tập trung chuyên sâu vào tăng trưởng kinh tế tài chính .

Câu 31: Điểm khác biệt có ý nghĩa quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á trước và sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. từ chưa có vị thế quốc tế trở thành khu vực được quốc tế coi trọng .
B. từ quan hệ khác biệt đã tăng nhanh hợp tác trong khuôn khổ ASEAN .
C. từ những nước nghèo nàn trở thành những nước có nền kinh tế tài chính tăng trưởng .
D. từ những nước thuộc địa trở thành những vương quốc độc lập .

Câu 32: Sự kiện ngày 11/9/2001 ở nước Mĩ cho thấy

A. trái đất đang phải đương đầu với một rủi ro tiềm ẩn và thử thách lớn .
B. tự do, hợp tác không phải là xu thế chủ yếu của quan hệ quốc tế .
C. cục diện hai cực trong quan hệ quốc tế chưa trọn vẹn chấm hết .
D. thực trạng Chiến tranh lạnh vẫn còn tiếp nối ở nhiều nơi .

Câu 33: Yếu tố nào không dẫn đến sự xuất hiện xu thế hòa hoãn Đông – Tây (đầu những năm 70 của thế kỉ XX)?

A. Sự ngày càng tăng can đảm và mạnh mẽ của xu thế toàn thế giới hóa .
B. Sự cải tổ quan hệ giữa Liên Xô và Mĩ .
C. Sự bất lợi do thực trạng cạnh tranh đối đầu giữa hai phe .
D. Hợp tác xử lý những yếu tố toàn thế giới .

Câu 34: Biến đổi nào của khu vực Đông Bắc Á trong 10 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ địa – chính trị thế giới?

A. Nhật Bản tăng trưởng “ thần kì ”, trở thành nền kinh tế tài chính lớn thứ hai quốc tế .
B. Nước Cộng hòa Nhân dân Nước Trung Hoa sinh ra, đi theo con đường xã hội chủ nghĩa .
C. Nước Hàn trở thành “ con rồng ” kinh tế tài chính điển hình nổi bật nhất của khu vực Đông Bắc Á .
D. Nước Hàn, Hồng Công và Đài Loan trở thành “ con rồng ” kinh tế tài chính của châu Á .

Câu 35: Từ năm 1973 đến năm 1991, điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là

A. tăng cường quan hệ với những nước Khu vực Đông Nam Á, tổ chức triển khai ASEAN .
B. không còn chú trọng hợp tác với Mĩ và những nước Tây Âu .
C. chỉ coi trọng quan hệ với những nước Tây Âu và Nước Hàn .
D. chú trọng tăng trưởng quan hệ với những nước ở khu vực Đông Bắc Á .

Câu 36: Nguyên tắc quan trọng nào của tổ chức Liên hợp quốc cũng là điều khoản Hiệp ước Bali (1976)?

A. Thu hẹp sự chênh lệch về trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính giữa những nước .
B. Tăng cường hợp tác tổng lực về kinh tế tài chính, chính trị, xã hội .
C. Sự nhất trí của 5 nước lớn ( Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc ) .
D. Giải quyết những tranh chấp bằng giải pháp tự do .

Câu 37: Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Sự suy yếu của những nước đế quốc chủ nghĩa phương Tây .
B. Ý thức độc lập và sự vững mạnh của những lực lượng dân tộc bản địa .
C. Thắng lợi của phe Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít .
D. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng tăng trưởng .

Câu 38: Sự khác biệt căn bản giữa Chiến tranh lạnh với các cuộc chiến tranh thế giới đã diễn ra trong thế kỉ XX là

A. Chiến tranh lạnh diễn ra đa phần ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương .
B. Chiến tranh lạnh diễn ra trên nhiều nghành nghề dịch vụ, rừ xung đột quân sự chiến lược giữa Liên Xô và Mĩ .
C. Chiến tranh lạnh chỉ đa phần diễn ra trên nghành quân sự chiến lược giữa hai siêu cường Xô – Mĩ .
D. Mâu thuẫn giữa Liên Xô – Mĩ về yếu tố thuộc địa là nguyên do sâu xa dẫn đến cuộc chiến tranh .

Câu 39: Việt Nam có thể học hỏi được gì từ kinh nghiệm cải cách – mở cửa của Trung Quốc?

A. Kiên trì nguyên tắc nhà nước của dân, thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội mang rực rỡ Nước Ta .
B. Mở cửa, hội nhập quốc tế ; vận dụng những thành tựu của khoa học kĩ thuật vào sản xuất .
C. Chuyển quy mô kinh tế tài chính nông nghiệp tập thể sang kinh tế thị trường .
D. Xây dựng quy mô nhà nước dân chủ chủ nghĩa, lấy tăng trưởng chính trị làm TT .

Câu 40: Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc nào dưới đây của Liên hợp quốc để giải quyết vấn đề Biển Đông?

