TUYỂN SINH VÀ NGHỀ NGHIỆP
Image default
ÔN TẬP KIẾN THỨC

90 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 12

Ngày đăng : 14/06/2017, 15 : 36

VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 90 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học môn Công nghệ lớp 12 Câu Cuộn cảm phân làm A Cao tần, trung tần B Cao tần, âm tần C Âm tần, trung tần D Cao tần, âm tần, trung tần Câu Công dụng tụ điện là: A Ngăn cách dòng điện xoay chiều cho dòng điện chiều qua B Cho biết mức độ cản trở dòng điện C Ngăn cách dòng điện chiều cho dòng điện xoay chiều qua D Hạn chế điều chỉnh dòng điện phân chia điện áp mạch điện Câu Tirixto dẫn điện khi: A UAK ≥, UGK ≤ B UAK >, UGK > C UAK ≤, UGK ≥ D UAK ≤, UGK ≤ Câu Công dụng tranzito A Để khuếch đại tín hiệu, tạo sóng, tạo xung B Được dùng mạch chỉnh lưu có điều khiển C Dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều D Dùng mạch điện tử điều khiển ánh sáng Câu Linh kiện điện tử có điện cực A1, A2: A Triac B Điac C Tirixto Câu Để phân loại tụ điện người ta vào: A Vật liệu làm vỏ tụ điện B Vật liệu làm hai cực tụ điện C Vật liệu làm chân tụ điện D Vật liệu làm lớp điện môi Câu Hãy chọn câu Đúng A Triac Điac có cấu tạo hoàn toàn giống B Triac có ba cực là: A1, A2 G, Điac có hai cực là: A1 A2 C Triac có ba cực là: A, K G, Điac có hai cực là: A K D Triac có hai cực là: A1, A2, Điac có ba cực là: A1, A2 G D Tranzito VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu Một điện trở có vòng màu là: Đỏ, đỏ, đỏ, nâu Thì trị số điện trở là: A 22 x 102  + 1% B 22 x 102  + 2% C 20 x 102  + 20% D 12 x 102  + 2% Câu Điốt bán dẫn có A lớp tiếp giáp p – n B lớp tiếp giáp p – n C lớp tiếp giáp p – n D lớp tiếp giáp p – n Câu 10 Chức tranzito A Là linh kiện điện tử dùng để tạo sóng B Là linh kiện điện tử dùng để tạo xung C Là linh kiện điện tử dùng để chỉnh lưu D Là linh kiện điện tử dùng để khuếch đại tín hiệu Câu 11 Chọn câu sai: Điện trở linh kiện điện tử dùng để A Khuếch đại dòng điện B Phân chia dòng điện C Hạn chế dòng điện D Phân chia điện áp mạch Câu 12 Trong lớp tiếp giáp p – n A Dòng điện có chiều tự B Không có dòng điện qua lớp tiếp giáp C Dòng điện chủ yếu từ n sang p D Dòng điện chủ yếu từ p sang n Câu 13 Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ có A điốt B điốt C điốt D điốt Câu 14 Hiện tượng cộng hưởng điện xảy mắc phối hợp: A Cuộn cảm với tụ điện B Cuộn cảm với điện trở C Điốt tranzito D Tụ điện với điện trở Câu 15 Loại tụ điện sử dụng cho điện chiều phải mắc cực? A Tụ hóa B Tụ xoay C Tụ giấy D Tụ gốm Câu 16 Một điện trở có giá trị 26 x 103 MΩ ± 10% Hãy chọn giá trị vạch màu tương ứng A Đỏ, xanh lam, cam, nhũ bạc B Đỏ, xanh lam, trắng, nhũ bạc VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C Đỏ, xanh lam, tím, nhũ bạc D Đỏ, xanh lam, vàng, nhũ bạc Câu 17 Một Tirixto có số lớp tiếp giáp bán dẫn là: A lớp B lớp C lớp D lớp Câu 18 Công dụng cuộn cảm là: A Ngăn chặn dòng điện cao tần, dẫn dòng điện chiều, lắp mạch cộng hưởng B Ngăn chặn dòng điện chiều, dẫn dòng điện cao tần, lắp mạch cộng hưởng C Phân chia điện áp hạn chế dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn cảm D Ngăn chặn dòng điện cao tần, mắc với điện trở tạo thành mạch cộng hưởng Câu 19 Một điện trở có vòng màu theo thứ tự: nâu, xám, vàng, xanh lục Trị số điện trở A 18 x104 Ω ±0,5% B 18 x104 Ω ±1% C 18 x103 Ω ±0,5% D 18 x103 Ω ±1% Câu 20 Một điện trở có vòng màu