TUYỂN SINH VÀ NGHỀ NGHIỆP
Image default
ÔN TẬP KIẾN THỨC

Tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12 trọng tâm nhất ôn thi THPT Quốc Gia

Để hoàn thành tốt bài thi tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc Gia đòi hỏi các em cần nắm vững hệ thống cấu trúc ngữ pháp căn bản cùng với đó là số lượng từ vựng tương ứng với chương trình học trong sách giáo khoa.

Nhằm giúp các em thuận lợi trong quá trình ôn tập và hệ thống kiến thức, Sách CCBook – Đọc là đỗ xin được tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12 trọng tâm ngữ pháp, bao gồm: các thì trong tiếng Anh; câu điều kiện; mệnh đề quan hệ. Các em hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây:

Tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12 – Các thì trong tiếng Anh

Có toàn bộ 10 thì trong chương trình tiếng Anh lớp 12. Cấu trúc ngữ pháp, cách dùng và những chú ý quan tâm sẽ được tổng hợp cụ thể qua từng thì :
Bạn đang đọc : Tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12 trọng tâm nhất ôn thi THPT Quốc Gia

Thì hiện tại đơn (Simple Present)

+ Cấu trúc thì hiện tại đơn :

 • S + V + O
 • S + do / does + not + V-inf
 • Do / Does + S + V-inf ?

Các em hoàn toàn có thể phân biệt thì hiện tại đơn khi trong câu có một trong những từ : always, every, usually, often, generally, frequently .
+ Cách dùng thì hiện tại đơn :

Ngoài công thức tiếng Anh lớp 12, các em cần ghi nhớ về cách dùng: Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả một chân lý, một sự thực hiển nhiên. Thì này còn diễn tả một thói quen, một hành động được diễn ra thường xuyên ở hiện tại.

+ Lưu ý cần ghi nhớ : Thêm – es với những động từ có đuôi là : – o, – s, – x, – ch, – sh

Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

+ Cấu trúc thì hiện tại tiếp nối :

 • S + be ( am / is / are ) + V-ing
 • S + be ( am / is / are ) + not + V-ing
 • Be ( am / is / are ) + S + V-ing

Các em hoàn toàn có thể nhận ra thì hiện tại tiếp nối khi trong câu có những từ : now, right now, at present, at the moment, …
+ Cách dùng thì hiện tại tiếp nối :
Vậy, thì hiện tại tiếp nối được sử dụng trong trường hợp nào ?

 • Dùng để diễn đạt một hành vi đang diễn ra và lê dài trong một thời hạn ở hiện tại .
 • Diễn tả một hành vi lặp đi lặp lại, dùng với phó từ always .
 • Dùng để diễn đạt một hành vi sắp diễn ra trong tương lai gần .
 • Thì hiện tại tiếp nối thường được sử dụng tiếp sau câu đề xuất, câu mệnh lệnh .

+ Lưu ý : Khi tổng hợp kiến thức và kiến thức và kỹ năng tiếng Anh lớp 12 những em cần ghi nhớ rằng, thì hiện tại tiếp nối không dùng với những động từ chỉ nhận thức tri giác ( gồm có : tâm ý, nhận thức, ý thức, tình cảm, sự sỡ hữu và trạng thái ). Cụ thể, không dùng thì hiện tại tiếp nối khi trong câu có những từ : to be, see, hear, inderstan, know, like, want, glance, feel, think, smell, love, hate, realize, seem, renember, forget …

Thì quá khứ đơn (Simple Past)

+ Cấu trúc thì quá khứ đơn :

 • S + V-ed
 • S + did + not + V-inf
 • Did + S + V-inf

Với thì quá khứ đơn, những em nhận ra khi trong câu có một trong những từ ngữ : yesterday, yesterday morning, last week, last month, last year, last night .
+ Cách dùng thì quá khứ đơn :
Các em sử dụng thì quá khứ đơn để miêu tả một hành vi đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ với thời hạn được xác lập đơn cử .

Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous)

+ Cấu trúc thì quá khứ tiếp nối :

 • S + be ( was / were ) + V-ing
 • S + be ( was / were ) + not + V-ing
 • Be ( was / were ) + S + V-ing

Tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12 bao gồm nhiều thì, tuy nhiên mỗi thì đều có những dấu hiệu nhận biết riêng để các em phân biệt. Với thì quá khứ tiếp diễn, các em có thể nhận biết qua các dấu hiệu: while, at the very moment, at + giờ + last night, and this morning (afternoon).

+ Cách dùng thì quá khứ tiếp nối :

 • Dùng để miêu tả hành vi đang xảy ra tại một thời gian trong quá khứ .
 • Diễn đạt hai hành vi xảy ra đồng thời trong quá khứ .
 • Diễn ra hành vi đang xảy ra thì có hành vi khác xen vào .
 • Hành động đó được diễn ra lặp đi lặp lại trong quá khứ và làm phiền đến người khác .

Thì tương lai đơn (Simple Future)

+ Cấu trúc thì tương lai đơn :

 • S + will / shall + V-inf
 • S + will / shall + not + V-inf
 • Will / shall + S + V-inf

+ Cách dùng thì tương lai đơn :
Thì tương lai đơn được dùng để :

 • Diễn đạt một quyết định hành động tại thời gian nói .
 • Đưa ra lời mời, lời nhu yếu, đề xuất .
 • Diễn đạt Dự kiến không có địa thế căn cứ .

