TUYỂN SINH VÀ NGHỀ NGHIỆP

Từ khóa : TRẮC NGHIỆM NGÀNH NGHỀ

Đại học Công nghiệp Quảng Ninh công bố điểm sàn xét tuyển năm 2022

Thiên Ân
Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng (điểm sàn) nhận hồ sơ Đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ngưỡng điểm sàn đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn):......

Những tính cách người thuộc nhóm ngành Văn phòng

tuyensinh
NHÓM NGÀNH VĂN PHÒNG Sau đây là những đặc điểm tính cách và ngành nghề, môi trường làm việc của người có tính chất nhóm ngành văn phòng Kiểu người thận trọng, nề nếp – nghiệp vụ quy củ (ký hiệu NV) 1. Đặc điểm nhóm ngành văn phòng. Những......

Tính cách người thuộc nhóm ngành Quản lý

tuyensinh
NHÓM NGÀNH QUẢN LÝ Đặc điểm tính cách và ngành nghề, môi trường làm việc Kiểu người chủ động uy quyền – dựng nghiệp quản lý (ký hiệu QL) 1. Đặc điểm. Những người ở nhóm quản lý có sở thích và khả năng làm việc thiên về ra lệnh......

Tính cách người thuộc nhóm ngành Xã hội

tuyensinh
NHÓM NGÀNH XÃ HỘI Đặc điểm tính cách và ngành nghề, môi trường làm việc Kiểu người linh hoạt, quảng giao – phục vụ xã hội (ký hiệu XH) 1. Đặc điểm. Những người ở nhóm ngành xã hội có sở thích và có khả năng làm việc, giao tiếp......

Tính cách người thuộc nhóm ngành Nghệ thuật

tuyensinh
NHÓM NGÀNH NGHỆ THUẬT Đặc điểm tính cách và ngành nghề, môi trường làm việc Kiểu người sáng tạo, tự do, văn học, nghệ thuật (ký hiệu NT) 1. Đặc điểm. Những người ở nhóm nghệ thuật rất thích và có khả năng làm việc thiên về tính chất nghệ......

Nhóm ngành nghiên cứu

tuyensinh
NHÓM NGÀNH NGHIÊN CỨU Đặc điểm tính cách và ngành nghề, môi trường làm việc 1. Đặc điểm Những người thuộc nhóm ngành nghiên cứu có khả năng phân tích, nghiên cứu rất sâu một vấn đề phức tạp. Họ luôn thích khám phá, tìm tòi, điều tra và tò......

Nhóm ngành kỹ thuật

tuyensinh
NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT Đặc điểm tính cách và ngành nghề, môi trường làm việc Kiểu thực tế cụ thể – thao tác kỹ thuật 1. Đặc điểm: Những người ở nhóm ngành kỹ thuật có sở thích và khả năng khám phá, sử dụng máy móc, làm những công......