theo thứ tự: cam, đỏ, vàng, ngân nhũ Trị số điện trở A 32 x104 Ω ±10% B 32 x104 Ω ±1 C 32 x104 Ω ±5% D 32 x104 Ω ±2% Câu 21 Một điện trở có giá trị 56×109 Ω ±10% Vạch màu tương ứng theo thứ tự A Xanh lục, xanh lam, trắng, ngân nhũ B Xanh lục, xanh lam, tím, kim nhũ C Xanh lam, xanh lục, tím, ngân nhũ D Xanh lam, xanh lục, trắng, kim nhũ Câu 22 Vạch thứ tư điện trở có bốn vòng màu có ghi màu kim nhũ sai số điện trở là: A 2% B 5% C 10% D 20% Câu 23 Trong nhóm linh kiện điện tử sau đây, đâu nhóm toàn linh kiện tích cực? A Điôt, tranzito, tirixto, triac B Điện trở, tụ điện, cuộn cảm, điôt C Tụ điện, điôt, tranzito, IC, điac D Tranzito, IC, triac, điac, cuộn cảm Câu 24 Trị số điện trở: A Cho biết mức độ cản trở dòng điện điện trở VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Cho biết khả tích lũy lượng điện trường tụ điện có điện áp đặt lên hai cực tụ C Cho biết khả tích lũy lượng từ trường cuộn cảm có dòng điện chạy qua D Cho biết khả tích lũy lượng từ trường tụ điện có dòng điện chạy qua Câu 25 Trị số điện dung: A Cho biết mức độ cản trở dòng điện điện trở B Cho biết khả tích lũy lượng điện trường tụ điện có điện áp đặt lên hai cực tụ C Cho biết khả tích lũy lượng từ trường cuộn cảm có dòng điện chạy qua D Cho biết khả tích lũy lượng từ trường tụ điện có dòng điện chạy qua Câu 26 Trị số điện cảm: A Cho biết mức độ cản trở dòng điện điện trở B Cho biết khả tích lũy lượng điện trường tụ điện có điện áp đặt lên hai cực tụ C Cho biết khả tích lũy lượng từ trường cuộn cảm có dòng điện chạy qua D Cho biết khả tích lũy lượng từ trường tụ điện có dòng điện chạy qua Câu 27 Công suất định mức là: A Công suất tiêu hao điện trở mà chịu đựng thời gian dài B Trị số điện áp lớn cho phép đặt lên hai cực tụ mà đảm bảo an toàn C Đại lượng biểu cản trở tụ điện dòng điện chạy qua D Đại lượng biểu cản trở cuộn cảm dòng điện chạy qua Câu 28 Điện áp định mức là: A Công suất tiêu hao điện trở mà chịu đựng thời gian dài VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Trị số điện áp lớn cho phép đặt lên hai cực tụ mà đảm bảo an toàn C Đại lượng biểu cản trở tụ điện dòng điện chạy qua D Đại lượng biểu cản trở cuộn cảm dòng điện chạy qua Câu 29 Dung kháng tụ điện là: A Công suất tiêu hao điện trở mà chịu đựng thời gian dài B Trị số điện áp lớn cho phép đặt lên hai cực tụ mà đảm bảo an toàn C Đại lượng biểu cản trở tụ điện dòng điện chạy qua D Đại lượng biểu cản trở cuộn cảm dòng điện chạy qua Câu 30 Cảm kháng cuộn cảm là: A Trị số điện áp lớn cho phép đặt lên hai cực tụ mà đảm bảo an toàn B Đại lượng biểu cản trở cuộn cảm dòng điện chạy qua C Đại lượng biểu cản trở tụ điện dòng điện chạy qua D Công suất tiêu hao điện trở mà chịu đựng thời gian dài Câu 31 hiệu điện trở thay đổi theo điện áp A B C TH D V Câu 32 hiệu tụ hóa mạch điện A B C D Câu 33 hiệu cuộn cảm có lõi sắt từ mạch điện A B C D VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 34 hiệu Tranzito NPN A B C C D C B B E E Câu 35 Triac có điện cực A Emitơ (E); Bazơ (B); Colectơ (C) B A1 ; A2 C A1 ; A2 ; Cực điều khiển (G ) D Anốt (A); Catốt (K); cực điều khiển (G) Câu 36 Ký hiệu thuộc loại nào? A Tụ bán chỉnh B Tụ cố định Câu 37 Đặt vào hai đầu tụ điện C = 10-4  C Tụ hóa D Tụ xoay (F) hiệu điện xoay chiều tần số 100Hz, dung kháng tụ điện : A ZC = 200 B ZC = 100 C ZC = 5 D ZC = 50 Câu 38 Công thức xác định dung kháng tụ điện C mắc vào dòng điện xoay chiều có tần số f A