A. Bình đẳng chủ quyền lãnh thổ và quyền tự quyết của những dân tộc bản địa .
B. Không can thiệp vào việc làm nội bộ của bất kể nước nào .
C. Giải quyết những tranh chấp quốc tế bằng giải pháp tự do .
D. Tôn trọng toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và độc lập chính trị của những nước .

Đáp án

1 – B 2 – A 3 – B 4 – A 5 – D 6 – A 7 – D 8 – C
9 – D 10 – B 11 – A 12 – A 13 – A 14 – B 15 – D 16 – C
17 – D 18 – D 19 – C 20 – A 21 – B 22 – C 23 – B 24 – A
25 – B 26 – A 27 – C 28 – C 29 – A 30 – A 31 – D 32 – A
33 – D 34 – B 35 – A 36 – D 37 – B 38 – B 39 – B 40 – C

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1

Môn: Lịch Sử 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Sau khi về Việt Nam (đầu năm 1941), Nguyễn Ái Quốc đã chọn Cao Bằng làm nơi xây dựng

A. Khu giải phóng Việt Bắc .
B. TT chỉ huy kháng chiến .
C. sở chỉ huy những chiến dịch .
D. căn cứ địa cách mạng .

Câu 2: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5/1941) được họp tại

A. Bà Điểm ( Gia Định ). B. Bắc Sơn ( Thành Phố Lạng Sơn ) .
C. Pác Bó ( Cao Bằng ). D. Chiêm Hóa ( Tuyên Quang ) .

Câu 3: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của

A. Võ Nguyên Giáp. B. Hồ Chí Minh .
C. Văn Tiến Dũng. D. Phạm Văn Đồng .

Câu 4: Đêm 9/3/1945 diễn ra sự kiện lịch sử nào dưới đây?

A. Nhật thay máu chính quyền Pháp trên toàn Đông Dương .
B. Đội Nước Ta Truyên truyền Giải phóng quân được xây dựng .
C. Nhật vượt biên giới Việt – Trung, đánh chiếm TP Lạng Sơn .
D. Đảng bộ Nam Kì lãnh đạo nhân dân nổi dậy đấu tranh .

Câu 5: Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng vì đây là nơi có

A. lực lượng vũ trang tăng trưởng vững mạnh .
B. địa hình thuận tiện để tăng trưởng lực lượng .
C. nhiều địa thế căn cứ du kích đã được kiến thiết xây dựng .
D. những tổ chức triển khai cứu quốc đã được xây dựng .

Câu 6: Ngày 19/8/1945 được chọn là ngày Cách mạng tháng Tám thành công vì đây là ngày diễn ra sự kiện

A. khởi nghĩa giành chính quyền sở tại thắng lợi trọn vẹn ở Thành Phố Hà Nội .
B. địa phương ở đầu cuối trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành được chính quyền sở tại .
C. xây dựng nhà nước cách mạng lâm thời .
D. vua Bảo Đại thoái vị, chấm hết chính sách phong kiến ở Nước Ta .

Câu 7: Nội dung nào không phản ánh đúng nội dung của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5/1941)?

A. Thành lập mặt trận Nước Ta độc lập liên minh .
B. Khẳng định trách nhiệm hầu hết trước mắt của cách mạng là giải phóng dân tộc bản địa .
C. Đề ra khẩu hiệu “ Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo ” .
D. Phát động cao trào “ Kháng Nhật, cứu nước ” làm tiền đề cho Tổng khởi nghĩa .

Câu 8: Nội dung nào không phản ánh đúng nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Dân tộc Nước Ta có truyền thống lịch sử yêu nước chống ngoại xâm .
B. Đảng cộng sản Đông Dương đề ra đường lối cách mạng đúng đắn .
C. Chiến thắng của quân Đồng minh trong cuộc cuộc chiến tranh chống phát xít .
D. Sự ủng hộ, giúp sức của Trung Quốc, Liên Xô và những nước dân chủ nhân dân .

Câu 9: Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 kết thúc khi

A. quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật .
B. thực dân Pháp khởi đầu nổ súng xâm lược trở lại Nước Ta .
C. Nhật cùng thực dân Anh chống phá chính quyền sở tại cách mạng .
D. Nhật giao Đông Dương cho quân Trung Hoa Dân quốc .

Câu 10: Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay là

A. thiết kế xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là trách nhiệm số 1 .
B. tăng cường liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương .
C. tích hợp đấu tranh quân sự chiến lược với đấu tranh chính trị, ngoại giao .

D. kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại.

Đáp án

1 – D 2 – C 3 – B 4 – A 5 – B
6 – A 7 – D 8 – D 9 – A 10 – D

Xem thêm những đề thi Lịch Sử lớp 12 tinh lọc, có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

Tin liên quan

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Vật lý năm 2022 – Đề thi cùng đáp án chi tiết

tuyensinh

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 – 2020

tuyensinh

Ôn Tập Thi Học Kì 1 Hóa Học 12

tuyensinh