TUYỂN SINH VÀ NGHỀ NGHIỆP
Image default
ÔN TẬP KIẾN THỨC

Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 năm 2017-2018 có đáp án

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2017 – 2018

MÔN: SINH HỌC 12

( 40 câu trắc nghiệm )

Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh : …………………………………………………………… Lớp ………………………..
Câu 1 : Ở mối quan hệ sinh thái nào sau đây, một loài bị hại và một loài trung tính ?
A. Quan hệ vật ăn thịt – con mồi. B. Quan hệ ức chế cảm nhiễm .
C. Quan hệ hội sinh. D. Quan hệ vật kí sinh – vật chủ .
Câu 2 : Trong cùng một ao nuôi cá người ta thường nuôi ghép cá mè trắng, cá mè hoa, cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá rô phi, … có những ổ sinh thái xanh dinh dưỡng khác nhau đa phần nhằm mục đích mục tiêu
A. làm tăng tính đa dạng sinh học trong ao. B. giảm dịch bệnh .
C. tận thu nguồn thức ăn tối đa trong ao. D. giảm sự đa dạng sinh học trong ao .
Câu 3 : Đặc điểm nào sau đây về sự phân tầng của những loài sinh vật trong quần xã rừng mưa nhiệt đới gió mùa là đúng ?
A. Các loài thực vật phân bổ theo tầng còn những loài động vật hoang dã không phân bổ theo tầng .
B. Sự phân tầng của những loài thực vật kéo theo sự phân tầng của những loài động vật hoang dã .
C. Các loài thực vật hạt kín không phân bổ theo tầng còn những loài khác phân bổ theo tầng .
D. Sự phân tầng của thực vật và động vật hoang dã không nhờ vào vào những tác nhân sinh thái xanh .
Câu 4 : Khi nói về độ phong phú của quần xã, Kết luận nào sau đây không đúng ?
A. Độ phong phú của quần xã nhờ vào vào điều kiện kèm theo sống của thiên nhiên và môi trường .
B. Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, độ phong phú của quần xã tăng dần .
C. Quần xã có độ phong phú càng cao thì thành phần loài càng dễ bị dịch chuyển .
D. Độ phong phú của quần xã càng cao thì sự phân hóa ổ sinh thái xanh càng mạnh .
Câu 5 : Một quần thể thực vật gồm có có 300 thành viên có kiểu gen BB, 500 thành viên có kiểu gen Bb, 200 thành viên có kiểu gen bb. Tần số alen B và b trong quần thể lần lượt là
A. B = 0,2 ; b = 0,8. B. B = 0,45 ; b = 0,55. C. B = 0,5 ; b = 0,5. D. B = 0,55 ; b = 0,45 .
Câu 6 : Khi nói về số lượng giới hạn sinh thái xanh, Kết luận nào sau đây đúng ?
A. Giới hạn sinh thái xanh là khoảng chừng giá trị xác lập của một tác nhân sinh thái xanh mà trong khoảng chừng đó sinh vật hoàn toàn có thể sống sót và tăng trưởng không thay đổi theo thời hạn .
B. Giới hạn sinh thái xanh là khoảng chừng thuận tiện của một tác nhân sinh thái xanh mà trong khoảng chừng đó sinh vật sống sót và tăng trưởng .
C. Khoảng thuận tiện là khoảng chừng của những tác nhân sinh thái xanh gây ức chế cho hoạt động giải trí sinh lí của sinh vật .
D. Khoảng chống chịu là khoảng chừng của những tác nhân sinh thái xanh ở mức độ tương thích, bảo vệ cho sinh vật thực thi những công dụng tốt nhất .
Câu 7 : Chim mỏ đỏ đậu trên sống lưng và nhặt những loài kí sinh trên mình của linh dương làm thức ăn. Mối quan hệ giữa chim mỏ đỏ và linh dương thuộc mối quan hệ :
A. Hợp tác. B. Hội sinh .
C. Sinh vật ăn sinh vật khác. D. Cộng sinh .
Câu 8 : Điều nào sau đây không đúng với loài đặc trưng trong quần xã :
A. Chỉ có ở mặt ở quần xã đó mà không có ở những quần xã khác .
B. Có vùng phân bổ hẹp và ít gặp trong quần xã .
C. Có số lượng nhiều hơn hẳn những loài khác và có vai trò quan trọng trong quần xã so với những loài khác .
D. Có thể là một loài lợi thế trong quần xã .

Câu 9: Ví dụ nào sau đây thể hiện mối quan hệ hỗ trợ cùng loài?