XC =  fC B XC =  fC C XC = 2fC D XC = fC Câu 39 Công thức xác định cảm kháng cuộn cảm L mắc vào dòng điện xoay chiều có tần số f là: A XL =  fL B XL =  fL C XL = 2fL D XL = fL Câu 40 Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa cuộn cảm tăng lên lần dung kháng cuộn cảm: A Tăng lên lần B Tăng lên lần Câu 41 Đặt vào hai đầu tụ dung kháng tụ điện là: C= C Giảm lần D Giảm lần 104 (F) hiệu điện xoay chiều tần số 100 Hz, 2 VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A XC = 200  B XC = 100  C XC = 50  Câu 42 hiệu hình vẽ bên loại linh kiện điện tử nào? A Tụ điện có điện dung thay đổi B Tụ điện có điện dung cố định C Tụ điện bán chỉnh D Tụ điện tinh chỉnh Câu 43 Điện trở có công dụng: A Điều chỉnh dòng điện phân chia điện áp B Ngăn cách dòng điện chiều cho dòng điện xoay chiều qua C Dẫn dòng điện chiều chặn dòng điện cao tần D Khuếch đại tín hiệu, tạo sóng, tạo xung Câu 44 Đây hiệu linh kiện nào? A Chiết áp B Tụ điện C Cuộn cảm D Điện trở Câu 45 Đây hiệu linh kiện nào? A Chiết áp B Tụ điện C Cuộn cảm D Điện trở Câu 46 Đơn vị điện dung là: A Fara (F) B Henry (H) C Ôm (  ) D Oát (W) C Ôm (  ) D Oát (W) Câu 47 Đơn vị điện cảm là: A Fara (F) B Henry (H) Câu 48 Điôt có dây dẫn điện cực: A Anôt ( A ); Catôt ( K ) B Cực E; cực C; cực B C Anôt ( A ); Catôt ( K ); cực G D A1; A2 G Câu 49 Tranzito có dây dẫn điện cực: D XC = 25  VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Anôt ( A ); Catôt ( K ) B Cực E; cực C; cực B C Anôt ( A ); Catôt ( K ); cực G D A1; A2 G Câu 50 Tirixto có dây dẫn điện cực: A Anôt ( A ); Catôt ( K ) B Cực E; cực C; cực B C Anôt ( A ); Catôt ( K ); cực G D A1; A2 G Câu 51 Triac có dây dẫn điện cực: A Anôt ( A ); Catôt ( K ) B Cực E; cực C; cực B C Anôt ( A ); Catôt ( K ); cực G D A1; A2 G Câu 52 Điôt tiếp điểm có chức năng: A Dùng để tách sóng trộn tần B Dùng để chỉnh lưu C Dùng để ổn định điện áp chiều D Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều Câu 53 Điôt tiếp mặt có chức năng: A Dùng để tách sóng trộn tần B Dùng để chỉnh lưu C Dùng để ổn định điện áp chiều D Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều Câu 54 Điôt ổn áp (Zêne) có chức năng: A Dùng để tách sóng trộn tần B Dùng để chỉnh lưu C Dùng để ổn định điện áp chiều D Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều Câu 55 Điôt chỉnh lưu có chức năng: A Dùng để tách sóng trộn tần B Dùng để chỉnh lưu C Dùng để ổn định điện áp chiều D Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều Câu 56 Linh kiện điện tử có tiếp giáp P – N là: VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Điôt B Tranzito C Tirixto D Triac Câu 57 Linh kiện điện tử có tiếp giáp P – N là: A Điôt B Tranzito C Tirixto D Triac Câu 58 Linh kiện điện tử có tiếp giáp P – N là: A Điôt B Tranzito C Tirixto D Triac Câu 59 Đây hiệu linh kiện nào: A Điôt B Tirixto A K C Triac D Điac G Câu 60 Đây hiệu linh kiện nào: A Điôt B Tirixto A K C Triac D Điac Câu 61 Hình bên là: A hiệu Tranzito PNP B hiệu Tranzito NPN P E C Cấu tạo Tranzito PNP N C B D Cấu tạo Tranzito NPN Câu 62 Hình bên là: A hiệu Tranzito PNP B hiệu Tranzito NPN C Cấu tạo Tranzito PNP D Cấu tạo Tranzito NPN Câu 63 Chức mạch chỉnh lưu là: E N P B C VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều B Biến đổi dòng điện chiều thành dòng điện xoay chiều C Ổn định điện áp xoay chiều D Ổn định dòng điện điện áp chiều Câu 64 Trong nhận xét sau mạch chỉnh lưu nửa