TUYỂN SINH VÀ NGHỀ NGHIỆP
Image default
Nổi bật ÔN TẬP KIẾN THỨC

Sinh học lớp 12 – Hệ thống kiến thức

Để học tốt môn Sinh học lớp 12 tài liệu mạng lưới hệ thống kiến thức phần 5, 6, 7 trong chương trình học. Giúp học viên nắm được những kiến thức quan trọng, ôn tập môn học hiệu quả để sẵn sàng chuẩn bị cho kì thi cuối kì .

Phần năm. DI TRUYỀN HỌC

Chương I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Bài 2. Phiên mã và dịch mã

Bài 3. Điều hoà hoạt động giải trí gen

Bài 4. Đột biến gen

Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bài 7. Thực hành : Quan sát những dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và thắt chặt và trên tiêu bản trong thời điểm tạm thời

Chương II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Bài 8. Quy luật Menđen : Quy luật phân li

Bài 9. Quy luật Menđen : Quy luật phân li độc lập

Bài 10. Tương tác gen và ảnh hưởng tác động đa hiệu của gen

Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen

Bài 12. Di truyền link với giới tính và di truyền ngoài nhân

Bài 13. Ảnh hưởng của thiên nhiên và môi trường lên sự biểu lộ của gen

Bài 14. Thực hành : Lai giống

Bài 15. Bài tập chương I và chương II

Chương III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể

Bài 17. Cấu trúc di truyền của quần thể ( tiếp theo )

Chương IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây cối dựa trên nguồn biến dị tổng hợp 80

Bài 19. Tạo giống bằng giải pháp gây đột biến và công nghệ tiên tiến tế bào

Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ tiên tiến gen

Chương V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 21. Di truyền y học

Bài 22. Bảo vệ vốn gen của loài người và 1 số ít yếu tố xã hội của Di truyền học

Bài 23. Ôn tập phần Di truyền học

Phần sáu. TIẾN HOÁ

Chương I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HOÁ

Bài 24. Các dẫn chứng tiến hoá

Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Bài 26. Học thuyết tiến hoá tổng hợp tân tiến

Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi

Bài 28. Loài

Bài 29. Quá trình hình thành loài

Bài 30. Quá trình hình thành loài ( tiếp theo )

Bài 31. Tiến hoá lớn

Chương II. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Bài 32. Nguồn gốc sự sống

Bài 33. Sự tăng trưởng của sinh giới qua những đại địa chất

Bài 34. Sự phát sinh loài người

Phần bảy. SINH THÁI HỌC

Chương I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

Bài 35. Môi trường sống và những tác nhân sinh thái xanh

Bài 36. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa những thành viên trong quần thể

Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật ( tiếp theo )

Bài 39. Biến động số lượng thành viên của quần thể sinh vật

Chương II. QUẦN XÃ SINH VẬT

Bài 40. Quần xã sinh vật và một số ít đặc trưng cơ bản của quần xã

Bài 41. Diễn thế sinh thái xanh

Chương III. HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bài 42. Hệ sinh thái

Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Bài 44. Chu trình sinh địa hoá và sinh quyển

Bài 45. Dòng nguồn năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái xanh

Bài 46. Thực hành : Quản lí và sử dụng vững chắc tài nguyên vạn vật thiên nhiên


ảnh Viber 2022 03 23 17 00 40 372

Tin liên quan

Một số địa phương lùi thời gian học trực tiếp của học sinh

tuyensinh

Kiến thức trọng tâm GDCD 12 ôn thi THPT Quốc gia năm 2021

tuyensinh

Bí quyết tìm việc dành cho người chưa có kinh nghiệm

tuyensinh