A. Các con bồ nông xếp thành hàng để bắt cá .
B. Các con đực tranh giành con cháu trong mùa sinh sản .
C. Các con hổ tranh giành nhau thức ăn .
D. Khi thiếu thức ăn, ở 1 số ít động vật hoang dã sử dụng thành viên cùng loài làm thức ăn .
Câu 10 : Khoảng giá trị của tác nhân sinh thái xanh gây ức chế hoạt động giải trí sinh lí so với khung hình sinh vật nhưng chưa gây chết được gọi là :
A. Khoảng doanh thu. B. Ổ sinh thái xanh. C. Khoảng chống chịu. D. Giới hạn sinh thái xanh

Sở GD-ĐT Tỉnh Phú Yên                                                   Kiểm tra HKII – Năm học 2017-2018

Tr­ường THCS & THPT Võ Nguyên Giáp                       Môn: Sinh học        Thời gian: 45 phút

Họ tên học viên :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Lớp : 12 … … MĐ : 01 Điểm :
Câu 1. Theo Đacuyn, hình thành loài mới diễn ra theo con đường
A. cách li địa lí. B. cách li sinh thái xanh. C. tinh lọc tự nhiên. D. phân li tính trạng .
Câu 2. Nhóm sinh vật nào dưới đây có nhiệt độ khung hình không đổi khác theo nhiệt độ thiên nhiên và môi trường ?
A. Lưỡng cư. B. Cá xương. C. Thú. D. Bò sát .
Câu 3. Sử dụng chuỗi thức ăn sau để xác lập hiệu suất sinh thái xanh của sinh vật tiêu thụ bậc 2 so với sinh vật tiêu thụ bậc 1 là : Sinh vật sản xuất ( 2,1. 106 calo ) → sinh vật tiêu thụ bậc 1 ( 1,2. 104 calo ) → sinh vật tiêu thụ bậc 2 ( 1,1. 102 calo ) → sinh vật tiêu thụ bậc 3 ( 0,5. 102 calo )
A. 0,57 % B. 0,92 % C. 0,0052 % D. 45,5 %
Câu 4. Nếu size của quần thể xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể sẽ suy thoái và khủng hoảng và dễ bị diệt vong vì nguyên do chính là :
A. sức sinh sản giảm. B. mất hiệu suất cao nhóm .
C. gen lặn có hại bộc lộ. D. không kiếm đủ ăn .
Câu 5. Theo Đácuyn, chính sách tiến hoá là sự tích luỹ những
A. biến dị có lợi, đào thải những biến dị có hại dưới tính năng của tinh lọc tự nhiên .
B. đặc tính thu được trong đời sống thành viên dưới tính năng của tinh lọc tự nhiên .
C. đặc tính thu được trong đời sống thành viên dưới tính năng của ngoại cảnh .
D. đặc tính thu được trong đời sống thành viên dưới tính năng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động giải trí .
Câu 6. Tuổi quần thể là :
A.tuổi thọ trung bình của thành viên. B.tuổi trung bình của những thành viên trong quần thể .
C.thời gian sống trong thực tiễn của thành viên. D.thời gian quần thể sống sót ở sinh cảnh .
Câu 7. Dòng nguồn năng lượng trong những hệ sinh thái được truyền theo con đường phổ cập là
A.năng lượng ánh sáng mặt trời → sinh vật tự dưỡng → sinh vật dị dưỡng → nguồn năng lượng trở lại thiên nhiên và môi trường
B.năng lượng ánh sáng mặt trời → sinh vật tự dưỡng → sinh vật sản xuất → nguồn năng lượng trở lại môi trường tự nhiên
C.năng lượng ánh sáng mặt trời → sinh vật tự dưỡng → sinh vật ăn thực vật → nguồn năng lượng trở lại môi trường tự nhiên
D.năng lượng ánh sáng mặt trời → sinh vật tự dưỡng → sinh vật ăn động vật hoang dã → nguồn năng lượng trở lại thiên nhiên và môi trường
Câu 8. Cơ quan tương đương là những cơ quan
A.có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái tương tự như .
B.cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên khung hình, hoàn toàn có thể thực thi những công dụng khác nhau .
C.cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau .
D.có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên khung hình, có kiểu cấu trúc giống nhau .
Câu 9. Hình thành loài bằng con đường địa lí thường xảy ra so với loài
A. động vật hoang dã bậc cao B. động vật hoang dã bậc thấp

C. thực vật bậc cao và bậc thấp                                                           D. động vật có khả năng phát tán mạnh

Câu 10. Hoá thạch cổ nhất của người H.sapiens được phát hiện ở đâu ?
A. Châu Phi B. Châu Á C. Châu Úc D. Châu Mỹ

— Mời các bạn tải về tài liệu Đề thi học kỳ 2 Sinh học 12 năm 2017-2018 để xem các phần còn lại của đề thi —

Tin liên quan

Tinh giản chương trình giáo dục, học sinh có đủ kiến thức để thi?

tuyensinh

Suy nghĩ của tớ về năm lớp 12

tuyensinh

Tổng hợp kiến thức môn Lịch sử lớp 12

tuyensinh