chu kì, nhận xét không xác? A Mạch điện tương đương với nguồn chiều có cực dương nằm phía anôt điôt chỉnh lưu B Mạch điện đơn giản, dùng điôt C Mạch điện làm việc nửa chu D Dạng sóng có tần số gợn sóng 50Hz, khó lọc Câu 65 Nhược điểm mạch chỉnh lưu hai nửa chu dùng điôt là: A Mỗi điôt phải chịu điện áp ngược cao biến áp nguồn phải có yêu cầu đặc biệt B Điện áp chiều lấy tải có độ gợn sóng nhỏ C Dạng sóng có tần số gợn sóng cao (khoảng 100Hz) nên khó lọc D Vì hai điôt phải luân phiên làm việc nên dạng sóng hai điôt thường không biên độ Câu 66 Trong mạch chỉnh lưu cầu phải dùng tối thiểu điôt? A Một điôt B Hai điôt C Ba điôt D Bốn điôt Câu 67 Điểm giống mạch chỉnh lưu hai nửa chu dùng hai điôt mạch chỉnh lưu cầu là: A Dạng sóng giống nhau, có tần số gợn sóng 100Hz B Sử dụng máy biến áp nguồn giống C Các điôt chịu điện áp ngược gấp đôi D Dạng sóng có tần số gợn sóng nhỏ nên dễ lọc Câu 68 Trong sơ đồ mạch điện sau đây, sơ đồ hình mạch chỉnh lưu cầu? VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 69 Trong mạch chỉnh lưu cầu, có điôt bị đánh thủng mắc ngược chiều tượng xảy ra? A Cuộn thứ cấp biến áp nguồn bị ngắn mạch, làm cháy biến áp nguồn B Dòng điện chạy qua tải tiêu thụ theo chiều ngược lại C Biến áp nguồn hoạt động tốt, dòng điện chạy qua tải tiêu thụ D Không có dòng điện chạy qua cuộn thứ cấp biến áp nguồn Câu 70 Trong sơ đồ khối chức mạch nguồn chiều có khối? A khối B khối C khối D khối Câu 71 Trong sơ đồ khối chức mạch nguồn chiều, ta bỏ bớt khối mà đảm bảo mạch điện hoạt động được? A Khối khối B Khối khối C Khối khối D Khối khối Câu 72 Trong mạch lọc hình  (hình pi) gồm có: A tụ điện cuộn cảm B cuộn cảm tụ điện C tụ điện điện trở D điện trở tụ điện Câu 73 Trong mạch nguồn chiều thực tế, tụ C1 C2 bị đánh thủng tượng xảy ra? A Mạch điện bị ngắn mạch làm cháy biến áp nguồn B Mạch không chức chỉnh lưu, điện áp điện áp xoay chiều C Dòng điện chạy qua tải tiêu thụ tăng vọt, làm cháy tải tiêu thụ D Điện áp ngược pha với điện áp vào Câu 74 Mạch chỉnh lưu cầu tương đương với nguồn chiều có cực dương nằm phía… A catôt hai điôt B anôt hai điôt C catôt bốn điôt D catôt bốn điôt Câu 75 Trong mạch chỉnh lưu, để giảm bớt độ gợn sóng tín hiệu người ta có VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí thể… A Mắc song song với tải tiêu thụ tụ điện B Mắc nối tiếp với tải tiêu thụ tụ điện C Mắc song song với tải tiêu thụ điện trở D Mắc nối tiếp với tải tiêu thụ điện trở Câu 76 Trong đặc điểm sau đây, đặc điểm không liên quan đến IC khuếch đại thuật toán? A Tín hiệu đầu có chu tần số lớn tín hiệu đầu vào B Tín hiệu đầu dấu với tín hiệu đầu vào không đảo C Tín hiệu đầu ngược dấu với tín hiệu đầu vào đảo D Tín hiệu đầu đầu vào có chu tần số Câu 77 Trong đặc điểm sau đây, đặc điểm không liên quan đến mạch khuếch đại điện áp dùng OA? A Điện áp điện áp vào có chu kì, tần số pha B Tín hiệu Uvào đưa tới đầu vào đảo thông qua điện trở R1 C Đầu vào không đảo nối mass (nối đất) D Điện áp ngược pha với điện áp vào Câu 78 Người ta làm để thay đổi hệ số khuếch đại mạch khuếch đại điện áp dùng OA? A Chỉ cần thay đổi giá trị điện trở hồi tiếp (Rht) B Thay đổi tần số điện áp vào C Thay đổi biên độ điện áp vào D Đồng thời tăng giá trị điện trở R1 Rht lên gấp đôi Câu 79 Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, thay điện trở R1 R2 đèn LED tượng xảy ra? A Các đèn LED luân phiên chớp tắt B Mạch không hoạt động C Xung