TUYỂN SINH VÀ NGHỀ NGHIỆP
Image default
HƯỚNG NGHIỆP

TRẮC NGHIỆM ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA JOHN HOLLAND

1 .Tôi có tính tự lập .

Chưa bao giờ đúng

Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

2 .Tôi tâm lý trong thực tiễn .

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

3 .Tôi là người thích nghi với thiên nhiên và môi trường mới .

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

4 .Tôi hoàn toàn có thể quản lý và vận hành, điều khiển và tinh chỉnh những máy móc thiết bị .

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

5 .Tôi làm những việc làm bằng tay thủ công như gấp giấy, đan, móc .

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

6 .Tôi thích tiếp xúc với vạn vật thiên nhiên, động vật hoang dã, cây xanh .

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

7 .Tôi thích những việc làm sử dụng tay chân hơn là trí óc .

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

8 .Tôi thích những việc làm thấy ngay tác dụng .

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

9 .Tôi thích thao tác ngoài trời hơn là trong phòng học, văn phòng .

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

10 .Tôi có khám phá tò mò nhiều yếu tố mới

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

11 .Tôi có năng lực nghiên cứu và phân tích yếu tố

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

12 .Tôi biết tâm lý một cách mạch lạc, ngặt nghèo

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

13 .Tôi thích thực thi những thí nghiệm hay điều tra và nghiên cứu

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

14 .Tôi có năng lực tổng hợp, khái quát, suy đoán những yếu tố

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

15 .Tôi thích những hoạt động giải trí tìm hiểu, phân loại, kiểm tra, nhìn nhận

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

16 .Tôi tự tổ chức triển khai việc làm mình phải làm

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

17 .Tôi thích tâm lý về những yếu tố phức tạp, làm những việc làm phức tạp

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

18 .Tôi có năng lực xử lý những yếu tố

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

19 .Tôi là người dễ xúc động

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

20 .Tôi có óc tưởng tượng nhiều mẫu mã

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

21 .Tôi thích sự tự do, không theo những lao lý, quy tắc

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

22 .Tôi có năng lực thuyết trình, diễn xuất

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

23 .Tôi hoàn toàn có thể chụp hình hoặc vẽ tranh, trang trí, điêu khắc

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

24 .Tôi có năng khiếu sở trường âm nhạc

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

25 .Tôi có năng lực viết, trình diễn những sáng tạo độc đáo của mình

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

26 .Tôi thích làm những việc làm mới, những việc làm yên cầu sự phát minh sáng tạo

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

27 .Tôi tự do thể hiện những ý thích

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

28.

Tôi là người thân thiện, hay trợ giúp người khác

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

29 .Tôi thích gặp gỡ, thao tác với con người

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

30 .Tôi là người nhã nhặn, tử tế

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

31 .Tôi thích khuyên bảo, đào tạo và giảng dạy hay giảng giải cho người khác

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

32 .Tôi là người biết lắng nghe

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

33 .Tôi thích những hoạt động giải trí chăm nom sức khỏe thể chất của bản thân và người khác

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

34 .Tôi thích những hoạt động giải trí vì tiềm năng chung của hội đồng, xã hội

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

35 .Tôi mong ước mình hoàn toàn có thể góp phần để xã hội tốt đẹp hơn

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

36 .Tôi có năng lực hòa giải, xử lý những vấn đề xích míc

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

37 .Tôi là người có tính phiêu lưu, mạo hiểm

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

38 .Tôi có tính quyết đoán

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

39 .Tôi là người năng động

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

40 .Tôi có năng lực diễn đạt, tranh luận, và thuyết phục người khác

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

41 .Tôi thích những việc quản trị, nhìn nhận

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

42 .Tôi thường đặt ra những tiềm năng, kế hoạch trong đời sống

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

43 .Tôi thích gây tác động ảnh hưởng đến người khác

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

44 .Tôi là người thích cạnh tranh đối đầu, và muốn mình giỏi hơn người khác

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

45 .Tôi muốn người khác phải kính trọng, nể phục tôi

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

46 .Tôi là người có đầu óc sắp xếp, tổ chức triển khai

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

47 .Tôi có tính cẩn trọng

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

48 .Tôi là người chu đáo, đúng chuẩn và đáng an toàn và đáng tin cậy

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

49 .Tôi thích việc làm đo lường và thống kê sổ sách, ghi chép số liệu

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

50 .Tôi thích những việc làm tàng trữ, phân loại, update thông tin

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

51 .Tôi thường đặt ra những tiềm năng, kế hoạch trong đời sống

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong hầu hết những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

52 .Tôi thích dự kiến những khoản thu chi

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong tổng thể những trường hợp

53 .Tôi thích lập thời khóa biểu, sắp xếp lịch thao tác

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp
Đúng trong đa phần những trường hợp
Đúng trong toàn bộ những trường hợp

54 .Tôi thích thao tác với những số lượng, thao tác theo hướng dẫn, tiến trình

Chưa khi nào đúng
Đúng trong một vài trường hợp
Đúng trong khoảng chừng 50% trường hợp

Đúng trong đa số các trường hợp

Đúng trong tổng thể những trường hợp

Tin liên quan

Tìm Nghề Nghiệp Lý Tưởng Của Bạn Theo Thần Số Học

tuyensinh

Giới thiệu ngành Điều dưỡng

tuyensinh

Bài test hướng nội hướng ngoại – Bạn thuộc tuýp người nào?

tuyensinh