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous)

+ Cấu trúc thì hiện tại tiến hành xong tiếp nối :

 • S + have / has + been + V-ing
 • S + have / has + not + been + V-ing
 • Have / Has + S + been + V-ing ?

Các em hoàn toàn có thể phân biệt thì hiện tài hoàn thành xong tiếp nối khi trong câu có một trogn những từ : all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far .
+ Cách dùng thì hiện tại hoàn thành xong tiếp nối :
Thì hiện tại hoàn thành xong tiếp nối dùng để nhấn mạnh vấn đề khoảng chừng thời hạn của một hành vi đã diễn ra trong quá khứ và vẫn còn xảy ra ở hiện tại .

Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect)

+ Cấu trúc thì quá khứ triển khai xong xong :

 • S + had + PII
 • S + had + not + PII
 • Had + S + PII

Các em phân biệt thì quá khứ hoàn thành xong khi trong câu có những từ ngữ sau : after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for …
+ Cách dùng thì quá khứ triển khai xong :
Thì quá khứ triển khai xong được dùng để miêu tả một hành vi đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ .

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous)

+ Cấu trúc thì quá khứ triển khai xong xong tiếp nối :

 • S + had + been + V-ing
 • S + had + not + been + V-ing
 • Had + S + been + V-ing

Với thì quá khứ hoàn thành xong tiếp nối, những em hoàn toàn có thể phân biệt khi trong câu có một trong những từ : until then, by the time, prior to that time, before, after .
+ Cách dùng thì quá khứ hoàn thành xong tiếp nối :
Thì quá khứ hoàn thành xong tiếp nối được dùng để nhấn mạnh vấn đề một khoảng chừng thời hạn của một hành vi đã xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước một hành vi đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ .

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous)

+ Cấu trúc thì tương lai tiếp nối :

 • S + will / share + be + V-ing
 • S + will / share + not + be + V-ing
 • will / share + S + be + V-ing

+ Cách dùng thì tương lai tiếp nối :
Thì tương lai tiếp nối được dùng để diễn đạt một hành vi đã xảy ra ở 1 thời gian nào đó trong tương lai .

Tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12 – Câu điều kiện

Có 3 dạng cấu trúc câu điều kiện, các em có thể tham khảo thông tin chi tiết qua bảng tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12 dưới đây:

Tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12 - Câu điều kiện

Tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12 – Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ là phần kiến thức ngữ pháp vô cùng quan trọng trong tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12. Đây là một thành phần của câu dùng để giải thích nghĩa cho danh từ đứng trước nó. Những đại từ quan hệ và cách sử dụng đã được chúng tôi tổng hợp chi tiết trong bảng sau:

tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12 - Đại từ quan hệ

Tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12 đầy đủ và chi tiết nhất qua cuốn sách Đột phá 8+ môn Tiếng Anh

Bên cạnh cuốn sách giáo khoa thì để quy trình ôn luyện tiếng Anh thi THPT Quốc Gia đạt hiệu suất cao ; những em cần sẵn sàng chuẩn bị thêm cho mình những cuốn tài liệu chất lượng .
Đột phá 8 + môn tiếng Anh là một trong những cuốn tài liệu hữu dụng với khối lượng kỹ năng và kiến thức của cả 3 năm lớp 10, 11 và 12. Phần triết lý được cô đọng đúng trọng tâm ; mạng lưới hệ thống bài tập phong phú giúp những em dữ thế chủ động học tập và ôn luyện .
Tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12 qua cuốn sách Đột phá 8+ môn tiếng Anh

Tìm hiểu thêm về cuốn sách : Tại Đây !

Ưu điểm nổi bật của Đột phá 8+ môn Tiếng Anh:

+ Hệ thống kỹ năng và kiến thức khô khan, phức tạp được đơn giản hóa qua những biểu đồ nghiên cứu và phân tích cấu trúc ngữ pháp ; dễ hiểu và dễ ghi nhớ .
+ Lộ trình được kiến thiết xây dựng theo khung thời hạn đơn cử được cho phép học viên tự nhìn nhận sự văn minh của bản thân. Từ đó, lập kế hoạch ôn luyện và bổ trợ thêm phần kỹ năng và kiến thức bị hổng .
+ Lượng từ vựng theo những chủ đề thường gặp trong những đề thi được tổng hợp từng ngày trong tuần ở những trang cuối cuốn sách để những em lan rộng ra vốn từ vựng của mình .
+ Hệ thống bài tập nhiều mẫu mã, có giải thuật chi tiết cụ thể giúp những em tự nhìn nhận được năng lượng của mình .

Xem thêm:

Hy vọng, những thông tin tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12 mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ hữu ích với các em. Nếu có thêm những câu hỏi liên quan đến ngữ pháp tiếng Anh các em hãy để lại comment bên dưới bài viết này để nhận đươc sự hỗ trợ trực tiếp từ các thầy, cô giáo CCBook.

Xem thêm : 21 chủ đề ngữ pháp học Tiếng Anh cấp tốc cho người mất gốc

Mọi thông tin xin mời liên hệ:

 • Sách CCBook – Đọc là đỗ
 • Địa chỉ: Số 10, Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Holine: 024.3399.2266
 • Email: [ email protected ]

Nguồn : ccbook.vn

Tin liên quan

Lưu ý giúp học sinh lớp 12 ôn tập tốt môn Tiếng Anh

tuyensinh

Đề cương ôn thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 8

tuyensinh

Đề cương học kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022

tuyensinh