không đối xứng D Các tranzito bị hỏng VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 80 Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, để có xung đa hài đối xứng ta cần phải làm gì? A Chỉ cần chọn tranzito, điện trở tụ điện giống B Chỉ cần chọn hai tụ điện có điện C Chỉ cần chọn các điện trở có trị số D Chỉ cần chọn tranzito tụ điện có thông số thuật giống Câu 81 Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, để biến đổi xung đa hài đối xứng thành xung đa hài không đối xứng ta cần phải làm gì? A Chỉ cần thay đổi hai tụ điện sử dụng hai tụ điện có điện dung khác B Chỉ cần tăng điện dung tụ điện C Chỉ cần giảm điện dung tụ điện D Chỉ cần thay đổi giá trị điện trở R3 R4 Câu 82 Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, để tăng chu xung đa hài phương án tối ưu là: A Tăng điện dung tụ điện B Giảm điện dung tụ điện C Tăng trị số điện trở D Giảm trị số điện trở Câu 83 IC khuếch đại thuật toán có đầu vào đầu ra? A Hai đầu vào đầu B Một đầu vào hai đầu C Một đầu vào đầu D Hai đầu vào hai đầu Câu 84 Hệ số khuếch đại mạch khuếch đại điện áp dùng OA phụ thuộc vào… A trị số điện trở R1 Rht B chu tần số tín hiệu đưa vào C độ lớn điện áp vào D độ lớn điện áp Câu 85 Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, thông – khóa hai tranzito T1 T2 sự… A phóng nạp điện hai tụ điện C1 C2 B điều khiển hai điện trở R1 R2 C điều khiển hai điện trở R3 R4 D điều khiển nguồn điện cung cấp cho mạch tạo xung Câu 86 Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, người ta sử dụng VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí loại linh kiện điện tử nào? A Tranzito, điện trở tụ điện B Tirixto, điện trở tụ điện C Tranzito, đèn LED tụ điện D Tranzito, điôt tụ điện Câu 87 Công dụng IC khuếch đại thuật toán (OA) là: A Khuếch đại dòng điện chiều B Khuếch đại điện áp C Khuếch đại chu tần số tín hiệu điện D Khuếch đại công suất Câu 88 Chức mạch tạo xung là: A Biến đổi tín hiệu điện chiều thành tín hiệu điện có xung tần số theo yêu cầu B Biến đổi tín hiệu điện xoay chiều thành tín hiệu điện có xung tần số theo yêu cầu C Biến đổi tín hiệu điện chiều thành tín hiệu điện có sóng tần số theo yêu cầu D Biến đổi tín hiệu điện xoay chiều thành tín hiệu điện tần số Câu 90 Trong mạch khuếch đại điện áp dùng OA, tín hiệu tín hiệu vào luôn… A ngược dấu ngược pha B dấu pha C ngược dấu pha D dấu ngược pha … thành mạch cộng hưởng Câu 19 Một điện trở có vòng màu theo thứ tự: nâu, xám, vàng, xanh lục Trị số điện trở A 18 x104 Ω ±0,5% B 18 x104 Ω 1% C 18 x103 Ω ±0,5% D 18 x103 Ω 1% Câu 20 Một điện trở… Đỏ, xanh lam, tím, nhũ bạc D Đỏ, xanh lam, vàng, nhũ bạc Câu 17 Một Tirixto có số lớp tiếp giáp bán dẫn là: A lớp B lớp C lớp D lớp Câu 18 Công dụng cuộn cảm là: A Ngăn chặn dòng điện cao tần, dẫn… Câu Một điện trở có vòng màu là: Đỏ, đỏ, đỏ, nâu Thì trị số điện trở là: A 22 x 10 2  + 1% B 22 x 10 2  + 2% C 20 x 10 2  + 20% D 12 x 10 2  + 2% Câu Điốt bán dẫn có A lớp tiếp giáp p – n B lớp

– Xem thêm –

Xem thêm: 90 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 12, 90 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 12, 90 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 12

Tin liên quan

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2021 – 2022

tuyensinh

Tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12

tuyensinh

Đề thi Vật Lí 12 Học kì 1 năm 2021 có đáp án (30 Đề)

tuyensinh